© Alexis Huguet/MSF
14 Čvn 17 23 Bře 21

Tuberkulóza

Tuberkulóza (TBC) je jednou z nejsmrtelnějších infekčních nemocí na světě. Každoročně se jí nakazí zhruba 10 milionů lidí, z nichž 1,4 milionu zemře. Ohrožuje muže, ženy i děti po celém světě. Lze ji však předcházet a také léčit. 

Co způsobuje tuberkulózu?

TBC způsobuje bakterie (Mycobacterium tuberculosis), která se šíří vzduchem při kašlání či kýchání infikovaných osob. K nakažení stačí vdechnout velmi malý objem bakterií. Nakazit se však můžete pouze od neléčené osoby s plicní formou tuberkulózy a kašlem. Pokud nemocný pravidelně bere prášky, již po několika týdnech léčby přestává být infekční.


Kontrola rentgenu plic 11leté Glorie z Malawi, která je bohužel HIV pozitvní a také trpí tuberkulózou. ​

Nemoc nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jakoukoli jinou část těla včetně kostí a nervového systému.

U většiny infikovaných se příznaky nikdy neprojeví, protože bakterie může v těle přežívat v neaktivní formě. Pokud ale imunitní systém zeslábne, jako v případě podvyživených, HIV pozitivních či starších osob, bakterie tuberkulózy se mohou stát aktivními. K tomu dochází zhruba u 10 % infikovaných.

Symptomy TBC

Mezi příznaky nemoci patří trvalý kašel, horečka, úbytek na váze, bolest na hrudi a dušnost vedoucí až k úmrtí pacienta. Výskyt TBC je výrazně vyšší mezi HIV pozitivními, v jejichž případě je také nejčastější příčinou úmrtí.

Diagnostika tuberkulózy

Výzkum a vývoj nových efektivnějších diagnostických nástrojů a léků proti TBC je už po několik desetiletí výrazně nedostatečný.

V zemích, kde je nemoc nejrozšířenější, je diagnóza již 120 let závislá především na jednom zastaralém testu – mikroskopii stěru, tedy mikroskopickém vyšetření hlenu nebo plicní tekutiny na přítomnost bakterie tuberkulózy. Tento test ale umí rozpoznat pouze zhruba polovinu případů.

Mnoho pacientů proto s léčbou začíná s léčbou pozdě, pokud vůbec.

Léčba TBC

Proces léčby nekomplikované TBC trvá přinejmenším šest měsíců. Jsou-li pacienti rezistentní vůči nejúčinnějším antibiotikům první linie, mluvíme v jejich případě o multirezistentní tuberkulóze (MDR-TBC).

MDR-TBC je možné léčit, ale lékový režim je náročný, trvá více než dva roky a má mnoho vedlejších účinků. Někdy se u pacientů rozvině také rezistence vůči lékům druhé linie.  Tito pacienty trpí takzvaně extenzivně rezistentní tuberkulózou (XDR-TBC).

V mnoha místech, kde pracujeme, je obtížné až nemožné dohlížet v průběhu léčby na všechny pacienty. Abychom pomohli jejich léčbu dokončit, zavedli jsme proto flexibilnější strategie.

Co dělají Lékaři bez hranic?

Lékaři bez hranic bojují s TBC již více než 30 let. Poskytujeme léčbu nemoci v mnoha různých kontextech, od oblastí trvalého konfliktu, jako je Súdán či východní Ukrajina, až po zranitelné pacienty ve stabilních prostředích, jakými jsou Uzbekistán nebo Ruská federace.

Zkvalitnění léčby rezistentní tuberkulózy

V lednu 2017 jsme společně s partnerskými organizacemi v oblasti medicínského výzkumu (jejich seznam najdete zde) zahájili klinický test usilující o zkvalitnění léčby rezistentní tuberkulózy.

Jedná se o kompletní třífázový klinický test kombinující dva nové léky na tuberkulózu (bedaquiline a pretomanid). Cílem testování je vyvinout výrazně kvalitnější léčbu pro lidi, kteří trpí buď multirezistentní tuberkulózou, nebo dokonce ještě odolnější, extenzivně rezistentní tuberkulózou. Dva nové léky se budou podávat v kombinaci s již používanými léky na léčbu rezistentní tuberkulózy (linezolid, clofazimine a moxifloxacin). Léčba by nově měla nově místo dvou let trvat jen šest měsíců a měla by mít méně oslabujících vedlejších účinků než stávající postup.