© Lékaři bez hranic, Pásmo Gazy, 2024
06 Květen 24 06 Květen 24

V  Gaze nezabíjejí jen bomby. Lidé umírají i kvůli chybějící lékařské péči

Gaza/Jeruzalém/Praha, 29. dubna 2024  

  • Podle nedávno zveřejněné zprávy Lékařů bez hranic ohrožuje stále více lidí v Pásmu Gazy akutní podvýživa. Navíc se rychle zhoršuje i jejich fyzické a duševní zdraví. 
  • Zdravotníci Lékařů bez hranic ošetřili od ledna do března 2024 celkem 216 dětí mladších pěti let se středně těžkou nebo akutní podvýživou, která se před současným konfliktem v Gaze téměř nevyskytovala. 
  • Po více než šesti měsících války navíc roste i počet úmrtí, kterým by se dalo za normálních okolností snadno předejít. 
  • Nemocnice jsou zahlceny zraněnými pacienty. Lidé s jinými druhy zdravotních potřeb, jako jsou těhotné ženy a chronicky nemocní, často nemohou získat potřebnou péči. 

„Kolik dětí již zemřelo na zápal plic v přeplněných nemocnicích?“ ptá se Mari-Carmen Viñoles, vedoucí krizových programů Lékařů bez hranic. „Kolik dětí už zemřelo kvůli nemocem, kterým se dalo předejít? Kolik pacientů s cukrovkou zůstává bez léčby? A kolik oddělení poskytujících dialýzu ledvin muselo v napadených nemocnicích zavřít? To všechno jsou další zabijáci,  
o kterých se ale v celém tomto chaosu, způsobeném zhroucením systému zdravotní péče, vlastně neinformuje.“ 

Za riziko propuknutí nemocí, podvýživy a dlouhodobých psychických traumat může nejen zdecimovaný systém zdravotní péče, ale rovněž i nelidské životní podmínky, kterým tamní obyvatelé musí čelit. Lékaři bez hranic varují, že vojenský vpád do Rafáhu by vedle současné humanitární krize v Gaze znamenal další nedozírnou katastrofu, a vyzývají k okamžitému  
a trvalému příměří. 

Životní podmínky v Rafáhu nejsou v současné době pro zajištění zdraví tamních obyvatel dlouhodobě udržitelné, uvádí se ve zprávě, která vychází z lékařských dat a svědectví pacientů. Na tomto malém území, kde se nyní nachází více než milion lidí, kteří byli násilně vysídleni ze severu Gazy, je mimo jiné zoufalý nedostatek čisté vody na pití i hygienu, zatímco v ulicích se hromadí odpadky a splašky. 

5000 konzultací týdně 

Jen ve dvou základních zdravotnických střediscích provozovaných Lékaři bez hranic v oblastech Šabúra a Mawasi poskytují týmy každý týden v průměru 5 000 lékařských konzultací, z nichž mnohé souvisejí s nevyhovujícími životními podmínkami. Více než 40 % těchto konzultací se týká pacientů s infekcemi horních cest dýchacích.  

Lékaři také zaznamenávají rostoucí počet případů podezření na hepatitidu typu A. V posledních třech měsících roku 2023 bylo hlášeno 25krát více případů průjmových onemocnění u dětí mladších pěti let než ve stejném období roku 2022.  

Týmy v Emirátské nemocnici, kde Lékaři bez hranic také působí, pomáhají u téměř 100 porodů denně, což je pětkrát více než před válkou.  

Na klinikách přibývají i konzultace týkající se zvýšeného krevního tlaku, cukrovky, astmatu, epilepsie či rakoviny. Nicméně pro tyto pacienty je možné udělat jen velmi málo, pokud se jejich stav zhorší. Speciálních léků i vybavení je kritický nedostatek. 

Psychické zdraví obyvatel Gazy, ale i zdravotnického personálu, se také zhoršuje. Většina pacientů má příznaky spojené s úzkostí a stresem, včetně psychosomatických a depresivních stavů.  

Pomoc je omezená 

Pro Lékaře bez hranic je podpora zničeného zdravotnického systému v Gaze nesmírně náročná. Týmy mají problémy s dopravou zdravotnického materiálu a humanitární pomoci. Důvodem jsou zpoždění a omezení ze strany izraelských úřadů, které jsou podrobně popsány v příloze zprávy. 
 
„Jako mezinárodní zdravotnická organizace máme odborné znalosti a prostředky k tomu, abychom udělali mnohem více,“ říká Sylvain Groulx, krizový koordinátor Lékařů bez hranic. „Palestinský zdravotnický personál je vysoce kvalifikovaný a k léčbě a záchraně životů potřebuje pouze, aby mohl pracovat v přijatelných a důstojných podmínkách. Bez okamžitého a trvalého příměří a vstupu smysluplné humanitární pomoci budeme i nadále svědky úmrtí dalších lidí.“ 

Lékaři bez hranic v Pásmu Gazy: 

Lékaři bez hranic aktuálně pracují ve třech nemocnicích v Pásmu Gazy: nemocnice Aksá, Indonéská polní nemocnice v Rafáhu a Emirátská porodnice na jihu území. Dále pomáhají ve třech klinikách, a to v Šabúře, Mawasi a v Rafáhu. 

Zdravotnické týmy poskytují chirurgickou péči, fyzioterapii, poporodní péči, primární zdravotní péči, očkování a pomoc v oblasti duševního zdraví. Systematické obléhání a příkazy k evakuaci různých nemocnic však tlačí aktivity na stále menší území a omezují schopnost reagovat na potřeby palestinských obyvatel. 

Lékaři bez hranic také denně poskytují 300 metrů krychlových čisté vody v Rafáhu a pracují na dalším navýšení tohoto množství. 

{{{ labels.morehistories }}}