© Lékaři bez hranic, 2024.
18 Dub 24 29 Dub 24

Zmapovali jsme obléhání Násirovy nemocnice a útoky na ni

Násirova nemocnice, kdysi největší zdravotnické zařízení v Pásmu Gazy, je v troskách. Byla obléhána, ostřelována, a nakonec do ní vtrhly izraelské ozbrojené síly. Naši kolegové, kteří v nemocnici pracovali, toho byli přímými svědky. Jejich výpovědi a korespondence mezi naším koordinačním týmem v Jeruzalémě a týmy v Pásmu Gazy zaznamenané v Deníku Lékařů bez hranic ilustrují dramatické dění v nemocnici a jejím okolí. Doplnili jsme je o zprávy z médií a informace od dalších humanitárních subjektů a seskládali jsme tak sled událostí, které vedly až k nucené evakuaci nemocnice.

Na začátku prosince 2023 se na jihu Pásma Gazy po sedmidenním příměří zintenzivnily letecké údery a pozemní boje. Mnoho lidí se uchýlilo do Násirovy nemocnice v Chán Júnisu a kolem ní. Zdravotnický komplex v té době přijímal opakovaně obrovské přívaly zraněných. Zdravotníci zde ošetřovali vysídlené osoby a ty, kteří nemohli být ošetřeni jinde v Pásmu Gazy, kde byly již dvě třetiny nemocnic vyřazeny z provozu.

21. ledna 2024 zdravotnický personál oznámil, že nemocnice byla obklíčena izraelskými silami. 23. ledna poslala izraelská armáda příkaz k evakuaci obyvatelům bloků 107 až 112, do kterých patří i Násirova nemocnice. Od toho dne byla nemocnice v centru intenzivních bojů. Nikdo nemohl do nemocnice vstoupit ani ji opustit, aniž by riskoval život. I sanitkám byl přístup odepřen.

Od 8. února hlásili naši zaměstnanci palbu ostřelovačů, která si vyžádala několik mrtvých a zraněných. 13. února izraelská armáda vydala příkaz k evakuaci vysídlených osob, které se uchýlily dovnitř zařízení, ale uvedla, že zdravotnický personál, jeho rodiny, pacienti a jeden ošetřovatel na pacienta mohou zůstat uvnitř nemocnice. V noci ze 14. na 15. února, navzdory bezpečnostním ujištěním, že ti, kteří zůstali ve zdravotnickém komplexu, budou v bezpečí, zasáhla izraelská střela ortopedické oddělení a zabila jednu osobu a osm dalších zranila.

Izraelské síly nařídily všem v Násirově nemocnici, aby se evakuovali, a 15. února brzy ráno vtrhly do nemocnice. Každý, kdo nemocnici opustil, byl izraelskými silami prověřen a jeden z našich zaměstnanců byl zadržen. Později byl propuštěn. Po 15. únoru byli pacienti v malých skupinách evakuováni do několika blízkých polních nemocnic. 22. února se izraelská armáda stáhla z Násirovy nemocnice a zanechala ji těžce poškozenou a nefunkční. 

Podrobné dění kolem Násirovy nemocnice

1. prosince 2023

Boje mezi izraelskou armádou a Hamásem byly obnoveny a ukončily sedmidenní příměří, které začalo 24. listopadu.

17. prosince 2023, Deník Lékařů bez hranic*

Zasažena porodnice. Třináctiletá dívka zabita (Dina, amputované obě nohy, osiřela po leteckém útoku na její dům na severu Pásma Gazy), mnoho obětí.

25. prosince 2023, Deník Lékařů bez hranic

Těžké bombardování v okolí Násirovy nemocnice po příkazu k evakuaci bloků 64 a 112 vedle nemocnice.


8. ledna 2024

Izraelská armáda ostřelovala úkryt Lékařů bez hranic v Chán Júnisu, v němž se nacházelo více než 100 našich kolegů a jejich rodin. Pětiletá dcera jednoho z nich byla zabita.

13. ledna 2024, Thomas Lauvin, projektový koordinátor

„Postupně se dostáváme do velmi omezeného obvodu na jihu Pásma Gazy, kde se zmenšují možnosti poskytovat kritickou lékařskou pomoc, zatímco potřeby zoufale rostou. S postupujícím útokem na Pásmo Gazy jsme museli evakuovat několik zdravotnických zařízení na severu Pásma Gazy, dále pak ve střední oblasti. Dnes jsme omezeni na práci převážně na jihu, protože jinde pracovat nemůžeme. Stručně řečeno, docházejí nám nemocnice. Jsme nuceni opouštět pacienty."

15. ledna 2024, terénní zpráva Aurélie Godard, vedoucí lékařského týmu, a Léa Canse, vedoucího mise, po návštěvě Násirovy nemocnice

„Dne 15. ledna kolem 15. hodiny zasáhl letecký útok nákladní automobily, které vykládaly potraviny ve vzdálenosti 150 metrů východně od nemocnice. Hluk byl tak silný, že z něj bolely uši. Po několika minutách dorazilo do nemocnice mnoho zraněných, některé nesli lidé pěšky, některé přivezly sanitky a některé osobní auta. Celkem osm mrtvých, včetně dvou chlapců ve věku čtyř/pěti let, a 80 zraněných, včetně 20, kteří museli podstoupit operaci. Druhý den ráno jsme navštívili malého chlapce ve věku asi 10 let, kterého výbuch zranil při přecházení ulice."

