28 Led 15 15 Zář 17

HIV: Vysoké ceny brání v přístupu k novějším lékům

Melbourne/Praha, 23. července – Vysoké ceny nadále představují hlavní překážku v přístupu k novým lékům na HIV a testování množství viru v krvi které se zdá být nejlepším prostředkem pro kontrolu efektivity léčby. Uvádějí to dvě nové zprávy zveřejněné Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF).

Rozšíření přístupu k léčbě pro ty, kdo ji potřebují, a evaluace úspěšnosti terapie pro potlačení viru vyžaduje společné úsilí zemí, které se budou muset zasadit za lepší dostupnost těchto nutně potřebných nástrojů.

„V dnešní době dostává antiretrovirovou (ARV) léčbu téměř 12 milionů lidí v rozvojových zemích,“ uvedla Dr. Jennifer Cohn, lékařská ředitelka kampaně Access Lékařů bez hranic. „Lidé dnes stále častěji nastupují léčbu dříve a užívají ji po celý život. Pacienti proto potřebují lépe snášené léky první linie i dostupnou terapii druhé linie pro případ, že první selže.“

Pro zajištění nejlepší kvality péče jsou také potřeba další nástroje. Patří k nim pravidelné testování množství viru HIV v krvi, díky němuž se dá určit, jak daný člověk na léčbu reaguje.

„Monitoring množství viru v krvi odhalí problémy s dodržováním léčby velmi brzy. Doprovází-li ho poradenství a podpora, může lidem pomoci zůstat na dostupnější terapii léky první linie déle,“ řekla Dr. Cohn. „Testování také přesněji a rychleji pomáhá určit, že pacient musí přejít na léky druhé nebo třetí linie, pokud dočasný léčebný režim selhává.“

Zpráva ke stažení zde
[anglicky; 1,3 MB]

Nová zpráva Lékařů bez hranic Getting to Undetectable (Snaha o nezjistitelné množství viru) popisuje přístup k testováním množství viru v krvi v Indii, Keni, Malawi, J.A.R. a Zimbabwe. Zpráva odhaluje, že ačkoli se tyto země snaží začlenit pravidelné testování do léčby, téměř žádné z nich se to nepovedlo v širší míře, hlavní překážkou širšího zavedení pravidelných testů se zdá být jejich cena.

Zpráva také popisuje kroky, jaké mohou země podniknout, aby snížily cenu i složitost provádění testování množství viru. Patří mezi ně vyjednávání lepších cen, zapůjčování nástrojů namísto nákupu, odstoupení od běžnějšího, ale méně přesného měření CD4 lymfocytů nebo využívání efektivnějších technik sběru krevních vzorků. Tyto kroky už některé země s úspěchem využily: díky vyjednávání se podařilo snížit cenu testování viru – například Keňa za jeden test platí asi 10 USD. Je ovšem nutné, aby se zaktivovali dárci a poskytli financování potřebné pro provádění testování množství viru v místech, kde je nejvíce potřeba.

„Víme, jaké nástroje potřebujeme, abychom pomohli snížit množství viru v krvi HIV pozitivních lidí na nezjistitelnou míru a umožnili jim delší život,“ dodala Dr. Cohn. „Ve většině míst, kde působíme, jsou ale cenově nedostupné.“

Ačkoli je zavádění testování množství viru v krvi pomalé a nedostatečné, předpokládá se, že odhalí mnoho případů, kdy u pacientů selhávají léky první linie a je potřeba nasadit léky linie druhé. Jejich cena však zůstává zásadním problémem.

Zpráva ke stažení zde
[anglicky; 800 kB]

Výroční zpráva Lékařů bez hranic na téma cen léků Untagling the Web of Antiretroviral Price Reductions (Průvodce cenami antiretrovirální léčby) ve svém letošním vydání ukazuje, že ačkoli ceny léčebných režimů první a většinou i druhé linie v posledním roce klesaly, ceny léků druhé linie jsou stále více než dvakrát dražší než léky první linie. Pro středněpříjmové země je situace ještě horší, některé z nich platí více než dvanáctinásobek nejnižší známé ceny.

„Miliony lidí na světě nemají k léčbě přístup a mnoho léčených potřebuje být převedeno na jiné režimy léčby,“ řekla Leena Menghaney, manažerka kampaně Access Lékařů bez hranic v Indii. „Pokud chceme, aby se více lidí mohlo léčit, musí země překonat patentové bariéry, které omezují přístup k cenově dostupným lékům.“

{{{ labels.morehistories }}}