14 Čvn 17 16 Bře 18

Novinářské cesty

Důležitou součástí naší práce je přinášet svědectví a hovořit o humanitární situaci v oblastech, kde působí naše týmy. Média jsou důležitým partnerem a prostředníkem, s jejichž pomocí můžeme svět informovat o utrpení lidí, jimž pomáháme, a zasazovat se o změnu.

Lékaři bez hranic nefinancují novinářské cesty, vždy však velmi rádi novinářům  nabídneme pomocnou ruku a je-li to možné, zprostředkujeme jim návštěvu našich projektů.

Lékaři bez hranic a novináři

Naše spolupráce s novináři má mnoho podob, způsoby se liší podle situace a kontextu.

Nejčastěji novinářům poskytujeme před cestou nejrůznější informace o dané lokalitě a situaci. Zároveň nabízíme přímý kontakt na naše týmy v terénu.

Pokud si to situace žádá (a umožňuje), dokážeme na místě rovněž zorganizovat i několikadenní novinářskou exkurzi do našich projektů a lokalit.

Cesta

Novináři mají poměrně často možnost cestovat společně s týmy Lékařů bez hranic, ať už využívají jakékoli způsoby dopravy.

Bohužel to nelze zaručit vždy – naší prioritou je za všech okolností dostat na místo potřeby lékařské vybavení a personál. V některých případech si proto novináři musí zorganizovat cestu sami.

Kontaktujte prosím naši mediální koordinátorku Ivetu Polochovou, či vedoucího komunikačního oddělení Tomáše Bendla, od nichž dostanete podrobné informace o práci Lékařů bez hranic a možné návštěvě našich projektů a lokalit.

Před odjezdem

Každý novinář, který se chystá vyrazit do terénu, by měl vzít na vědomí několik základních skutečností (pokud fotografujete, přečtěte si prosím informace pro fotografy).

Jako lékaři a zdravotní sestry máme se svými pacienty zvláštní privilegované vztahy. Pacienti se nám svěřují do péče a důvěřují nám, že je dokážeme vyléčit. Neseme zodpovědnost za to, že se jim v naší péči nestane nic zlého. Terénní pracovníci Lékařů bez hranic mají proto za úkol vložit se do situace, pokud jsou svědky takového jednání novinářů, které by mohlo zájmy pacientů poškodit.  

Je třeba mít na paměti, že člověk, s nímž děláte rozhovor, za sebou může mít velmi nepříjemné zážitky, ať už se jedná o společenskou stigmatizaci, ztrátu bezpečí nebo důstojnosti, narušené soukromí apod.

Lékaři bez hranic nebývají v obecném smyslu „vlastníky“ zdravotnických zařízení, v nichž působí. Samotné stavby často patří ministerstvu zdravotnictví či obci, v níž stojí. Proto je důležité, aby si novináři sjednali před začátkem práce potřebná povolení i od příslušných úřadů. Lékaři bez hranic obvykle umějí poradit, kde příslušná povolení žádat.

Souhlas

Každý novinář musí při rozhovoru s kterýmkoliv pacientem nebo pracovníkem Lékařů bez hranic ve zdravotnických zařízeních organizace získat jeho plný a informovaný souhlas. Tento souhlas je zapotřebí projednat s vedením dané mise.

Jednání o souhlasu je nutno vést v mateřském jazyce člověka, s nímž novinář rozhovor pořizuje. S tlumočením mohou často pomoci místní zdravotníci, (neozbrojení) strážci nebo pracovníci logistiky. Dejte jim ale prosím jednoznačně najevo, že pacient může rozhovor kdykoli a svobodně odmítnout.

Bezpečí nade vše

Mějte prosím na paměti, že pracovníci Lékařů bez hranic hodlají v oblasti zůstat ještě dlouho po vašem odjezdu. Kvůli tomu musíme často nějakým způsobem vycházet s úřady a dalšími politickými nebo vojenskými silami v daném regionu. Je-li to možné, člen terénního týmu Lékařů bez hranic vám poskytne informace o místních zásadách bezpečnosti ještě před začátkem práce. Každopádně se však členové terénního týmu budou intenzivně zajímat o to, zda a jak může vaše působení ovlivnit jejich bezpečnost. Mějte pochopení pro tento jejich zájem a obavy a snažte se maximálně spolupracovat. V některých situacích vás můžeme požádat o viditelně udržovaný a jasně patrný odstup.

