29 Bře 16 15 Zář 17

Středoafrická republika: Během unikátní kampaně bylo naočkováno více než 73 000 dětí

Lékaři bez hranic  ve Středoafrické republice provádějí očkovací kampaň nebývalého rozsahu. Podle oficiálních statistik z roku 2013 bylo každé desáté dítě mladší jednoho roku očkováno nedostatečně. Situaci na místě ve Středoafrické republice popsal Thierry Dumont, vedoucí tamní mise Lékařů bez hranic.

V čem přesně spočívá tato „multi-antigenní“ očkovací kampaň?

Současný preventivní očkovací program je vůbec nejdůležitější kampaní, kterou kdy Lékaři bez hranic ve Středoafrické republice uskutečnili. Jejím cílem je ochránit děti mladší pěti let před řadou nemocí včetně dětské obrny, tetanu, záškrtu, černého kašle, hepatitidy B, spalniček a některých kmenů pneumokoka a menigitidy. K tomu je zapotřebí značné množství finančních, logistických a lidských zdrojů. Očkování provádíme v několika kolech, protože některé vakcíny jsou účinné až po opakované dávce. Například ve městě Berberati a jeho okolí na jihozápadě země jsme právě nasadili šestnáct mobilních týmů složených z téměř 370 zdravotnických a osvětových pracovníků a tucty aut a motocyklů rozmístěných na 43 očkovacích míst. Podařilo se nám naočkovat 14 tisíc dětí v pouhých pěti dnech. Kampaň stále běží v méně dostupných venkovských oblastech, protože se musíme dostat k lidem, kteří sami nemají přístup k dopravě.

Proč Lékaři bez hranic ve Středoafrické republice podnikají tak rozsáhlou kampaň?

Od vypuknutí krize v roce 2013 se země musela vypořádat s velkými nedostatky v oblasti zdravotní péče. Přibližně polovina obyvatelstva neustále potřebuje neodkladnou humanitární pomoc. Proočkovanost obyvatelstva je velmi nízká: Plně naočkováno je pouze 13 % dětí. Počet dětí, které byly plně naočkovány proti spalničkám, klesl mezi léty 2012 a 2014 o více než třetinu –  ze 64 na 25 procent. V zemi, jako je Středoafrická republika, je riziko epidemií velmi vysoké – stejně jako počet úmrtí na choroby, kterým lze předcházet očkováním. Je nezbytné proti nim ochránit co největší počet dětí.

Čtěte v blogu: Je těžké uvěřit, že tohle místo bylo ještě před dvěma dny prázdné

Práce Národního očkovacího programu je velmi těžká. Existuje mnoho zdravotních středisek, která pořádně nefungují. V některých oblastech přístup ke zdravotnické péči nadále komplikují bezpečnostní a logistické problémy. Kromě toho si také nejchudší rodiny prostě nemohou dovolit zaplatit poplatky spojené se zdravotním ošetřením.

Proto ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví Lékaři bez hranic zahájili tuto unikátní kampaň s cílem zvýšit úroveň proočkovanosti mezi dětmi, které dosud nebyly proti těmto chorobám naočkovány. Dosud jsme naočkovali více než 73 000 dětí v několika regionech a v očkování postupujeme i v dalších částech země.

S jakými problémy jste se v průběhu tohoto programu setkali?

Největší výzvou je zvládnout logistické problémy – musíme zajistit chlazení vakcín při přepravě v regionu, kde se teploty blíží čtyřiceti stupňům Celsia. Chceme-li, aby vakcíny, kterými děti naočkujeme, byli maximálně efektivní, je nezbytné, abychom našli vhodné řešení. Do odlehlých a obtížně dostupných oblastí musíme také dostat naše vybavení a zásoby.  V červnu bude realizace celé kampaně ještě obtížnější, protože příchod období dešťů může zneprůjezdnit silnice.

Další významnou překážkou je otázka bezpečnosti. Zatímco oblast Berberati je klidná, v jiných částech země stále dochází ke sporadickým střetům a kvůli přítomnosti banditů na silnicích jsme museli omezit naše aktivity jen na větší města. V těchto podmínkách pracujeme na posílení našeho programu rodinné osvěty v úzké spolupráci s vůdčími osobnostmi komunit a také pokračujeme v rutinních očkováních ve zdravotnických centrech, kde jsme již aktivní. Náš program má jeden základní cíl: zajistit, že budou děti po mnoho dalších let chráněny před chorobami, kterým lze předcházet očkováním.


Lékaři bez hranic působí ve Středoafrické republice od roku 1996 a v současné době pro ně v této zemi pracuje 230 zahraničních a více než 2400 místních pracovníků. Od roku 2013 Lékaři bez hranic v reakci na krizi zdvojnásobili své zdravotnické aktivity. V současné době organizace v zemi provádí asi 20 projektů. Lékařské týmy nabízejí bezplatnou zdravotní péči včetně pediatrie, rutinního očkování, mateřské zdravotní péče, chirurgie a také léčbu nemocí jako je HIV a tuberkulóza.

{{{ labels.morehistories }}}