© MSF
02 Srp 19 02 Srp 19

Sýrie: Situace v Idlíbu se dramaticky zhoršuje

Jen za poslední tři měsíce uprchlo ze svých domovů více než 450 tisíc Syřanů na sever země směrem k tureckým hranicím. Z domovů je vyhnalo bombardování a ostřelování v guvernorátech Idlíb a Hamá. Více zdrojů mluví o stovkách mrtvých a tisících zraněných. Jejich počty kvůli eskalaci násilí v posledním měsíci značně vzrostly. 

Zdravotnické týmy v námi podporovaných oblastech čelily situacím, kdy do nemocnice přicházelo kvůli hromadným neštěstím deset nebo více zraněných najednou. Za poslední týdny se to stalo několikrát. Počátkem tohoto měsíce námi podporovaná nemocnice přijala za pouhých 48 hodin přes 35 zraněných po náletu. Další námi podporované zařízení ošetřilo v tom samém týdnu 50 zraněných. 

Vojenskou ofenzívu zahájily syrské vládní jednotky a jejich spojenci koncem dubna v guvernorátech Idlíb a Hamá, které se nacházejí v takzvané deeskalační zóně. Ofenzíva zasáhla a poškodila civilní infrastrukturu, včetně zdravotnických zařízení, škol, tržnic a táborů pro vysídlené obyvatelstvo. Bombardování poškodilo jednu námi podporovanou nemocnici a jiná podporovaná zařízení musela v posledních týdnech několikrát částečně přerušit provoz z obavy, že je zasáhnou nálety.

„Pacienti, jejich pečovatelé a nemocniční personál psychicky velmi trpí,“ říká ředitel jedné z nemocnic v oblasti. „Když nad nemocnicí přelétají letadla, neuvěřitelně se bojí – někteří opouštějí budovu z paniky, že ji zasáhnou nálety. Často musíme nemocnici vyklidit z obavy, že by se něco mohlo stát. Jsou dny, kdy se musíme i opakovaně přemístit do úkrytu, protože nad námi létají letadla. Bez ohledu na to, jak často musíme přerušit práci, se však snažíme mít pohotovost otevřenou – soustředíme na to veškeré své úsilí. Některé nemocnice v oblasti slouží desítkám tisíc lidí. Nezbývá nám, než tady být pro ně, když se něco přihodí.“

Kvůli eskalujícímu násilí opustilo své domovy 450 tisíc lidí. Připojily se ke stovkám tisíc lidí, kteří uprchli do Idlíbu a žijí v něm jako vnitřně vysídlení. Většina z nově vysídlených osob zamířila do hustě osídlených oblastí, kde přebývají ve stanech nebo venku pod olivovníky. Nedostává se jim vody, jídla ani lékařské péče. Za poslední měsíce jsme ve stávajících táborech a nově vytvořených osadách rozdávali základní pomůcky pro přežití, pitnou vodu a instalovali latríny. Lidé však potřebují mnohem více podpory, než je nyní dostupná.  

darujte

Jen díky soukromým dárcům, můžeme pomáhat zranitelným lidem v Sýrii.

„Potýkáme se v současné době se stovkami tisíc vysídlených osob, kteří žijí v hrůzných podmínkách,“ říká Lorena Bilbao, koordinátorka programů Lékařů bez hranic v Sýrii„Mnohé z těchto osídlení jsou značně přeplněné, jejich infrastruktura je neadekvátní a životní podmínky jsou nehygienické a představují závažné riziko vypuknutí epidemií. Pokud lidé nebudou mít čistou vodu na pití, můžeme v nadcházejících týdnech očekávat více dehydrovaných pacientů, lidí s průjmovými onemocněními a nemocemi pocházejícími z vody. To povede k dalšímu zhoršování situace, která je už nyní kritická,“ dodává Bilbao.

Vzhledem k aktuální situaci jsme rozšířili své služby poskytované pomocí mobilních klinik, navýšili podporu zdravotnických zařízení – zdravotním střediskům darujeme sady první pomoci, nemocnice zásobujeme chirurgickými sadami a podporujeme systém převozů vážných případů.

   

V mobilních klinikách napříč severozápadní Sýrií poskytujeme všeobecnou zdravotní péči, péči o matku a dítě, zajišťujeme léčbu nepřenosných onemocnění, distribuujeme základní pomůcky pro přežití a zlepšujeme vodohospodářské a kanalizační systémy. Podporujeme také pravidelné očkování ve dvou vakcinačních centrech, v jedné nemocnici a prostřednictvím služeb mobilní kliniky.

V okolí Idlíbu a Alleppa podporujeme několik nemocnic a klinik, včetně jejich ambulantních a lůžkových oddělení, pohotovosti, oddělení intenzivní péče, operačních sálů, krevních bank, porodnických oddělení, léčby nepřenosných chorob a léčby talasemie. Veškerá podpora se odehrává v koordinaci s tamními úřady.

V Atmehu na severu země provozujeme specializovanou popáleninovou jednotku, která zajišťuje chirurgii, transplantaci kůže, převazy, fyzioterapii a psychologickou podporu. V severním Idlíbu spoluprovozujeme tři nemocnice. Zároveň pomáháme se zajištěním život zachraňující léčby a následné péče téměř 100 pacientům v Idlíbu, kteří absolvovali transplantaci ledvin.

Napříč guvernoráty Ragga a Al Hassakeh v severovýchodní Sýrií vedeme řadu zdravotnických programů.

Ve vládou kontrolovaných oblastech však nepůsobíme, protože žádosti o povolení ke vstupu byly opakovaně zamítnuty. Abychom zajistili nezávislost na politických tlacích, nepřijímáme žádné peníze z veřejných zdrojů na podporu našich aktivit v Sýrii.

 

{{{ labels.morehistories }}}