© Jean-Christophe Nougaret/MSF

Pobřeží slonoviny

Lékaři bez hranic poskytují péči o matku a dítě v oblasti Hambol s vysokou mírou dětské úmrtnosti.

 

 

Politická a vojenská krize v letech, která v zemi probíhala v letech 2002 až 2010, měla vážný dopad na systém zdravotní péče. Podle Světové zdravotnické organizace patří Pobřeží slonoviny k nejslabším v Africe – na 10 tisíc obyvatel zde připadá pouze jeden lékař a 5 porodních asistentek.

Vzhledem k tomu, že míra úmrtnosti matek je velmi vysoká, zařadilo Ministerstvo zdravotnictví péči o matky mezi své hlavní priority. Pro všechny těhotné ženy je péče bezplatná.

Nicméně limitované rozpočty, nedostatek léků a odborného zdravotnického personálu i další faktory brání přístupu žen a malých dětí ke kvalitním lékařským službám.

Náš projekt v oblasti Hambol, který provozujeme ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, se zaměřuje na urgentní porodnickou a neonatální péči. Naše týmy pracují v referenční nemocnici v Katiole, podporujeme také nemocnice v Dabakala a Niakara a šest zdravotních center.

V Pobřeží slonoviny působí Lékaři bez hranic od roku 1990.

 

[[Country-Facts]]

V roce 2018 v zemi působilo 216 spolupracovníků, celkové výdaje činily 5,4 mil. €.