© Diana Puyo/MSF
27 Bře 19 27 Bře 19

Venezuelou se šíří nemoci, které už byly pod kontrolou

Venezuela je v posledních několika týdnech v centru pozornosti kvůli eskalujícím politickým sporům. Ty završují několikaletou ekonomickou a politickou krizi, která zásadním způsobem ovlivňuje každodenní život lidí. Lékaři bez hranic působí ve Venezuele od roku 2015.  Koordinátorka zásahu Lékařů bez hranic Kristel Eerdekens v rozhovoru popisuje práci organizace v této zemi.

Co přesně Lékaři bez hranic ve Venezuele dělají?

 „Momentálně mají Lékaři bez hranic ve Venezuele čtyři zdravotnické programy. Společně s místními organizacemi a veřejnými institucemi poskytují zdravotní a psychologickou péči obětem násilí (včetně sexuálního) v Caracasu, jednom z nejnásilnějších měst světa. Nabízíme komplexní péči propojující lékařskou a psychologickou pomoc, v rámci které chápeme sexuální násilí jako naléhavý zdravotní problém.

V posledních několika letech jsme rovněž podpořili antimalarický program v regionu Sifontes ve státě Bolívar, oblasti s velkým množstvím neoficiálních dolů na zlato, které přitahují lidi z celé země. Právě kvůli intenzivnímu pohybu lidí se tu malárie velmi rychle rozšířila. Přispěla k tomu také hluboká chudoba, ve které místní lidé žijí a značně podfinancovaný antimalarický kontrolní program. V roce 2018 otestovali Lékaři bez hranic na malárii 220 354 lidí a léčili 137 936 pacientů, u kterých byla nemoc potvrzena. Kromě toho jsme rozdali 20 000 moskytiér a prostřednictvím sprejů proti hmyzu jsme deratizovali 3 900 domácností, abychom předešli vzniku nových případů malárie.

Od února 2019 sídlí náš tým ve městě Carupano ve státě Sucre a úzce spolupracuje s Institutem malárie s cílem podpořit venezuelský národní antimalarický program a dostat tuto chorobu pod kontrolu.

Prostřednictvím místní partnerské zdravotnické organizace podporujeme program základní zdravotní péče s důrazem na sexuální a reprodukční zdraví na severu země. Ve své počáteční fázi je program zaměřen zejména na poskytování tolik potřebné podpory místní populaci, která se potýká s vážným nedostatkem léků. Lékaři bez hranic se již zúčastnili podobného projektu ve městě Maracaibo v období od roku 2016 do února 2018.

V těchto nelehkých časech jsme v neustálé pohotovosti, připraveni kdykoli zasáhnout v případě propuknutí násilí a řešit následky ekonomických, sociálních a politických krizí. V očekávání možného zhoršení situace jsme již darovali (a budeme v tom nadále pokračovat) zdravotnický materiál do nemocnic po celé zemi, abychom jim pomohli čelit případné krizi. Rovněž jsme vyškolili místní zdravotníky, jak zvládat situaci, kdy dojde k masovému přílivu zraněných, a poskytli jsme psychologickou první pomoc členům civilní obrany a dobrovolným záchranářským skupinám.

V roce 2018 poskytli Lékaři bez hranic lékařskou a psychologickou péči lidem postiženým záplavami v Caicara del Orinoco ve státě Bolívar a ve městě Churuguara ve státě Falcón.“

Jaká je zdravotní situace v zemi?

 „Venezuela prochází ekonomickou a politickou krizí, která ovlivňuje všechny vrstvy společnosti. Pro Lékaře bez hranic jsou podmínky k práci velmi náročné, protože naše týmy pracují jen v několika málo lokalitách. Nemůžeme tak podat přesnou zprávu o zdravotních potřebách v zemi. Od roku 2015 jsou zveřejněná data velmi omezená a neumožňují tak souhrnnou analýzu situace.

V místech, kde pracujeme, se setkáváme s oddanými a vysoce kvalifikovanými zdravotnickými profesionály, kteří navzdory všem omezením dělají vše, co je v jejich silách, aby pomáhali svým komunitám. Čelí však přerušovaným a nepravidelným dodávkám léků, přičemž udržitelná zdravotnická infrastruktura včetně vybavení v podstatě neexistuje. Kvůli probíhající hyperinflaci a nedostatku investic do zdravotnictví je nesmírně obtížné poskytovat lékařskou péči. Vídáme i zdravotníky – včetně těch z našich vlastních týmů – kteří se rozhodnou zemi opustit.

Všechny tyto faktory vedou k nárůstu nemocí, které jsme doposud měli pod kontrolou, jako je například malárie, nebo epidemiím nemocí, kterým lze účinně předcházet prevencí (spalničky a záškrt). V šedesátých letech byla Venezuela vedoucím státem v potírání malárie a stále disponuje potřebnými znalostmi i institucemi. Státy nejvíce postižené malárií se však potýkají s vážnými potížemi v oblasti zdravotnictví, což má negativní dopad na antimalarický kontrolní program.

V Maracaibo, kde jsme působili do února 2018, jsme se mimo jiné setkali s tím, že omezená zdravotní péče způsobila prodlení u urgentních porodů a chirurgických zákroků.

Venezuelané, kteří odešli přes hranice do Brazílie a Kolumbie a o které pečovaly naše zdravotnické týmy, udávali jako důvody svého odchodu nedostatek potravin a omezený přístup ke kvalitní lékařské péči.“

Jaké jsou plány Lékařů bez hranic do budoucna?

 „Lékaři bez hranic se zavazují nadále poskytovat lékařskou péči obyvatelům Venezuely podle aktuálních potřeb. Máme v úmyslu posílit stávající aktivity a prozkoumat způsoby, jak je rozšířit  všude, kde to bude možné. Pokud to bude potřeba, budeme rovněž pokračovat v pomoci Venezuelanům, kteří uprchli do Brazílie, Kolumbie a dalších oblastí.

Veškeré finanční zdroje použité na zajištění práce Lékařů bez hranic ve Venezuele pochází od soukromých dárců z celého světa – nedisponujeme žádnými vládními penězi. Je to jeden ze způsobů, jak si udržujeme politickou nezávislost, což je v tak polarizovaném prostředí, jaké je ve Venezuele, naprosto zásadní.“

{{{ labels.morehistories }}}