© Francois Dumont

Finanční manažeři Lékařů bez hranic zajišťují, aby byly k dispozici peníze nutné k rychlému posílení provozu, umožňující Lékařům bez hranic rychle reagovat na přírodní katastrofu, i to, že je s financemi nakládáno obezřetně, řádně a v souladu s místními zákony příslušné země – prostě vše nezbytné, aby všechna oddělení měla to, co potřebují, a mohla odvádět co nejlepší práci, ať už se přihodí cokoliv.  


Vaše práce  

Jako finanční manažer budete mít na starosti finanční řízení jednoho či více projektů Lékařů bez hranic v zemi, kde probíhá naše mise. Budete úzce spolupracovat s projektovým týmem v zemi a tím pádem podporovat humanitární práci v terénu a zároveň budete v pravidelném kontaktu s finančním týmem v operačním centru. Můžete být přiděleni k určitému projektu jako finanční manažer, případně se po získání zkušeností z terénu budete moci připojit ke koordinačnímu týmu jako finanční koordinátor. V takovém případě budete působit v hlavním městě a pravidelně navštěvovat projekty v terénu. 

Mezi vaše úkoly bude patřit: 

 • kontrola rozpočtu (vytvoření a kontrola rozpočtu a finančního plánu), 
 • dohled nad účetnictvím mise, 
 • řízení peněžního toku a pokladny, 
 • příprava finančních návrhů v případě zahájení nového nebo rozšíření stávajícího projektu, 
 • efektivita interního systému kontroly financí, 
 • nábor členů a rozvoj administrativního týmu. 

Kromě toho budete podporovat ve všech finančních záležitostech projektové koordinátory. To znamená, že v příslušné zemi můžete mít na starosti finance několika projektů. Budete potvrzovat platby dodavatelům a zaměstnancům a tím zajišťovat transparentnost výdajů. 

Budete pracovat po boku místního týmu. V roli manažera budete na tento malý tým dohlížet a soustavně pracovat na rozvoji schopností a dovedností členů týmu. 

Požadavky  

 • Vzdělání v oblasti financí, managementu (business, HR), ekonomie či správy 
 • V úvahu připadají i jiné obory, pokud prokážete zkušenosti s finančním řízením 
 • Alespoň dvouletá praxe v relevantní oblasti v době po dokončení studia 
 • Všestranná profesní zkušenost (včetně účetnictví, rozpočtování, finančního plánování a reportování) 
 • Znalost informačních technologií (Excel, Word, PowerPoint) 
 • Dobrá znalost angličtiny 
 • Možnost zapojit se na misi na dobu alespoň 6 až 12 měsíců 
 

Výhodou  

 • Zkušenost s projektovým řízením (včetně rozpočtové kontroly) 
 • Zkušenost s finančními zásadami 
 • Dobrá znalost softwarových systémů včetně databází  
 • Mějte na paměti, že na některých misích jsou manažerské role v oblastech HR a financí sloučené. Hledáme proto především uchazeče, kteří naplňují požadavky obou pozic 
 • Cenným přínosem je znalost dalších jazyků (francouzština, španělština, portugalština, arabština, ruština)  
 

VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY

 • Ztotožnění se s humanitárními zásadami organizace Lékaři bez hranic 
 • Mezinárodní zkušenosti (pracovní zkušenosti nebo zkušenosti z cest po zemích globálního Jihu) jsou výhodou 
 • Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu či vzděláváním zaměstnanců 
 • Ochota s námi vytvářet respektující a podporující pracovní prostředí  
 • Flexibilita, organizační dovednosti a schopnost improvizace 
 • Psychická a fyzická odolnost 
 • Ochota vyjet minimálně dvakrát na zahraniční misi 

Co o spolupráci s Lékaři bez hranic říká finanční manažer Frans Blom z Kanady? Podívejte se na video:

Chcete se stát finančním manažerem bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Můžete nás sledovat také na LinkedIn, kde mimo jiné zveřejňujeme videa, ve kterých naši čeští, slovenští i zahraniční spolupracovníci sdílí  své zkušenosti z terénu a mluví o své práci a našich projektech.

{{ application.node.field_explanation }}