© Jake Simkin
29 Lis 19 09 Pro 19

Nekončící trauma. Válka v Sýrii si vybírá daň i na psychice lidí

Válka v Sýrii trvá už téměř devět let. Více než 12 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc. Už méně se ale mluví o tom, že mnozí potřebují také psychologickou péči. Celosvětově je mezi populacemi zasaženými konfliktem extrémně vysoký podíl psychických onemocnění. Podle posledních průzkumů trpí psychickým onemocněním každý pátý člověk.

Lidé v Sýrii čelí válce a terorismu již téměř celé desetiletí. Spousta z nich si opakovaně prošla různými traumatickými událostmi. Vleklý konflikt je donutil znovu a znovu prchat ze jejich domovů, zdecimoval tamní socio-ekonomické zdroje, zničil infrastrukturu a zdravotnictví. Obyvatelé Sýrie, včetně severovýchodní části země, tak prožívají nekončící trauma a nemohou se psychicky zotavit.

Znovu a znovu prchají se svých domovů a nemohou se zotavit

Válka v Sýrii způsobila největší vysídlení lidí současnosti. Nedávná eskalace násilí na severovýchodě Sýrie donutila uprchnout okolo 180 000 lidí. Předtím, než jsme museli evakuovat naše mezinárodní zaměstnance, jsme pomáhali lidem, kteří utekli ze svých domovů a žili v přeplněných sídlištích ve městě Tal Tamer. Byly tam zoufalé, zmatené rodiny plné strachu. Mnoho z nich přislo o své příbuzné i všechno, co měli – a není to poprvé.

Za psychické strádání obyvatel severovýchodní Sýrie mohou závažná traumata. Opakované masivní vysídlování ho ještě zhoršilo. Působili jsme mimo jiné v táboře Ein Issa, který je domovem vnitřně vysídlených obyvatel od roku 2017. V letech 2016 až 2017 uprchlo více než 507 000 lidí z obléhaných provincií Deir Er-Zor a Rakka a do tábora Ein Issa tak proudilo ještě více vysídlených.

Společně dokážeme zmírnit utrpení lidí v Sýrii. Věnujte jim to, co si vyděláte za hodinu. Pro vás je to hodina v práci, pro někoho šance na život.

DARUJTE HODINU SVÉ PRÁCE

Průzkum v táboře odhalil, že opravdu hodně lidí zažilo násilí a psychicky trpí. Devatenáct procent dotázaných uvedlo, že byli svědky takových zvěrstev, jako jsou veřejné bičování, popravy nebo vystavování mrtvých těl. Z mužů bylo 16 % zadržováno nebo uneseno a 11 % zažilo mučení, bití nebo útok. Více než třetina účastníků průzkumu byla natolik zdeptaná, vystrašená nebo rozrušená, že se propadli do částečné nebo úplné letargie. Třetina lidí vykazovala očividné známky deprese a 14 % z nich se cítilo tak zoufale, že nechtěli dál žít.

V takových životních podmínkách je zotavení velmi komplikované. Lidem chybí finanční i sociální prostředky potřebné ke zlepšení jejich situace. Navíc přicházejí do už tak křehkých komunit, které je hostí, ale samy mají jen velmi omezené možnosti, jak nově příchozím pomoci. Mnozí se tak ocitají v situaci, kdy mají jen omezený přístup k jídlu, vodě, hygienickým potřebám, přístřeší, odpovídající lékařské péči a vzdělání. Psychické problémy hrozí především starším lidem, těm se specifickými potřebami, opuštěným dětem nebo matkám samoživitelkám.

Další ohroženou skupinou jsou pacienti trpící chronickými onemocněními. Talasémie (genetické onemocnění krve) je v Sýrii velmi rozšířená a vyžaduje dlouhodobou léčbu. Léčili jsme téměř 300 pacientů, převážně dětí, v nemocnici Tal Abayd, dokud nás eskalující násilí nepřinutilo se z oblasti stáhnout. Pro pacienty s talasémií znamená přerušení léčby ohrožení na životě. Dochází u nich k fyzickým komplikacím a situace má vliv i na jejich psychiku. U lidí trpících chronickými onemocněními jako talasémie je větší riziko deprese. Ztráta kontroly představuje stres jak pro pacienty, tak pro jejich rodiny a zvyšuje riziko psychické újmy.

Zabývat se jen zkušeností s násilím nestačí

Konec konfliktu v severovýchodní Sýrii je v nedohlednu. Mnoho lidí funguje v módu „bojuj, nebo uteč“. Čekají jen, jaká nesnáz přijde příště, a nemají žádnou možnost, jak se z prožitých traumat zotavit.

Psychické problémy z opakovaného traumatu a vysídlení vyžadují mnohostrannou péči. Léčba od klinických psychologů musí jít ruku v ruce se zlepšením životních podmínek a zajištěním bezpečí přímo v komunitách. Nestačí zabývat se jen zkušeností s násilím, kterou pacienti mají. Léčba psychických potíží patří a musí patřit mezi základní potřeby, jako je výživa, léčby chronických onemocnění a osobní bezpečí.  

Výzkum ukazuje, že oběti traumatu přisuzují svému psychickému zdraví vysokou prioritu a vidí ho jako klíčovou podmínku pro vlastní fungování. Nedávné vojenské operace v severovýchodní Sýrii ale způsobily masivní vysídlení a znovu traumatizovaly už tak křehkou populaci. Společně s dalšími organizacemi jsme museli pozastavit zásadní zdravotní péči, včetně té psychologické. Skrytý problém psychických traumat tak v severovýchodní Sýrii stále roste.

Autorky:

Olivera Novaković je klinická psycholožka a psychoterapeutka, která pro Lékaře bez hranic pracuje jako koordinátorka psychologické pomoci.

Sally MacVinish je tajemnicí pro oblast veřejného zdraví v Londýně a v současné době působí v britské kanceláři Lékařů bez hranic.

Tento článek původně vyšel na BMJ.com.

{{{ labels.morehistories }}}