© MSF

Sýrie

Válka v Sýrii vstoupila do šestého roku a situace syrských obyvatel se nadále zhoršuje. Válka se nevyhýbá ani zdravotnickým zařízením zdravotníkům, kteří byli v uplynulém roce častým terčem útoku.

Už sedmým rokem sužoval Sýrii válečný konflikt. Nevyhnul se ani civilistům. V roce 2017 jich tisíce zemřely nebo byly zraněny. Stovky tisíc lidí musely kvůli bojům opustit své domovy. Pod palbou se ocitla i zdravotnická zařízení podporovaná Lékaři bez hranic – řadu z nich zasáhly bomby či ostřelování.

Kvůli nestabilní situaci a ztíženému přístupu do řady oblastí, jsme mohli lékařskou a humanitární pomoc v zemi zajišťovat velmi omezeně. Před tím, než někde začneme působit, vždy vyjednáváme jak s oficiálními úřady, tak s neoficiálními místními autoritami o přístupu do oblasti. Takzvaný Islámský stát nám ale od roku 2014, kdy unesl naše zaměstnance, žádné záruky nedal. Stejně tak se nám nepodařilo získat povolení ke vstupu do vládou kontrolovaných oblastí, přestože jsme o něj syrské úřady opakované žádali. Tam, kde se nám podařilo vyjednat přístup, jsme v roce 2017 provozovali nebo podporovali šest nemocnic, sedm zdravotních středisek a šest mobilních klinik.

V oblastech kontrolovaných opozicí na severu Sýrie také působilo šest našich týmů zajišťujících očkování. Zdravotnická zařízení v oblastech, do kterých jsme nezískali přístup, jsme podporovali vzdáleně, a to především ze sousedních zemí. Zasílali jsme jim léky, zdravotnický materiál, základní prostředky pro přežití; na dálku jsme školili syrské zdravotníky nebo jsme poskytovali technickou a finanční podporu. Nejobtížnější bylo podporovat obléhané oblasti, protože ti, co daná místa obléhali, často odstraňovali zdravotnický materiál z oficiálních konvojů.

Pomoc v guvernorátu Hassakeh

Intenzivní boje v severovýchodní Sýrii vedly k masivnímu vysidlování, množství zranění, ale také vážně poničily zdravotnická zařízení.Jak se lidé vraceli do oblastí, kde boje ustaly, přicházelo do zdravotnických zařízení stále více lidí zraněných nevybuchlou municí. Ta na ně čekala v domovech, na polích nebo podél silnic.

Zraněné pacienty jsme ošetřovali na obnovené pohotovosti v nemocnici Hassakeh, kde jsme také prováděli chirurgické zákroky. Primární zdravotní péči jsme poskytovali také v dalších zdravotnických zařízeních v guvernorátu Hassakeh. V táborech pro vnitřně vysídlené jsme provozovali kliniky, včetně mobilních. Naše týmy především poskytovaly psychologickou pomoc, konzultace týkající se reproduktivního zdraví a pečovaly o pacienty s chronickými onemocněními, jako je vysoký tlak nebo cukrovka.

Lékaři bez hranic působí v Sýrii od roku 2009.

  • {{ fact.node.field_facts }} {{ fact.node.field_facts_units }}
    {{ fact.node.field_post_fact }}

    {{ fact.node.field_facts_explanation }}