© Ilustrační foto. Anna Surinyach/MSF. Španělsko. 2020.
05 Lis 20 01 Pro 20

Nejčastější otázky a odpovědi o našem zásahu proti COVID-19 v ČR

Zodpovídáme nejčastější otázky k zásahu Lékařů bez hranic proti COVID-19 v České republice.

Na co se zaměřují aktivity Lékařů bez hranic v ČR a proč?

V současné době podporujeme pobytová zařízení sociálních služeb pro seniory která se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Prioritně se zaměřujeme na Jihomoravský, Středočeský, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Nabízíme jim pomoc s nastavením a zlepšením opatření proti šíření COVID-19: lépe porozumět tomu, jak nákazu kontrolovat; jak zacházet s ochrannými pomůckami, odpadem, prádlem atp.; jak se starat o klienty v izolaci nebo je převážet do nemocnic. Také jsme vypracovali materiály pro profesionály v první linii v boji s pandemií, které lze najít na msfcovid19.cz.

Česká republika se bohužel ocitla mezi nejvíce postiženými zeměmi na světě z hlediska poměrného počtu nakažených. České zdravotnictví je silné a vyspělé a nápor druhé vlny zatím díky velkému nasazení personálu i dobrovolníků zvládá.

Velkému riziku ale čelí pobytová zařízení sociálních služeb. Pomoc s opatřeními proti šíření nákazy v těchto zařízeních vyplynula jako nejvíce potřebná a smysluplná z našeho průzkumu potřeb. Komunikovali jsme při něm s nemocnicemi, zařízeními pobytové péče, neziskovými organizacemi i Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Naším cílem není nikomu konkurovat, někoho suplovat nebo poučovat. Výše uvedenou pomoc poskytneme subjektům, které samy vyhodnotí, že by pro ně byla přínosná a efektivní. Zvládnutí pandemie je velká výzva, statečně s ní bojuje celá řada lidí. Jejich práce si velmi ceníme a chceme je podpořit tam, kde to dává největší smysl.

Pokud uvidíme, že je nějaký další prostor, kde by naše odborné zkušenosti představovaly zásadní přínos, přiložíme ruku k dílu. Na základě zkušeností z dalších zemí a v souladu s posláním Lékařů bez hranic se budeme zvlášť zaměřovat na opomíjené skupiny, které zpravidla na pomoc nedosáhnou – lidé bez domova, drogově závislí a sexuální pracovníci.

Podle čeho jste zvolili dané regiony/zařízení, ve kterých jste nyní aktivity spustili?

Vycházeli jsme z doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí, se kterým jsme v úzkém kontaktu. Zasahovat budeme v zařízeních, která projeví o naši pomoc zájem.

V prvním měsíci od začátku aktivit Lékařů bez hranic v Česku jsme navštívili 53 zařízení. Nejvíce jich bylo v Jihomoravském kraji, Plzeňském a Středočeském. Celkem jsme podpořili zařízení v sedmi krajích a jedno zařízení na území hl. m. Praha. 

Proč jste začali působit v ČR až teď, a ne na jaře?

Ať zasahujeme kdekoliv na světě, na začátku zevrubně mapujeme situaci a potřeby na daném místě. Pomáháme tam, kde jsme nejvíce potřeba. To na jaře nebyl případ ČR. Během první vlny pandemie jsme působili v těžce zasažených zemích jako Itálie, Španělsko, poté i USA, Mexiko a země Latinské Ameriky.

Na podzim se ale situace v ČR zhoršila a nyní je jednou z nejvíce postižených zemí na světě. Ideálně bychom v Česku začali se zásahem už na začátku října, ale nejdříve jsme museli zjistit, kde je nás v současné chvíli nejvíce potřeba a kde bude naše pomoc největším přínosem. Také jsme jako mezinárodní zdravotnická a humanitární organizace primárně nastavení na zásahy mimo Evropu. Popravdě nám nějakou dobu trvalo, než jsme akceptovali, že i v České republice je nás nyní potřeba. 

Proč jen poskytujete poradenství, a ne i zdravotní péči? Proč nepomáháte i v nemocnicích?

Dělali jsme průzkum potřeb mezi nemocnicemi, zařízeními pobytové péče, neziskovými organizacemi i u Ministerstva práce a sociálních věcí a zjistili jsme, že podpora pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory je nejvíce potřebná a dává největší smysl vzhledem k naší expertize.

Tato zařízení patří mezi nejohroženější, přesto jejich personál nemusí mít zdravotní vzdělání. My s infekčními nemocemi i s epidemiemi zkušenosti máme a nabízíme těmto zařízením naši pomoc v oblastech, kde prokazatelně chybí a může chybět. Nastavení i provádění správných opatření a vzdělávání v oblasti prevence a kontroly šíření nákazy skutečně chrání zdraví a zachraňuje životy.

Velké nemocnice nám sdělily, že v oblasti prevence a kontroly šíření nákazy jsou situaci schopné zvládnout bez nás. Potřeby malých a středních nemocnic stále vyhodnocujeme. Všechna zdravotnická zařízení se shodla na tom, že jsou velmi potřeba zdravotní sestry, což my ale bohužel nejsme schopni v současnosti pokrýt.

Neodvádíte tolik potřebný lékařský personál z nemocnic?

