Práce manažera dopravy a zásobování se pohybuje od vyzvedávání zásob z letadla Lékařů bez hranic na improvizované ranveji po práci s vedoucím lékárníkem a lékařským týmem při plánování zdravotnických potřeb na měsíce dopředu – má dalekosáhlý dopad a význam pro celý tým.  

Naše skladová střediska ve Francii, Belgii a Nizozemsku (a jejich regionální centra) posílají předem připravené sady, zásoby i léky nezbytné k léčbě pacientů a fungování programů. Zajišťují bezpečnost zdravotnických i nezdravotnických zásob a našim týmům dodávají to, co potřebují, právě tehdy a právě tam, kde to potřebují. 

 


 

Vaše práce 

Jako manažer dopravy a zásobování budete mít na starosti celkové řízení činností dodavatelského řetězce a jednotlivých oddělení (zpracování objednávek, nákup, skladování, doprava a proclení). 

Budete analyzovat prostředí, podílet se na pravidelných revizích stávajících strategií dodavatelského řetězce a zavádět nové zásobovací postupy, aby bylo zajištěno efektivní fungování mise. Budete odpovědní za každodenní zásobovací činnost v rámci projektu, a to v souladu se standardními provozními postupy Lékařů bez hranic. Budete zajišťovat lokální nákupy v projektu a také efektivní management skladových zásob, jak fyzický (skladování), tak administrativní (řízení pohybů zásob). Kromě toho budete mít na starosti organizaci přepravy nákladním vozem nebo letadlem po zvážení místních dopravních prostředků, silnic i podnebních podmínek. Vzhledem k tomu, že řadu materiálů je nutné nakupovat přímo na místě, budete také dojednávat ceny a množství s místními dodavateli. V případě materiálu pocházejícího z oblasti mimo příslušnou zemi zajistíte jeho včasné objednání a postaráte se o proclení. Kromě toho budete odpovídat za pravidelné vystavování reportů ohledně prošlých léčiv, hrozícího nedostatku, stavu zásob, doby realizace objednávek (plánování kanálů atd.). V pozici manažera bude vaším úkolem školit tým místních zaměstnanců a dohlížet na něj. 

Manažeři dopravy a zásobování mohou být využiti na koordinační úrovni (v hlavním městě státu) – k zajištění proudění zásob z Evropy do projektů – nebo na projektové úrovni, kde řídí distribuci zásob jednotlivým oddělením v projektu. 

 

Požadavky 

 • Dokončené vzdělání v oboru řízení dodavatelského řetězce nebo jiné související oblasti (např. ekonomie, dopravní ekonomie, logistika, podnikový management) 
 • Alespoň dvouletá přímá pracovní zkušenost s řízením dodavatelského řetězce nebo v související oblasti, a to v době po dokončení studia 
 • Všestranná profesní zkušenost (např. nákup, import/export, transport/přeprava zboží, řízení skladových zásob) 
 • Dovednosti IT (Excel, Word, PowerPoint) 
 • Dobrá znalost angličtiny  
 • Možnost zapojit se na misi na dobu alespoň 6 až 12 měsíců 
 

Výhodou 

 • Cenným přínosem je znalost dalších jazyků (francouzština, španělština, portugalština, arabština, ruština) 
 • Obeznámenost s relevantními technologiemi informačních systémů (např. ERP, tabulkový software) 
 • Zkušenost s řízením skladových zásob spotřebního zboží (ideálně farmaceutického) 
 

VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY

 • Ztotožnění se s humanitárními zásadami organizace Lékaři bez hranic 
 • Mezinárodní zkušenosti (pracovní zkušenosti nebo zkušenosti z cest po zemích globálního Jihu) jsou výhodou 
 • Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu či vzděláváním zaměstnanců 
 • Ochota s námi vytvářet respektující a podporující pracovní prostředí  
 • Flexibilita, organizační dovednosti a schopnost improvizace 
 • Psychická a fyzická odolnost 
 • Ochota vyjet minimálně dvakrát na zahraniční misi 
 

Chcete se stát logistikem bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Můžete nás sledovat také na LinkedIn, kde mimo jiné zveřejňujeme videa, ve kterých naši čeští, slovenští i zahraniční spolupracovníci sdílí  své zkušenosti z terénu a mluví o své práci a našich projektech.