10 Čvc 17 15 Zář 17

Všechno, co nechcete vědět o mučení

Někdy se mi stává, že v průběhu několika týdnů vídám ty samé pacienty znovu a znovu. Přijdu do ordinace a vidím zas ty stejné tváře čekajících lidí, kteří u nás hledají pomoc. Stěžují si na bolesti hlavy, neurčité bolesti těla a problémy se spánkem. Naordinuji jim léčbu, ale ta nezabírá. Naopak, další týden přijdou znovu s podobnými problémy. Až teprve ve chvíli, kdy mi psycholog sdělil, že jeden z mých pacientů byl mučen, jsem si uvědomila, že mi naprosto uniklo to podstatné. Moji pacienti volali o pomoc jediným způsobem, kterého v té chvíli byli schopni. I přes všechno, co jsem do té doby četla o mučení, jsem nepoznala jeho následky na lidech, které jsem vyšetřovala. Styděla jsem se za sebe a měla jsem pocit, že nejsem schopna těmto pacientům pomoci.

I když se píše rok 2017, v řadě zemí po celém světě dochází k mučení lidí. Přesto však není odborná lékařská veřejnost ve velké míře schopna mezi svými pacienty identifikovat oběti mučení. Univerzitní osnovy se problematikou mučení rovněž nezabývají. A společnost obecně má představu o mučení jen z filmů a televizních seriálů, ve kterých je často toto jednání zobrazováno jako legitimní nástroj k vynucení informací i přesto, že studie prokázaly, že je pro získávání spolehlivých informací velice neefektivní.

Je smutnou pravdou, že i dnes je mučení hojně používáno po celém světě. Jeho cílem je zničit jednotlivce, fyzicky i psychicky, vymýtit víru člověka v lidskost a přetrhat všechny jeho vazby se společností. Nasazování elektrod na prsty na rukou i na nohou či na genitálie, extrémní natahování těla vedoucí k praskání kloubů, bití, opakované sexuální násilí (někdy za použití dalších předmětů), nedostatek světla, vystavení nepřetržitému hlasitému zvuku, bití, pálení, předstírané popravy, mučení vodou: tento ani žádný jiný seznam není kompletní, neboť jsou neustále vymýšleny nové metody. Krutost nezná hranic. 

Mučení dost často nezanechává žádné zjevné jizvy na těle, ale uvnitř takového těla se nachází zlomený člověk, jehož duše je poznamenaná spoustou ran. Zvenku můžete vidět zdravé tělo, které je však vevnitř úplně roztříštěné. Jestliže oběť mučení přežije, dost často se úplně odcizí od všeho a všech, které znala. Pro tyto muže, ženy a děti je popisování krutostí nejenom těžké, ale může být i zbytečně bolestné, jestliže osoba, které se svěřují, není dostatečně vnímavá, není připravena jim věřit či není ochotna sdílet s nimi jejich břemeno. Nic není bolestnější než důvěřovat někomu, svěřit se mu se svým příběhem a nakonec z jeho strany cítit jen lhostejnost. 

My, pracovníci Lékařů bez hranic, se s obětmi mučení setkáváme v našich ordinacích již více než 40 let. A děje se tak i v současnosti. Většina takových případů (nikoli však všechny) se odehrává v oblastech konfliktů. U mnohých takových obětí jsme léčili pouze jejich fyzické problémy, aniž bychom věděli, čím si opravdu prošli. Poslední tři roky však Lékaři bez hranic provozují podél hlavních migračních cest specializovaná centra pro pomoc obětem mučení. A tak nyní mohou multidisciplinární týmy psychologů, lékařů, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a kulturních mediátorů poskytovat našim pacientům pomoc v bezpečném prostředí. Cesta k uzdravení je dlouhá a složitá, ale vede k pozvolnému znovuobnovení důvěry oběti v ostatní a napomáhá k zotavení těla i duše. Naše práce je však pouhou kapkou vody v moři. V roce 2016 jsme poskytli specializovanou péči více než 1 400 obětem mučení; naslouchali jsme jejich příběhům v takovém rozsahu, s jakým se nám chtěli svěřit. K tisícům dalších takových obětí jsme se však nemohli dostat. Odhadujeme, že zhruba třicet procent osob, které zachráníme ve Středozemním moři, se stalo obětmi mučení a jiných forem špatného zacházení. Spousta žen, ale i mužů, je během cesty znásilněna. Pro většinu těchto osob není dostupná žádná odborná služba; takových služeb  je velice málo a nemají kapacitu zabývat se problémy obětí mučení. Především však potřeby těchto obětí zůstávají dost často nerozpoznány, a tedy i neuspokojeny.

My, Lékaři bez hranic, se setkáváme s obětmi neúnosných krutostí každý den. Rozhodli jsme se postavit se na jejich stranu.

Dr. Federica Zamatto - zdravotnická referentka Lékařů bez hranic pro oblast mučení

{{{ labels.morehistories }}}