© MSF
27 Čvc 18 27 Čvc 18

V čadském hlavním městě dramaticky přibylo podvyživených dětí. Lékaři bez hranic otevírají krizový program na léčbu podvýživy

Lékaři bez hranic otevřeli ve spolupráci s čadským ministerstvem zdravotnictví terapeutické centrum pro léčbu podvýživy – reagují tak na situaci tisíců dětí mladších pěti let v čadském hlavním městě N’Djamena. Těch několik stávajících zařízení, která tam poskytují podvyživeným dětem léčbu, už nezvládají nápor pacientů.        

Akutní podvýživa je v Čadu a jeho hlavním městě problém celoročně. V N´Djameně ale nyní dosáhla alarmujících rozměrů. Je to způsobeno poklesem kupní síly tamních obyvatel, obzvlášť špatným sezónním nedostatkem potravin a stávkou státních zaměstnanců, která má negativní dopady na zdravotnický systém.     

Už poslední průzkum uspořádaný čadským ministerstvem zdravotnictví v červenci 2017 ukázal, že podvýživa dětí ve městě N’Djamena převyšuje kritické meze. Od ledna tohoto roku pak počet podvyživených dětí hospitalizovaných v Nemocnici čadsko-čínského přátelství narostl oproti stejnému období v roce 2017 o 45 procent. Nemocnice, kterou podporuje nezisková organizace Alima, přijala 170 nemocných a těžce podvyživených dětí. To je mnohem více, než na co stačí kapacita zařízení, kde je 80 lůžek.

„Je třeba udělat maximum proto, aby se děti nedostávaly do tak vážného zdravotního stavu, aby musely být hospitalizovány."

Natalie Roberts, vedoucí krizových programů Lékařů bez hranic

Vzhledem ke kritické situaci je nutné zvýšit kapacitu pro hospitalizaci těžce podvyživených dětí a zajistit včasnou léčbu v ambulantních zařízeních. Právě ambulantní centra pro léčbu podvýživy hrají klíčovou úlohu v tom, aby se děti mohly léčit v domácí péči a předejít tak zhoršení jejich stavu a následné nutné hospitalizaci. Většina středisek v N’Djameně je však otevřena pouze jeden den v týdnu a často jim chybí terapeutická výživa důležitá pro léčbu vážně podvyživených dětí.

„Přístup k neodkladné pediatrické péči je v N’Djameně velmi obtížný. Je třeba udělat maximum proto, aby se děti nedostávaly do tak vážného zdravotního stavu, aby musely být hospitalizovány. Je nutné zvýšit počet a dosah ambulantních výživových center a zajistit jim takovou podporu, aby mohly svým pacientům poskytovat efektivní péči,“ říká vedoucí krizových programů Lékařů bez hranic Natalie Roberts.

„Opravdu bychom neměli čekat, až budou tyto děti na prahu smrti, než budou pokryty jejich základní potřeby!"

NATALIE ROBERTS, VEDOUCÍ KRIZOVÝCH PROGRAMŮ LÉKAŘŮ BEZ HRANic

Lékaři bez hranic proto ve spolupráci s čadskými zdravotnickými úřady otevřeli lůžkové terapeutické centrum pro léčbu podvýživy s počáteční kapacitou 50 lůžek. V plánu je otevřít několik ambulantních středisek na léčbu podvýživy v N’Djameně, aby se dětem dostalo léčby a odpovídající následné péče doma.

Je zapotřebí zlepšit zdravotní stav rovněž u dětí, které mají mírnou podvýživu. Těm se ale nedostává žádné léčby. „Děti, u kterých byla v N’Djameně  diagnostikována mírná podvýživa, zkrátka poslali bez ničeho domů. Víme však, že jakmile jsou doma, kde jim matky nemají co dát k jídlu, mírná podvýživa se rychle mění v akutní formu podvýživy. Opravdu bychom neměli čekat, až budou tyto děti na prahu smrti, než budou pokryty jejich základní potřeby!" říká Natalie Roberts.

Během nadcházejících týdnů budou Lékaři bez hranic distribuovat doplňkové potraviny poskytnuté Světovým potravinovým programem. Cílem je právě léčba dětí trpících mírnou podvýživou.

Lékaři bez hranic pomáhají v Čadu už 37 let. Jejich týmy působí v regionech Salamat, Mandoul a Logone Orientale, kde poskytují zdravotní péči místním, vnitřně vysídleným i uprchlíkům. Kapacity na monitorování a léčbu dětské podvýživy navyšují vždy během stejného ročního období, ve kterém narůstají i případy malárie. To většinou začíná v květnu a končí v září. S ohledem na letošní kritickou situaci v N’Djameně zde zahájili krizový program za účelem rozšíření léčby akutní podvýživy.

cheap nike air max 90

{{{ labels.morehistories }}}