18. ledna 2024, Deník Lékařů bez hranic

Násirova nemocnice: Těžké bombardování a noční ostřelování z tanků. Personál a pacienti jsou velmi vystrašení.

V ten samý den izraelská armáda bombardovala obytný komplex, v němž se nacházel tým záchranné služby (EMT), Mezinárodního záchranného výboru (IRC) a členové organizace Medical Aid for Palestinians (MAP) a jejich rodiny. Izraelské síly o přítomnosti těchto týmů na místě věděly. Po útoku byl tým záchranné služby (EMT) nucen přerušit svou lékařskou činnost v Násirově nemocnici.

21. ledna 2024, Deník lékařů bez hranic

Násirova nemocnice: zcela obklíčena vojáky. Těžké bombardování a boje v okolí nemocnice.

23. ledna 2024, Deník Lékařů bez hranic

Nový příkaz k evakuaci v Chán Júnisu, včetně Násirovy nemocnice, nemocnice Amal a Jordánské nemocnice. V Násirově nemocnici probíhají těžké boje, nikdo nemůže vstoupit/vyjít. Stále mnoho obětí, operační sál nefunguje.

V ten den se také tři naši kolegové pokusili evakuovat z nemocnice, ale nepodařilo se jim to. Hlásili střelbu a výbuchy v okolí nemocnice.

25. ledna 2024, Deník Lékařů bez hranic

Násirova nemocnice není přístupná sanitkám. Tři dny paliva [zbývají].

26. ledna 2024, vyjádření izraelských sil k pokračujícím vojenským operacím v Chán Júnisu

„Izraelské obranné síly (IDF) telefonicky i na místě komunikují s řediteli nemocnic a zdravotnickým personálem, aby zajistily, že nemocnice zůstanou funkční a přístupné. IDF sdělily, že neexistuje žádná povinnost evakuovat nemocnice. Naopak jsme znovu zdůraznili, že je důležité tyto nemocnice zabezpečit a chránit, aby mohly i nadále poskytovat zdravotnické služby obyvatelům Pásma Gazy. Síly IDF byly informovány o důležitosti opatrného postupu v oblasti nemocnic a úkrytů před zahájením operace proti Hamásu v této oblasti. Obyvatelé Pásma Gazy, kteří se chtějí přesunout z Násirovy nemocnice a z nemocnice Amal, jak se mnozí rozhodli, mohou projít koridorem na ulici Bahar, která se nachází na západní straně nemocnic.“26. ledna 2024, zaměstnanec Lékařů bez hranic uvězněný v nemocnici

„Na pohotovosti v Násirově nemocnici nezbyl žádný personál. Nebyla tam žádná lůžka, jen několik židlí a žádný personál, pouze několik sester. Odvezli jsme pacienty na pohotovost, abychom jim poskytli první pomoc. Vystačili jsme si s tím, co jsme měli, snažili jsme se zastavit krvácení a roztřídit tam pacienty. Byla to strašná událost a opravdu mě psychicky poznamenala. (...) Šel jsem na chirurgický sál přijmout pacienta na naše oddělení a požádal jsem těch pár zbývajících zaměstnanců, jestli by mohli dodat břišní gázu. Řekli mi, že žádnou volnou nemají a že ty, které mají, už byly použity u několika pacientů. Jednou ji použijí, pak z ní vymačkají krev, umyjí ji, sterilizují a znovu použijí u jiného pacienta. Takhle to vypadá na operačním sále Násirovy nemocnice, dovedete si to představit?“


29. ledna 2024, Deník Lékařů bez hranic

Světová zdravotnická organizace (WHO) dodala do Násirovy nemocnice zdravotnické potřeby.

30. ledna 2024, Deník Lékařů bez hranic

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) poslal do Násirovy nemocnice palivo.

6. února 2024, Deník Lékařů bez hranic

Těžké boje v Chán Júnisu u Násirovy nemocnice. Nemocnice je stále v obležení. 450 zraněných, 300 zdravotníků, 10 000 vysídlených osob.

8. února 2024, Deník Lékařů bez hranic

Násirova nemocnice obklopena tanky. Ostřelovači střílejí směrem k nemocnici. Jedna zdravotní sestra zraněna (ostrá kulka v hrudi).

11. února 2024, Deník Lékařů bez hranic

Násirova nemocnice obklopena tanky. Ostřelovači střílejí směrem k nemocnici (jeden muž zastřelen u vchodu do nemocnice).

13. února, Deník Lékařů bez hranic

Násirova nemocnice: příkaz k evakuaci vnitřně vysídlených osob. 402 pacientů, 35 na dialýze, 18 na JIP, tři na novorozenecké JIP, tři až čtyři ženy po porodu a necelých 200 pacientů na nosítkách. Tři lidé byli zabiti a 10 dalších zraněno izraelskou palbou uvnitř zdravotnického komplexu.