Spolupráce s terénními týmy Lékařů bez hranic pro vás bude nepochybně příjemnější a pohodlnější, pokud si s nimi předem vyjasníte podmínky. Příklad: je dobré zjistit, zda budete muset dodržovat stejná bezpečnostní opatření jako utečenci v táborech, např. zákaz vycházení po určité hodině. Máte-li k výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte naše tiskové oddělení, prosím.

Zvláštní informace pro fotografy

Fotografie mají pro Lékaře bez hranic velký význam. Jsou silným a důležitým zdrojem informací, díky nimž si celý svět dovede lépe představit, v jakých situacích se naše týmy ocitají. Fotografie hrají důležitou roli při shromažďování finančních prostředků, nabírání nových pracovníků a pomáhají budit zájem veřejnosti. Lékaři bez hranic proto s fotografy úzce spolupracují.

Přesto platí, že prioritou našich terénních pracovníků je za všech okolností poskytovat profesionální a včasnou zdravotní péči potřebným.

Návštěva našich projektů

Ve většině projektů mají Lékaři bez hranic určitou možnost přijímat mediální návštěvy, záleží ale na aktuálním vytížení daného týmu, na logistických možnostech přepravy do odlehlých oblastí a také na bezpečnostních otázkách spojených s přítomností dalšího člověka v potenciálně riskantním prostředí.

Obecně fotografy do svých působišť nevysíláme ani jim cesty neplatíme. Na druhou stranu jim ale při cestách do „našich“ lokalit rádi pomůžeme a je-li to možné, zprostředkujeme jim návštěvu našich projektů.

Od fotografů nám přichází spousta nabídek ke spolupráci v našich projektech a my z nich můžeme přijmout jen část. Návštěva fotografa stojí naše terénní týmy poměrně značné množství času i dalších prostředků, a proto oceníme, má-li fotograf jasnou představu, jak se svou prací po návratu naloží. Příklad: pokud fotograf dostal zakázku na sérii snímků od významného deníku či časopisu, pomůže nám při rozhodování o jeho přijetí znalost nejrůznějších detailů o této zakázce.

Dáváme přednost spolupráci s fotografy a dalšími novináři, kteří jsou obeznámeni s lokálním kontextem celého projektu. Tím máme na mysli třeba místní fotografy nebo lidi, kteří v dané oblasti nějakou dobu žili či pracovali.

Instrukce pro fotografy

S fotografiemi Lékaři bez hranic za všech okolností nakládají jako s citlivým informačním materiálem.

Chcete-li vědět víc o tom, co od fotografů očekáváme, stáhněte si prosím naše Instrukce pro fotografy.

Obraťte se na nás!

Máte-li zkušenosti s fotografováním výjimečných snímků v náročných podmínkách, jasný plán, jak fotografie dostat do médií, a chuť navštívit některý z projektů Lékařů bez hranic, obraťte se na Ivetu Polochovou či Tomáše Bendla.

Televize a video

K práci Lékařů bez hranic patří i natáčení videozáznamů. Spolupracujeme s řadou velkých národních i mezinárodních zpravodajských stanic a snažíme se jim pomáhat v dokumentaci humanitárních krizových situací nejrychlejším a nejefektivnějším možným způsobem.

Co nabízíme:

  • B-rolly / nesestříhané záznamy v televizní kvalitě. V náhlých krizových situacích vysílají Lékaři bez hranic na místo kameramany, kteří dokumentují aktuální humanitární potřeby i naše aktivity. Záznam je k dispozici zdarma a poskytujeme ho na základě individuálního posouzení – záleží na povaze reportáže či pořadu.
  • Rozhovory ve studiu nebo přes Skype. Lékaři bez hranic mají k dispozici mluvčí v ČR, v operačních centrech i v zemích, kde působí. Není-li možné uspořádat rozhovor s mluvčími přímo v televizním studiu, zařídíme komunikaci přes Skype, pokud to umožní internetové připojení a bezpečnostní situace v projektu.
  • Návštěvy v terénu. Rádi umožníme filmařům či televizním štábům návštěvu našich zařízení i s filmováním, záleží to ovšem na aktuální bezpečnostní situaci a na povaze projektu. Platí pro ně podobná pravidla jako pro novináře a fotografy. 
  • Videozáznamy. Sami produkujeme krátká webová videa a animace, které ilustrují naši práci a problematiku, jíž se věnujeme. Pokud se vám naše práce líbí, budeme velmi rádi, když tato videa budete sdílet na jiných webových stránkách nebo na sociálních sítích. Výběr z nedávné produkce je k dispozici na našem YouTube kanálu.

Veškeré dotazy týkající se natáčení v projektech a žádosti o audiovizuální materiál směrujte prosím na tiskovou koordinátorku Ivetu Polochovou