27 Čvc 22 27 Čvc 22

Milník v boji proti hepatitidě E: v Jižním Súdánu se uskutečnila první očkovací kampaň na světě

Džuba/Praha, 28. července 2022

  • Hepatitida E je nejčastějším důvodem šíření akutní virové hepatitidy. Ročně se eviduje zhruba 20 milionů případů infekce. Na 44 tisíc nakažených nemoci podlehne.
  • Nákaza se šíří vodou nebo jídlem, které kontaminovaly výkaly. Epidemie často hrozí v místech s nízkou úrovní hygieny, typicky ve velkých uprchlických táborech.
  • Hepatitida E se nedá léčit. Nemoc představuje velké riziko především pro těhotné ženy, jejichž úmrtnost dosahuje 25 %. Nákaza navíc zvyšuje riziko potratu nebo narození mrtvého dítěte.
  • Vůbec první vakcinační kampaň proti hepatitidě E na světě realizovali Lékaři bez hranic ve spolupráci s jihosúdánským ministerstvem zdravotnictví a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Vakcína se dosud používala spíše okrajově v cestovní medicíně.

„Boj proti hepatitidě E byl dlouhý a frustrující,“ říká Monica Rull, vedoucí lékařka organizace Lékaři bez hranic. „Přes dvě desetiletí se naše týmy snažily v nelehkých podmínkách uprchlických táborů dostat šíření této nemoci pod kontrolu. Byli jsme svědky devastujících důsledků, které tato choroba má na extrémně zranitelné komunity. Očkovací kampaň přináší naději, že se v budoucnu zcela změní způsob, kterým s nemocí zápasíme“.

V březnu a dubnu letošního roku uskutečnili Lékaři bez hranic společně s jihosúdánským ministerstvem zdravotnictví první dvě kola očkovací kampaně v uprchlickém táboře v Bentiu. Vakcínu dostalo 25 tisíc lidí, včetně těhotných žen. Třetí a poslední kolo vakcinace je plánováno na říjen.

„Vzhledem k úspěšné realizaci a velkému zájmu o vakcinaci může být kampaň příkladem pro všechny, kteří s nemocí v podobných kontextech bojují,“ myslí si John Rumunu z jihosúdánského ministerstva zdravotnictví. „Doufám, že vakcína pomůže snížit počet nakažených i úmrtí nejen v Bentiu.“

Realita v Bentiu

Bentiu je největší uprchlický tábor v Jižním Súdánu. Vznikl v průběhu občanské války v roce 2014 a dnes hostí na 112 tisíc obyvatel. Lékaři bez hranic v táboře působí od jeho vzniku a v roce 2015 byli svědky propuknutí hepatitidy E v několika ohniscích v důsledku příšerných životních podmínek, kdy lidé nemají přístup k pitné vodě, základní hygieně a sanitaci.

Kvůli extrémně silným povodním čelil v loňském roce tábor dalšímu náporu příchozích. Zvýšený počet lidí ještě zhoršil podmínky, které tam panují. Došlo k masivnímu šíření vodou přenášených chorob, včetně hepatitidy E. Od minulého července se zdravotníci Lékařů bez hranic setkali se 759 nakaženými pacienty, 17 z nich nemoci podlehlo.

Vakcína

Proti hepatitidě E existuje jediná vakcína s obchodním názvem Hecolin. Klinické testy prokázaly, že je vysoce účinná v prevenci nemoci a WHO již v roce 2015 doporučila její užití v případě vypuknutí epidemií. Dosud byla používána jen individuálně v hrstce zemí (např. v Číně) – a to především v centrech cestovní medicíny. Při očkovací kampani v Bentiu byla vakcína použita vůbec poprvé v situaci ohrožení veřejného zdraví. Informace popisující očkovací kampaň byly, mimo jiné, zveřejněny i v renomovaném odborném časopise Lancet.

„Jedná se o zásadní krok ve snaze dostat hepatitidu E pod kontrolu,“ uvádí Melanie Marti z WHO. „Přestože byla vakcína registrována před více než deseti lety a její použití proti šířící se nákaze jsme v uplynulých letech opakovaně doporučovali, je to vůbec poprvé, kdy byla vakcína použita k boji s potenciálně devastujícími důsledky nemoci. WHO proto vyzývá i ostatní země, kterým hrozí šíření hepatitidy E, aby vakcínu použily – a to i u těhotných žen“.

Výzvy

Jednou z výzev plošného očkování vakcínou proti hepatitidě E je logistika. Očkovací látka je dodávána v předvyplněných skleněných injekčních stříkačkách, které vyžadují větší nároky na skladování v chladu. S tím má zkušenost farmaceut Stanislav Havlíček. „V horkém prostředí Jižního Súdánu a s nedostatečným pokrytím elektrickou energií je to ještě mnohem složitější.
V prostředí uprchlického tábora pak vyžaduje doprava a skladování léčiv další speciální schopnosti, dovednosti a nasazení logistiků a farmaceutů. Ke snížení objemu materiálu, který musíme přepravovat a skladovat v chladu, by do budoucna přispěla výroba očkovací látky ve vícedávkových baleních. Jednak bychom nemuseli udržovat v chladu injekční stříkačky a jehly, jednak by nepochybně došlo také ke snížení ceny. O obojí se Lékaři bez hranic snaží,“ vysvětluje Havlíček.

Naděje

Prevence šíření hepatitidy E zahrnuje i další kroky, zejména zajištění přístupu k pitné vodě a zlepšení sanitačních služeb v uprchlických táborech a místech s vysokou hustotou obyvatel. Zdravotnické organizace věří, že vakcinace proti hepatitidě E v budoucnu výrazně ulehčí boj s tímto onemocněním a začnou je provádět i další země s podobně náročnými kontexty, jako je jihosúdánské Bentiu.

{{{ labels.morehistories }}}