Naše týmy, které pomáhají s bojem proti COVID-19 v Česku, sestávají z logistiků a zdravotních sester. Zdravotní sestry s námi spolupracují ve svém volnu, vedle své normální práce a se souhlasem zaměstnavatele. V žádném případě nechceme odvádět potřebné kapacity z míst, kde jsou teď tak potřeba.

Kolik je teď zdravotníků z ČR a SR na vašich zahraničních misích? Vysíláte další?

Co se týče zdravotnického personálu, momentálně je na misích Lékařů bez hranic sedm lidí z České republiky a Slovenska. Jedná se hlavně o anesteziology a farmaceuty. Většina zdravotníků se zkušenostmi z našich projektů však působí ve zdejších zdravotnických zařízeních. Vyjíždějí na krátkodobé mise v rámci neplaceného volna a se souhlasem svého zaměstnavatele, pokud nejsou potřeba na místě svého působiště.

Pandemie COVID-19 je vážná, ale bohužel to neznamená, že by přestaly ozbrojené konflikty, přírodní katastrofy nebo další epidemie. Pokud se nám v současné době nabídnou zdravotníci i nezdravotníci a jejich zaměstnavatelé je uvolní, budeme pro ně hledat to správné uplatnění v projektech, které Lékaři bez hranic mají v sedmi desítkách zemí světa, včetně České republiky.

Kolik lidí je zapojeno do vašich aktivit v ČR?

Na našem zásahu proti COVID-19 v ČR se teď podílí 15 lidí. Aktivity v ČR podporuje i česká kancelář Lékařů bez hranic.

Na jak dlouho plánujete své aktivity v ČR?

V tuto chvíli plánujeme aktivity v ČR na tři měsíce, do konce ledna 2021. Situaci stále monitorujeme a podle toho, jak se bude vyvíjet, se bude proměňovat i naše pomoc.

Kdo platí vaši práci v ČR?

Činnost Lékařů bez hranic financují především soukromí dárci. Díky nim si můžeme udržet nezávislost na politických tlacích a jednat primárně na základě potřeb lidí v nouzi. Z českého státního rozpočtu nepobíráme žádné dotace. Naše výroční zprávy a další informace najdete na msf.cz/finance.

Jak se mohu dobrovolnicky zapojit do vaší práce v ČR?

Pro práci v České republice platí stejná pravidla jako pro jiné projekty Lékařů bez hranic kdekoliv na světě. Hledáme zkušené profesionály z řad zdravotnického i nezdravotnického personálu. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, podívejte se na msf.cz/pojedte-na-misi.

V České republice působí nejen Lékaři bez hranic, ale také řada dalších neziskových organizací a dobrovolnických iniciativ, jejichž seznam najdete například na bit.ly/covid19-iniciativy

Jsme zařízení poskytující sociální služby. Jak s vámi můžeme spolupracovat?

Pokud chcete využít našich služeb, ozvěte se nám prosím na e-mail: covid.pomoc.prg@prague.msf.org nebo na telefonní číslo: +420 739 662 348. Pro všechny profesionály v první linii jsme spustili web msfcovid19.cz, kde jsou návody a konkrétní zkušenosti, které mohou ve svých zařízeních a v práci využít.

Jsme zdravotnické zařízení. Jak s vámi můžeme spolupracovat?

Pokud chcete využít našich služeb, ozvěte se nám prosím na e-mail: covid.pomoc.prg@prague.msf.org nebo telefonní číslo: +420 739 662 348. Pro všechny profesionály v první linii jsme připravili webové stránky msfcovid19.cz. Najdete na nich naše osvědčené postupy a další materiály pro zdravotnická i nezdravotnická zařízení.

V současnosti se náš zásah proti pandemii COVID-19 v ČR zaměřuje na pobytová zařízení sociálních služeb pro seniory. Pokud uvidíme, že by naše zapojení přineslo zásadní pomoc i v jiných oblastech, rozšíříme naše aktivity.

Jsem pracovník v první linii a potřebuji psychologickou podporu. Kam se můžu obrátit?

Vlastní kapacity na poskytování psychologické péče v Česku nemáme, ale po bližším seznámení se situací doporučujeme tyto iniciativy: Sociální klinika a #Delamcomuzu. Obě poskytují psychologickou pomoc profesionálům v první linii zdarma a anonymně.

Kde a jak můžu přispět na vaši pomoc v boji proti COVID-19?

Děkujeme. Bez přispění mnoha nezištných dárců by naše pomoc nebyla možná. Speciální krizovou sbírku vyhlášenou na boj proti COVID-19 jsme uzavřeli začátkem října. COVID-19 bohužel ale jen tak nezmizí. Zásah proti němu se proto stal součástí našich běžných aktivit, které budeme nadále financovat prostřednictvím klasické dárcovské sbírky. Pokud chcete podpořit naši práci, svůj dar můžete jednoduše odeslat na darujte.lekari-bez-hranic.cz. Dar můžete poukázat také bankovním převodem na sbírkový účet Lékařů bez hranic: 111333 / 2700.

Je situace v ČR opravdu tak špatná, že tu musíte působit?

Nadále působíme ve více než 70 zemích světa. Poskytujeme zdravotnickou a humanitární pomoc lidem zasaženým přírodními katastrofami, ozbrojenými konflikty či epidemiemi. Česká republika je v současnosti jednou z nejvíce zasažených zemí pandemií COVID-19 na světě, prognózy dalšího vývoje jsou znepokojivé a ukázalo se, že naše pomoc je tu nyní potřeba a dává smysl.