© Stephanie Sinclair/VII

Indie

Lékaři bez hranic poskytují v Indii psychologickou podporu, testují a léčí pacienty s HIV/AIDS, tuberkulózou a hepatitidou C a starají se o oběti sexuálně motivovaného násilí.

V Indii Lékaři bez hranic působí od roku 1999 a aktuálně se zaměřují především na léčbu infekčních nemocí (skrínink a léčbu HIV a koinfekcí, tuberkulózy a multirezistentní tuberkulózy a hepatitidy C), léčíme děti s vážnou akutní podvýživou a poskytujeme podporu v oblasti duševního zdraví.

Lékařskou péči poskytujeme především lidem, kteří by k ní jinak neměli přístup. Po celé zemi provozujeme mobilní kliniky v odlehlých oblastech, které provádějí očkování, poskytují péči v oblasti reprodukčního zdraví, léčí tuberkulózu, malárii a kožní onemocnění.

Pracujeme také ve zdravotních střediscích pro matku a dítě, kde asistujeme při porodech a provádíme předporodní vyšetření.

V hlavním městě Dillí poskytujeme lékařskou a psychologickou péči obětem domácího a sexuálního násilí. Snažíme se zvyšovat povědomí o důležitosti vyhledání včasné lékařské a psychologické péče, zapojujeme komunitní skupiny do diskuzí o domácím a sexuálním násilí a zneužívání dětí.

V oblasti Asansol zkoumáme mechanismy antibiotické rezistence.

  • {{ fact.node.field_facts }} {{ fact.node.field_facts_units }}
    {{ fact.node.field_post_fact }}

    {{ fact.node.field_facts_explanation }}

V roce 2017 působilo v zemi 609 spolupracovníků a celkové výdaje činily 14,5 mi. €.