© MSF

Sýrie

Válka v Sýrii v roce 2018 pokračovala a situace syrských obyvatel se nadále zhoršuje. Válka se nevyhýbá ani zdravotnickým zařízením a zdravotníkům.

 

Civilisté, civilní oblasti i civilní infrastruktura včetně lékařských zařízení se znovu v uplynulém roce dostaly pod přímou palbu. Tisíce lidí zemřely nebo byly zraněny.

Kvůli nestabilní situaci a ztíženému přístupu do řady oblastí jsme mohli lékařskou a humanitární pomoc v zemi zajišťovat velmi omezeně. Před tím, než někde začneme působit, vždy vyjednáváme jak s oficiálními úřady, tak s neoficiálními místními autoritami o přístupu do oblasti. Tam, kde se nám podařilo vyjednat přístup, jsme provozovali nebo podporovali nemocnice a zdravotnická střediska a poskytovali péči v táborech pro vysídlené. Zdravotnická zařízení v oblastech, do kterých jsme nezískali přístup, jsme podporovali vzdáleně, a to především ze sousedních zemí. Zasílali jsme jim léky, zdravotnický materiál a základní prostředky pro přežití; na dálku jsme školili syrské zdravotníky nebo jsme poskytovali technickou a finanční podporu.

V roce 2018 jsme poskytovali zdravotní péči vysídleným v oblasti Idlíbu a Aleppa pomocí našich mobilních klinik, dodávali jsme balíčky první pomoci, vodu a sanitaci. Organizovali jsme také očkovací kampaně v táborech, podporovali jsme primární a sekundární péči v místních zdravotnických zařízeních.

V guvernorátech Hassakeh a Rakka byla situace relativně stabilizovaná a lidé se začali vracet do svých domovů. Celá města a vesnice byly zničené a zasypané minami a nevybuchlou municí. Naše týmy v nemocnicích ošetřovaly stovky pacientů zraněných těmito pozůstatky války. Pomáhali jsme obnovovat zdravotnická zařízení v guvernorátech Hassakeh, Rakka a Deir ez-Zor a podporovali chirurgickou péči, fyzioterapii, péči o matku a dítě, poskytovali očkování, krevní banky, psychologickou péči a péči o pacienty s chronickými onemocněními, jako je vysoký tlak nebo cukrovka.

Lékaři bez hranic působí v Sýrii od roku 2009.

 

 

 

 

 

 

[[Country-Facts]]

 

V roce 2018 v zemi působilo 1 081 spolupracovníků a celkové výdaje činily 47 mil. EUR.

Česká kancelář Lékařů bez hranic přispěla v roce 2018 díky svým dárcům na zajištění zdravotní péče částkou 2 000 000 Kč.