28 Lis 18 28 Lis 18

Naše sanitky pomáhají v Salvadoru

Více než 50 komunit žijících nedaleko hlavního salvadorského města San Salvador má ztížený přístup ke zdravotní péči. Žijí totiž v oblastech, které jsou kvůli násilí pro tamní záchranný systém nedostupné. Lékaři bez hranic proto na místě rozšířili své aktivity a poskytli salvadorské záchranné službě dvě vozidla.

„Poskytli jsme tyto dva sanitní vozy, abychom zajistili přístup ke zdravotní péči ve dne v noci ohroženým skupinám lidí, kteří se kvůli hrozícímu násilí nemohli dostat do zdravotnických zařízení,“ vysvětluje vedoucí salvadorské mise Stéphane Foulon. Sanitky převážejí pacienty ze sousedních oblastí těžce zasažených násilím do hlavní nemocnice v San Salvadoru.

Lékaři bez hranic obnovili svou činnost v Salvadoru v březnu letošního roku, kdy vyslali své týmy nejprve do několika čtvrtí v okolí hlavního města a následně také do Soyapanga. S pomocí našich spolupracovníků tu dokázalo ministerstvo zdravotnictví obnovit své aktivity, které muselo kvůli špatné bezpečnostní situaci přerušit. Zdravotníci tak mohli opět například poskytovat diagnózu nejrůznějších chorob nebo vést očkovací kampaně.

Salvadorskou záchrannou službu podporujeme od srpna 2018. Od té doby převezly sanitky 248 pacientů ze záchranářské stanice v Ilopangu do nemocnic v Soyapangu a Ilopangu a také do nemocnic v San Salvadoru, které poskytují specializovanou zdravotní péči. Většina těchto pacientů potřebovala okamžitou péči na traumatologii, ale vyskytli se i pacienti s akutními neurologickými nebo kardiovaskulárními obtížemi či pacientky s porodními komplikacemi. Při každém výjezdu byl v sanitce kromě členů týmu Lékařů bez hranic také dobrovolník salvadorské záchranné služby.

 

 „Obyvatelé Soyapanga rozšíření zdravotnické záchranné služby nesmírně uvítali. Místní lidé znají naši práci a roste důvěra ke všem dalším, kteří se zapojí,“ říká Foulon. „Například v problematické čtvrti Villa de Jesús se místní mladí lidé nabídli, že budou dobrovolně doprovázet sanitky na cílovou adresu, a vyjádřili svou vděčnost za to, že se lékařská péče vrací do míst, kde se sanitka neobjevila celé roky.“

Doposud jsme v San Salvadoru a Soyapangu provedli 4 167 lékařských ošetření, přičemž většina pacientů trpěla chronickými chorobami, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak, dále respiračními chorobami, vředy, bolestmi žaludku nebo průjmem. Naše týmy také poskytly 364 konzultací týkajících se sexuálního a reprodukčního zdraví. Naši psychologové ošetřili 951 pacientů a 11 obětí sexuálního násilí.

 „V první řadě bychom chtěli ovlivnit místní mladé lidi,“ přeje si Fouldon. „Chceme je informovat o tom, jak předcházet nechtěným těhotenstvím a ujistit se, že si uvědomují, jak důležité je nechat se ošetřit do 72 hodin poté, co se stali oběťmi sexuálního násilí.“ 

{{{ labels.morehistories }}}