Zdravotní osvěta – počínaje kampaněmi za pomocí mobilních aplikací s cílem podpořit oběti sexuálního násilí, aby vyhledaly péči v našich nemocnicích, a skupinovými setkáními za účelem vysvětlení významu mytí rukou v uprchlických táborech konče – je naším přímým pojítkem ke komunitě mimo zdi nemocnice a je zásadní pro zajištění toho, aby byly projekty Lékařů bez hranci dostupné a odpovídaly potřebám komunit, o něž se starají. 

 


 

Vaše práce 

Mezi vaše hlavní úkoly jako Specialisty pro zdravotní osvětu Lékařů bez hranic bude patřit zvyšování povědomí o zdraví a zdravotních rizicích v rámci komunity, zlepšování stávajících zvyklostí a návyků souvisejících se zdravím a podpora preventivních aktivit pomocí spolupráce s příslušnými komunitami. 

Za tímto účelem budete: 

 • analyzovat místní kulturu, tradice a chápání zdraví v souvislosti s mapováním společnosti a udržení jejího pevného napojení na naši lékařskou činnost, 
 • zabezpečovat používání kvalitativních metod pro analýzy, 
 • uplatňovat odpovídající nástroje na správu dat, 
 • podporovat tým v rozvoji strategie založené na důkazech, 
 • zavádět a monitorovat veškeré činnosti aktivní pomoci spojené se zdravotní osvětou a propagací zdraví, 
 • stanovovat ukazatele pro kontrolu činností směřujících k propagaci zdraví, 
 • zajišťovat průběžné školení a rozvoj místních týmů pro zdravotní osvětu a propagaci zdraví, 
 • rozvíjet a přizpůsobovat materiály pro zdravotní osvětu a propagaci zdraví, aby byla zajištěna přiměřenost a srozumitelnost sdělení. 

Budete mít dohled nad týmy aktivní pomoci vyškolenými k propagaci zdravotnických služeb Lékařů bez hranic nebo všeobecných hygienických opatření a také témat souvisejících s mateřským zdravím, podvýživou, malárií, HIV/AIDS, tuberkulózou a epidemiemi chorob jako je například cholera či ebola. 

 

Požadavky  

 • Vzdělání v oboru sociální antropologie / sociologie nebo společenských věd, veřejného zdraví s prokazatelným zájmem o témata související se zdravím nebo s lékařskou antropologií a prokazatelná zkušenost s využíváním kvalitativních výzkumných metod 
 • Alespoň dvouletá profesní zkušenost v souvisejícím oboru 
 • Zkušenost ze života v jiné kultuře a z práce v multikulturním prostředí 
 • Zkušenost z práce s komunitami či místními spolky 
 • Praxe v komunikačních činnostech s využitím moderních prostředků (pokročilý uživatel sociálních médií, softwaru na tvorbu obsahu, Photoshopu) 
 • Dobrá znalost angličtiny A TAKÉ francouzštiny (nebo jiného cizího jazyka: španělština, portugalština, arabština, ruština)  
 • Možnost zapojit se na misi na dobu alespoň 6 až 12 měsíců 
 

VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY

 • Ztotožnění se s humanitárními zásadami organizace Lékaři bez hranic 
 • Mezinárodní zkušenosti (pracovní zkušenosti nebo zkušenosti z cest po zemích globálního Jihu) jsou výhodou 
 • Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu či vzděláváním zaměstnanců 
 • Ochota s námi vytvářet respektující a podporující pracovní prostředí  
 • Flexibilita, organizační dovednosti a schopnost improvizace 
 • Psychická a fyzická odolnost 
 • Ochota vyjet minimálně dvakrát na zahraniční misi 
 

Chcete se specialistou na zdravotní osvětu bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Můžete nás sledovat také na LinkedIn, kde mimo jiné zveřejňujeme videa, ve kterých naši čeští, slovenští i zahraniční spolupracovníci sdílí  své zkušenosti z terénu a mluví o své práci a našich projektech.