29 Lis 18 03 Pro 18

Pacienti zranění v Pásmu Gazy mohou mít celoživotní následky

Obrovské množství pacientů s rozsáhlými a vážnými střelnými poraněními zahlcuje zdravotnický systém v Gaze. Tisíce lidí tak zůstávají ohroženy nebezpečím infekcí a následné invalidity.

S tím, jak narůstá počet osob postřelených izraelskou armádou a vážně zraněných během protestů, se v Pásmu Gazy začíná rozvíjet vleklá zdravotnická krize. Převážná většina z 3 117 pacientů ošetřených Lékaři bez hranic za období od 30. března do 31. října – z celkového počtu 5 866 lidí zraněných ostrou střelbou, jak udává Ministerstvo zdravotnictví – utrpěla střelná zranění v oblasti nohou. V polovině z nich šlo o otevřené zlomeniny, v mnoha dalších případech o vážné poškození měkkých tkání.

Jedná se o komplexní a vážná zranění, která se hojí pomalu. Jejich závažnost, spolu s nedostatkem adekvátní péče a ochromeným zdravotnictvím, vedou k vysokému riziku infekcí, zejména u pacientů s otevřenými zlomeninami. V Gaze v současnosti chybí možnosti diagnostikování kostních infekcí. Na základě předchozích zkušeností odhadujeme, že je infekcí postiženo nejméně 25 % pacientů se zlomeninami. Skutečná čísla budou pravděpodobně mnohem vyšší. To znamená, že takovou infekcí může trpět více než tisíc obyvatel Gazy.

Na základě předběžné analýzy pacientů Lékařů bez hranic v Gaze odhadujeme, že nejméně 60 % z celkového počtu zraněných – to je obrovské množství, přesně 3 520 lidí – bude potřebovat další operaci, fyzioterapii a rehabilitaci. Navíc významná část těchto pacientů bude pro správné zhojení vyžadovat nějakou formu rekonstruktivního zákroku. Neléčené infekce tomuto postupu ovšem brání. Taková zátěž je pro zdravotnictví oslabené více než desetiletou blokádou příliš velká.

Vysoké počty zraněných navíc negativně ovlivňují a komplikují rovněž poskytování běžné zdravotnické péče v oblasti Gazy. Důsledkem těchto zranění – zejména zůstanou-li neošetřena – bude pro mnoho pacientů doživotní invalidita a neléčení infekce může vést k nutnosti amputace nebo až k úmrtí.

Ačkoliv Lékaři bez hranic a další organizace vynakládají na léčbu těchto pacientů velké úsilí, krize rychle narůstá do nezvladatelných rozměrů a hrozí, že nebudeme nadále schopni reagovat. Situace se zhoršuje s rostoucím počtem zraněných a také proto, že odumírání tkání a kostí poraněných střelbou zvyšuje riziko infekce. Adekvátní reakce bude stát desítky milionů eur – to jsou finance, které je nutně potřeba získat.

„Lékaři bez hranic v oblasti Gazy již ztrojnásobili své kapacity, ale objem potřebných chirurgických zákroků, antibiotické léčby, intenzivní péče, dlouhodobé fyzioterapie a rehabilitací je ohromující,“ říká Marie-Elisabeth Ingresová, vedoucí mise Lékařů bez hranic v Palestině. „Takové množství pacientů by přetížilo i to nejkvalitnější zdravotnictví kdekoliv na světě. Pro zdravotní systém v Gaze je to zdrcující rána.“

„Nyní je třeba, aby izraelské a palestinské úřady maximálně usnadnily volný přístup a práci všem poskytovatelům zdravotní péče v Gaze. Ti se snaží navýšit kapacity potřebné pro ošetření zraněných. Další státy v oblasti i ve zbytku světa by měly nabídnout finanční pomoc a možnost využít kapacity ve svých nemocnicích. Palestinské a izraelské úřady by měly usnadnit převoz těchto pacientů do zahraničí,“ říká Ingresová.

„V opačném případě ponecháme tisíce lidí napospas krutým zraněním, která mnohým z nich způsobí trvalou invaliditu a učiní je závislými na péči rodiny. To je však zcela nemyslitelné, když má svět možnost pomoci na dosah ruky.“

Lékaři bez hranic (MSF) mají v Gaze přes 260 zdravotníků, kteří pracují ve 4 nemocnicích a na 5 pooperačních klinikách, které zajišťují převazy a fyzioterapii a provádějí plastické a ortopedické operace.

{{{ labels.morehistories }}}