© Bruno De Cock

Arménie

Lékaři bez hranic se v Arménii soustředí na léčbu pacientů trpících multirezistentní tuberkulózou, jejíž výskyt v zemi patří mezi nejvyšší na světě.

Jeden z hlavních zdravotních problémů v zemi představuje tuberkulóza. Arménie patří mezi země s nejvyšší mírou multirezistentní formy tuberkulózy na světě.

Velkou výzvou při léčbě pacientů s multirezistentní tuberkulózou je délka terapie. Pacienti musí během dvou let spolykat denně kolem dvaceti tablet a po dobu několika měsíců vydržet bolestivé injekce. Současně s sebou léčba nese silné vedlejší účinky, jako jsou trvalá ztráta sluchu, deprese vedoucí až k sebevraždám, psychózy.

Lékaři bez hranic se zaměřují na zavádění nových léčebných režimů při léčbě multirezistentní tuberkulózy.  V roce 2017 zahájilo léčbu multirezistentní tuberkulózy 58 pacientů. V zemi působilo 43 pracovníků, celkové výdaje činily 1,7 milionů €.

V Arménii působí Lékaři bez hranic od roku 1988.