© Andrii Ovod
22 Čvn 22 22 Čvn 22

Pacienti Lékařů bez hranic na Ukrajině potvrzují bezhlavé útoky na civilisty

Kyjev/Praha, 22. června 2022

  • V období od 31. března do 6. června Lékaři bez hranic evakuovali z válkou zasažených oblastí na východě Ukrajiny ve speciálně upravených vlacích 653 pacientů. Převezli je do nemocnic v regionech, které nesužují aktivní boje. 
  • Přes 40 % převezených pacientů tvořili senioři a děti. Zranění utrpěli při explozích a po zásahu šrapnely nebo náboji z lehkých střelných zbraní. Někteří přišli o končetiny.
  • Jejich svědectví je důkazem, že v této válce se nerozlišují civilisté od vojáků, což představuje vážné porušení mezinárodního humanitárního práva.

„Šla jsem na toaletu, když došlo k výbuchu. Upadla jsem a ztratila vědomí. Když jsem se vzpamatovala, měla jsem na obličeji zaschlou krev. A taky otevřenou zlomeninu paže i zlomený nos. Křičela jsem v bolestech o pomoc, ale nikdo mě neslyšel. Až později mě našel jeden z dobrovolníků, který se dva dny snažil sehnat sanitku, aby mě odvezla do nemocnice,“ popisuje dvaadevadesátiletá žena z města Lyman v Doněcké oblasti.

Podobných příběhů Lékaři bez hranic slyšeli během až třicetihodinových převozů zraněných mnoho. Zatímco pacienty ve speciálně upravených vlacích monitorují a udržují je ve stabilizovaném stavu, sami ošetřovaní nebo jejich příbuzní se zdravotníky sdílejí nepředstavitelné situace, které během konfliktu zažili. Někteří přišli ke zranění doma, jiní při útěku do bezpečí. Většina z nich tvrdila, že za jejich zranění mohou ruské nebo Ruskem podporované ozbrojené síly.

„Zranění našich pacientů, stejně jako příběhy, které s námi sdílí, jsou nezpochybnitelným důkazem obrovského utrpení a bezhlavého násilí páchaného na civilistech,“ říká Christopher Stokes, krizový koordinátor Lékařů bez hranic. „Hodně těch, které vlaky převážíme, bylo zraněno během vojenských útoků na rezidenční části měst plné civilistů. Nemůžeme sice prokázat záměr cílit na běžné občany, samo rozhodnutí použít těžké zbraně v hustě zalidněných zónách ale znamená, že tito lidé nemají jak utéct a jsou tedy vědomě zabíjeni nebo mrzačeni.“

Co vyplývá ze svědectví pacientů

Civilisté často čelili útokům, když se snažili utéct z válečné zóny do bezpečí. Mnoho jich během bombardování a ostřelování obytných čtvrtí zemřelo nebo bylo zraněno.

Zranění způsobená výbuchem tvořila 73 % případů. Asi 20 % pacientů potřebovalo ošetřit po zásahu šrapnely nebo střelnými zbraněmi, zbytek byl důsledek násilných incidentů. Více než 10 % ošetřených přišlo o nejméně jednu končetinu. Nejmladšímu z nich bylo šest let.

Pacienti převážení vlakem jsou buď dlouhodobě hospitalizovaní, nebo utrpěli válečná zranění a potřebují pooperační péči – takových zatím bylo přes 50 %, přičemž v drtivé většině se u nich jednalo o tržné rány po výbuchu. Děti a mladiství představovali 11 % těchto případů, 30 % byli senioři starší 60 let.

Práva civilistů je třeba respektovat

„Jako ve všech válečných konfliktech, i tady Lékaři bez hranic vyzývají všechny bojující strany, aby respektovaly mezinárodní humanitární právo a řídily se z něj vyplývající povinností chránit civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu. (…) Požadujeme také, aby lidé měli přístup k humanitární péči a pomoci bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí. V případě Ukrajiny je na základě toho, co vidíme, naše volání obzvlášť naléhavé,“ vysvětluje Bertrand Draguez, prezident operačního centra Lékařů bez hranic v Bruselu.

{{{ labels.morehistories }}}