© Alessandro Penso

Řecko

Do března 2016 přijíždělo na řecké ostrovy každý den tisíce lidí, kteří prchali před válkou a pronásledováním. Kvůli uzavření balkánské cesty ale lidé uvázli na ostrovech bez odpovídajícího přístřeší, zdravotní péče a informací.

 

Uzavření balkánské cesty a dohoda Evropské unie s Tureckem z roku 2016 ponechala na řeckých ostrovech přistěhovalce a uprchlíci s omezeným přístupem k základním službám, často bez adekvátního přístřeší a informací k jejich právnímu statusu.

Od roku 2016 naše aktivity zaměřujeme na pomoc lidem, kteří uvázli v uprchlických táborech v nehygienických podmínkách. Například na ostrově Lesbos poskytujeme zdravotnické konzultace prostřednictvím mobilních klinik a registračních center v táborech Moria a Kara Tepe. Otevřeli jsme také zdravotnické centrum ve městě Mytilene, které nabízí služby v oblasti péče o reproduktivní péče, léčí chronická onemocnění a poskytuje psychologickou podporu.

Lékaři bez hranic působí v Řecku od roku 1991.

 

[[Country-Facts]]

V roce 2018 bylo v zemi 223 spolupracovníků, celkové výdaje činily 9,5 mil. EUR.