© Patrick Meinhardt
14 Čvn 17 09 Říj 19

HIV / AIDS

Na světě žije odhadem 36,9 milionů lidí s HIV. Každoročně jich zhruba milion zemře a téměř další dva miliony lidí se nově nakazí. Virus HIV postupně oslabuje imunitní systém nakažených, kteří se stávají náchylnější k dalším nemocem. Pokud však HIV pozitivní pacienti včas zjistí svou diagnózu a nastoupí léčbu, mohou žít dlouhé a plnohodnotné životy.

Co způsobuje HIV/AIDS?

HIV se nejčastěji přenáší sexuálním stykem a výměnou tělesných tekutin. Virus se také může přenést při porodu, kojení a sdílení injekčních jehel.

AIDS se u HIV pozitivní osoby rozvine ve chvíli, kdy je imunitní systém natolik oslabený, že již nedovede bojovat s určitými oportunními infekcemi a nemocemi jako jsou zápal plic, meningitida a některé typy rakoviny. Jednou z nejběžnějších oportunních infekcí mezi lidmi s HIV/AIDS je tuberkulóza.

Symptomy HIV/AIDS

Zatímco u některých lidí se během prvních dvou až šesti týdnů od nákazy mohou rozvinout symptomy podobné chřipce, jiní nemusí příznaky vykazovat po mnoho let, zatímco se virus pomalu množí. Poté, co tyto prvotní příznaky připomínající chřipku odezní, neprojeví se virus HIV mnoho let žádnými dalšími symptomy.

Diagnóza HIV/AIDS

Odhady za rok 2017 uváděli, že jedna čtvrtina HIV pozitivních lidí na světě o svém statutu nevěděla. To je cca 9 milionů lidí. A to i navzdory dostupnosti relativně levných a rychlých testů na HIV. 

Pro řadu lidí je nepřekonatelnou bariérou tradiční způsob testování, který se provádí odebráním krve. Některým lidem nejsou příjemné jehly, bojí se bolesti při píchnutí, nebo se obávají přenosu infekce při manipulaci s krví. Jiní si zas nemohou dovolit trávit hodiny čekání na testy na klinikách, protože by zameškali práci a přišli tak o příjem, které je pro ně i pro jejich rodiny zásadní.

V některých našich projektech proto testujeme rychlé orální testy na HIV, díky kterým mohou lidé zjistit svou diagnózu sami doma, výtěrem ústní dutiny s pomocí speciální tyčinky. Ta do několika desítek minut na indikátoru zobrazí, zda je pacient HIV pozitivní nebo negativní. 

Testování pomocí rychlého orálního testu na HIV.

 

Léčba HIV/AIDS

HIV/AIDS není možné vyléčit, i když léčba je mnohem úspěšnější, než bývala. Kombinace léků známých pod názvem antiretrovirotika (ARV) pomáhá bojovat s virem a umožňuje lidem žít delší a zdravější život bez toho, aby jejich imunitní systém rychle slábl. U lidí, kteří dnes užívají každý den antiretrovirální léky, je jen velmi malé riziko rozvinutí AIDS. Optimálně nastavená a včas započatá antiretrovirální léčba také významně snižuje riziko přenosu viru. A to platí i o přenosu viru z matky na dítě, kde se podařilo pravděpodobnost snížit až na 2 %. HIV pozitivním rodičům se tak mohou narodit HIV negativní děti. 

 

HIV/AIDS programy Lékařů bez hranic nabízí testování na HIV včetně poradenství před i po testu, léčbu a prevenci oportunních infekcí, prevenci přenosu z matky na dítě a zajištění antiretrovirální terapie pacientům v pozdních stádiích nemoci. Naše programy také obecně zahrnují podporu aktivit zaměřených na prevenci, vzdělávání a zvyšování povědomí, a pomáhají tak lidem pochopit, jak předejít šíření viru.

Na konci roku 2018 bylo v naší péči 176 200 pacientů s HIV, z toho 159 100 pacientů užívajících léčbu antiretrovirovými léky první linie a 17 100 pacientů užívajících léčbu antiretrovirovými léky druhé linie.

Mohlo by vás zajímat

7 věcí, které jste si možná mysleli o HIV/AIDS, ale je to jinak