© Todd Brown

Kambodža

Lékaři bez hranic se v Kambodži soustřeďují na odhalování a léčbu žloutenky typu C a malárie.

 

Po dvou desetiletích relativní stability, kterým předcházela katastrofická občanská válka a konec režimu Rudých Khmerů se Kambodža stává jednou z nejrychleji se rozvíjejících ekonomik v Asii. 

Lékaři bez hranic jsou v zemi přítomní od roku 1979. V současnosti se zaměřujeme na léčbu endemických onemocnění, jako jsou malárie a hepatitida C. Program na léčbu hepatitidy C byl v zemi spuštěn v roce 2016 a umožňuje první bezplatnou léčbu tohoto viru přenášeného krví. Přestože rozšíření nemoci není zmapováno, odhaduje se, že virem je nakaženo 2 - 5 % populace.

V roce 2018 se podařilo zefektivnit diagnostický proces a významně tak zkrátit čas mezi testováním a následnou léčbou. Současně se díky účinnějším přímo působícím antivirotikům (DAA) snížil při léčbě potřebný počet návštěv v lékařském zařízení. Aktivně také vyhledáváme nemocné, neboť většina z nich o svém onemocnění neví. 

Cílem výzkumného projektu v severní Kambodži je najít způsoby, jak eliminovat malárii v oblasti, kde je prokázána rezistence na doposud nejúčinnější antimalarický lék – artemisinin. V roce 2018 jsme uskutečnili úplně první pilotní projekt nového vysoce citlivého diagnostického testu. 

Poprvé začali Lékaři bez hranic pracovat v zemi v roce 1979.

[[Country-Facts]]

V roce 2018 působilo v zemi 143 spolupracovníků. Celkové výdaje činily 4,8 mil. EUR.