Toho dne izraelský vojenský buldozer také zničil bránu u severního vchodu do nemocnice, následoval tank. Vojáci na místě nařídili vysídleným lidem, aby opustili nemocnici. Později izraelská armáda poslala do nemocnice spoutaného palestinského vězně v bílých osobních ochranných prostředcích, aby vysídleným lidem znovu nařídil evakuaci. Snímky dostupné na internetu, které zveřejnilo několik médií, ukazují, že byl poté popraven.

Noc ze 14. na 15. února 2024, Deník Lékařů bez hranic

V noci: ostřelování ortopedického oddělení Násirovy nemocnice. Jedna osoba zabita, osm zraněno. Izraelské síly vnikly do nemocnice a zničily mnoho vybavení, sanitek... Personál začal uprostřed noci nemocnici evakuovat. Izraelské síly zatkly jednoho zaměstnance Lékařů bez hranic.

15. února 2024, blesková zpráva #119, Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA)

„V době psaní této aktualizace, 15. února, izraelské síly údajně vstoupily do Násirovy nemocnice v Chán Júnisu, včetně porodnického oddělení, jak uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Izraelská armáda tvrdí, že Hamás drží v areálu rukojmí nebo zadržuje těla Izraelců. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oznámil, že dvěma plánovaným misím, které se měly do nemocnice dostat v posledních čtyřech dnech, byl přístup odepřen a jeho pracovníci ztratili kontakt s personálem nemocnice."

16. února 2024, Deník Lékařů bez hranic

Pět pacientů zemřelo bez odpovídající zdravotní péče kvůli nedostatku elektřiny. Izraelské síly zatkly 20 osob.

17. února 2024, Deník Lékařů bez hranic

Izraelské síly jsou stále uvnitř Násirovy nemocnice. Žádná voda, žádné jídlo. Evakuace 14 pacientů (OSN/Palestinská společnost Červeného půlměsíce). Týmu Světové zdravotnické organizace nebylo dovoleno vstoupit do nemocnice, aby posoudil stav pacientů a kritické lékařské potřeby, přestože se dostal do areálu nemocnice, aby dodal palivo.

V okolí stále aktivní bojová zóna, sanitky nemohly do areálu vjet, pacienti vynášeni ručně.

20. února 2024, Guillemette Thomas, zdravotnický koordinátor

„Situace v Násirově nemocnici je dalším příkladem toho, jak jsou v této válce likvidována zdravotnická zařízení jedno po druhém. Přestože jim bylo původně řečeno, že mohou zůstat, zdravotnický personál a pacienti byli vystaveni nebezpečí na místě, kde měli být chráněni.“

21. února 2024, blesková zpráva #123, Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA)

„Dne 20. února sanitky PRCS (Palestinské společnosti Červeného půlměsíce) evakuovaly ve spolupráci s WHO a OCHA 21 zraněných z Násirovy nemocnice, která se nachází rovněž v Chán Júnisu, do dvou polních nemocnic v Rafáhu. V předchozích dvou dnech stejní partneři evakuovali 32 pacientů v kritickém stavu z Násirovy nemocnice do tří dalších nemocnic v Pásmu Gazy po obléhání a náletu izraelské armády na nemocniční komplex."


22. února 2024, Deník Lékařů bez hranic

Izraelské síly se včera stáhly z Násirovy nemocnice. Evakuace pacientů do Dajr al-Balahu, Chán Júnisu a Rafáhu. Žádná voda, elektřina ani potraviny. Hromadění odpadu, přetékající kanalizace.

27. února 2024, Deník Lékařů bez hranic

Evakuace celkem 72 kritických případů. 120 pacientů je stále na místě. 70 zdravotnických pracovníků je stále zadržováno.

17. března 2024, Leo Cans, vedoucí mise v Palestině, popisuje své návštěvy nemocnice Šífa a Násirovy nemocnice.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je jen třetina nemocnic v Pásmu Gazy částečně funkční. Mezi 7. říjnem 2023 a 12. březnem 2024 bylo ministerstvem zdravotnictví a WHO nahlášeno 410 útoků na zdravotnictví.

Okamžité a udržitelné příměří v Pásmu Gazy je to jediný způsob, jak ukončit masakr civilistů a umožnit humanitárním organizacím reagovat na obrovské potřeby vyděšeného, hladovějícího a vyčerpaného obyvatelstva.

*Deník Lékařů bez hranic je interní dokument, do kterého se denně zaznamenávají informace týkající se řízení našich projektů. Zahrnuje zdravotnické aktivity týmů pracujících ve zdravotnických zařízeních v Pásmu Gazy, bezpečnostní incidenty, evakuace pacientů přes Rafáh a dodávky paliva. Odráží výměnu informací mezi naším koordinačním týmem v Jeruzalémě a našimi týmy v Pásmu Gazy.

{{{ labels.morehistories }}}