© MSF/Amanda Furtado Bergman
08 Dub 21 12 Dub 21

Mosambik: Lidé utíkají před boji do buše, aby si zachránili život

  • Nestátní ozbrojená skupina zaútočila 24. března na město Palma v severní provincii Cabo Delgado.
  • Boje vyhnaly z domovů desítky tisíc lidí. Někteří se snaží dostat do Tanzanie nebo se schovávají v buši. Jiní umírají po cestě hlady nebo dehydratací.
  • Vysídleným lidem pomáhají Lékaři bez hranic ve městech Mueda, Nangade, Montepuez, Macomia a Pemba. Ve městě Palma, kde boje propukly, nebyly a nejsou z bezpečnostních důvodů týmy organizace přítomny. 
  • Jen v táborech či komunitách kolem města Montepuez se momentálně nachází až 50 tisíc vysídlených lidí. 

„Vysídlení lidé přicházejí do města Montepuez roztřesení a naprosto v šoku z toho, čeho byli svědky. Když popisují svou situaci, pláčou. Jeden člověk mi řekl: ‚Zabili spoustu lidí, zabili Palmu'. Utekli do buše, aby si zachránili život. Po dobu čtyř pěti dní šli dnem i nocí,“ popisuje situaci psycholožka Lékařů bez hranic Amparo Vilasmil, která je součástí týmu ve městě Montepuez. To je druhé nejlidnatější město v provincii a jedna z destinací, kam lidé před nedávnými útoky utíkají. Během posledních pár dní tam přišlo vyhledat bezpečí a pomoc okolo 400 lidí*. Třetina z nich byly děti.  

Příchozí řekli týmům Lékařů bez hranic, že do města Montepuez hodně lidí ještě dorazí. „Mnozí viděli po cestě spoustu mrtvých mužů, žen i dětí. Zemřeli hlady nebo dehydratací. Jediným zdrojem tekutin byla znečištěná řeka. Lidé obvykle volili pro útěk hlavní silnice. Kvůli bezpečí ale spali v lesích. Vesnicím se vyhýbali. Přežívali na tom málu, co našli,“ dodává Vilasmil.  

Lidé prchají na lodi, dopravními prostředky i pěšky buší 

Někteří ze svých domovů prchali již dříve, a to kvůli bojům, které oblast zasáhly v předešlých měsících. Lidé se údajně vydali různými směry. Nasedli na loď a pluli na jih, jiní naopak utíkali vnitrozemím skrze buše až k hranici s Tanzanií. Lékaři bez hranic se domnívají, že se jich ještě spousta schovává v okrajových částech města Palma.  

Jedním z prvních větších měst, kam lidé na útěku dorazí, je Nangade, které se nachází zhruba 130 kilometrů od Palmy. Zde mohou někteří z nich dostat peníze od svých příbuzných, zaplatit si dopravu a pokračovat dále do horského města Mueda, kontrolovaného vojskem. Jiní pokračují až do města Montepuez.  

Lékaři bez hranic mají obavy především o ty, kteří nemají rodiny, které by jim pomohly financovat dopravní prostředky. Tito lidé jsou totiž pořád ještě na cestě, a to bez vody a jídla. Velmi pravděpodobně dorazí v mnohem horším stavu. „Tvrdě pracujeme na tom, abychom identifikovali trasy, po kterých lidé nejčastěji z Palmy utíkají a kam směřují. Dokážeme pak lépe adaptovat náš zásah,“ přibližuje postup Lékařů bez hranic v regionu psycholožka Vilasmil. 

Dehydratace, bolesti svalů, zranění a trauma  

Týmy organizace jsou svědky pomalého ale neustálého přílivu vysídlených lidí. Ti vykazují mírné příznaky různých onemocnění, bolesti svalů a drobná zranění v důsledku několikadenní chůze. 

Fyzické šrámy ale nejsou to jediné, co vysídlené osoby trápí. Jsou to také psychická traumata. Pracovníci Lékařů bez hranic na místě potvrzují, že všichni prchající jsou naprosto ochromeni tím, čeho byli při útocích svědky. Organizace proto na každé cestě vedoucí do města Montepuez rozmístila týmy, které poskytují psychologickou péči. 

Konflikt mezi státními a nestátními ozbrojenými skupinami v oblasti Cabo Delgado v Mosambiku probíhá od roku 2017. Situace se během posledních měsíců zhoršila. Podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN vyhnalo násilí z domovů už přes 670 tisíc lidí. Stávající humanitární pomoc nezvládá pokrývat potřeby místních lidí. Lékaři bez hranic rovněž upozorňují na to, že nová vlna uprchlíků může silně zatížit města, která už v minulosti vysídlené lidi přijala. 

*Číslo je aktuální k datu 1. dubna 2021. 

{{{ labels.morehistories }}}