© MSF
18 Úno 16 13 Dub 21

Zdravotní péče v Sýrii se ocitla v hledáčku bomb a raket a zhroutila se

Dnes v sídle OSN v Ženevě proběhla tisková konference k útoku ze začátku tohoto týdne na nemocnici podporovanou Lékaři bez hranic v syrském Idlíbu. Mezinárodní prezidentka Lékařů bez hranic Joanne Liu připomněla, že tento útok je jen dalším incidentem v pětileté syrské válce, a upozornila na podrobnou zprávu mapující počty zraněných a obětí v minulém roce, kterou Lékaři bez hranic dnes vydávají.

Klíčová fakta o útoku

V pondělí  15. února v devět hodin ráno nálety úplně zničily nemocnici podporovanou Lékaři bez hranic ve městě Ma'arat an-Numán v provincii Idlíb. Při útoku zemřelo 25 osob (9 členů zdravotnického personálu a 16 pacientů) a 10 jich bylo zraněno.

Nemocnici během přibližně dvě minuty trvajícím útoku zasáhly čtyři rakety. Když po čtyřiceti minutách na místo dorazila pomoc, došlo k dalšímu bombardování. Zdá se, že se jednalo o cílený útok typu „double-tap“, kdy je stejné místo s časovým odstupem bombardováno dvakrát.

Jak nemocnice vypadala?

Tato nemocnice byla plně funkční zařízení vybavené 30 lůžky s 54 zaměstnanci, dvěma operačními sály, ambulantním oddělením a pohotovostí. Ambulanci navštívilo měsíčně přibližně 1 500 pacientů a na pohotovosti proběhlo 1 100 konzultací a 140 operací, především se jednalo o výkony ortopedické a všeobecné chirurgie. Lékaři bez hranic tuto nemocnici podporovali od září 2015 a pokrývali všechny její potřeby včetně dodávek zdravotnického materiálu a provozních nákladů.

Zpráva o počtech zraněných a obětech války v Sýrii ze zařízení podporovaných Lékaři bez hranic

Smyslem této zprávy je ukázat prostřednictvím lékařských údajů shromážděných v roce 2015 dopad probíhající války v Sýrii na civilní obyvatelstvo. Ačkoli existuje mnoho zpráv o počtech mrtvých, tato jediná poprvé obsahuje také počty zraněných obyvatel. Analyzovaná data zahrnují informace ze sedmdesáti zdravotnických zařízení podporovaných Lékaři bez hranic v severozápadní, západní a centrální části Sýrie se zaměřením na obléhaná území, kde lékařská pomoc chybí nejvíce.

Pět hlavních sdělení Lékařů bez hranic

Celou zprávu si můžete přečíst v angličtině zde. Níže vám přinášíme hlavní sdělení:

Dopad na civilní obyvatelstvo: Vysoké procento usmrcených a zraněných žen a dětí

Lékaři bez hranic za rok 2015 evidují 154 647 zraněných 7 009 usmrcených osob v probíhající válce. Ženy a děti tvoří 30 až 40 procent obětí. Ačkoli zdravotnická data neobsahují informace o tom, zda se jednalo o civilní oběti, je z těchto čísel jasně patrný masivní rozsah úmrtí a zranění mezi civilním obyvatelstvem. Navíc jednoznačně ukazují, že bezhlavé násilí v civilních oblastech probíhá v masivním měřítku.

Povinnost chránit civilní obyvatelstvo

Čtyři z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN v Sýrii podnikají nálety a nedodržují pravidla, ke kterým se zavázaly v mnoha rezolucích. Výsledky, které jsme zdokumentovali v roce 2015, ukazují, že tyto státy a jejich spojenci nezajišťují dostatečnou ochranu civilního obyvatelstva a nevyhýbají se střetům na území, kde se obyvatelstvo vyskytuje.

Mimořádná frekvence bombardování a ostřelování zdravotnických zařízení

Zařízení podporovaná Lékaři bez hranic byla v roce 2015 v Sýrii zasažena 94 bombovými nebo dělostřeleckými útoky – to je v průměru více než jeden útok za týden. Napadeno bylo 63 zařízení, úplně zničena byla ve 12 případech. Zemřelo 23 zdravotníků podporovaných Lékaři bez hranic, 58 jich bylo zraněno. Zasaženo bylo 16 ambulancí podporovaných Lékaři bez hranic.

Útoky typu “double-tap”

Zpráva popisuje čtyři jednoznačné případy útoků typu „double-tap“. Ty spočívají v opakovaném ostřelování nebo bombardování záchranářů, kteří po prvním útoku dorazí na místo, nebo zdravotnických zařízení, kam jsou oběti převezeny. Toto bezhlavé bombardování je porušením mezinárodního humanitárního práva, stejně jako cílené útoky na funkční zdravotnická zařízení nebo na zdravotníky pomáhající na místě neštěstí. Oba tyto typy útoků jsou odsouzeníhodné a k oběma zcela jednoznačně docházelo i v průběhu pátého roku syrské války.

Rozsáhlé obléhání

Více než polovina údajů ve zprávě pochází z obléhaných území. Nejen, že ženy a děti v těchto oblastech v důsledku konfliktu umírají a utrpí zranění, ale také je jim odpírána lékařská péče, jídlo, palivo a další základní potřeby nezbytné k přežití. Extrémním příkladem bylo v roce 2015 město Madája, kde 49 lidí zemřelo hlady. Bezmála dva miliony lidí žije v obležení s velmi omezeným nebo žádným přístupem k lékařské péči a bez možnosti evakuace.

Co Lékaři bez hranic požadují?

  • Okamžité ukončení útoků na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu.
  • Lékařská zařízení je třeba chránit a respektovat a veškeré útoky na ně musí přestat.
  • Je třeba umožnit plný přístup zdravotníků a humanitární pomoci do obléhaných oblastí a evakuaci pacientů a raněných.
  • Lékaři bez hranic apelují především na stále členy Rady bezpečnosti OSN a jejich spojence, aby respektovali schválené rezoluce.

{{{ labels.morehistories }}}