© Sa'adia Khan/MSF
21 Dub 19 22 Dub 19

Naše práce je na nikoho nezapomenout: Boj proti hepatitidě v Pákistánu

Poznali byste, že jste se nakazili hepatitidou? Většina lidí ne. A to je jeden z problémů v pákistánské kolonii Machar. Mnoho obyvatel tam totiž s tímto virem žije, ale vůbec o tom neví. Lékaři bez hranic proto mají na místě týmy, které se to snaží změnit a tamním pacientům pomoci.

Celkem dnes v Pákistánu vedeme šest projektů. Jeden z nich se nachází přímo v Karáčí, největším městě země. Jedná se o kliniku zaměřenou na léčbu hepatitidy C. Kromě toho, že tam poskytujeme kvalitní diagnostiku a péči, je důležitou součástí naší práce také zdravotnická osvěta.

Musíme být aktivní

Osvětový tým funguje jako spojnice mezi klinikou a komunitou. Od roku 2018 pracuje na vyhledávání nemocných. Místo toho, abychom „jen“ ošetřovali pacienty, kteří k nám přicházejí, naši pracovníci chodí mezi obyvatele, nabízejí jim jednoduché testy na hepatitidu C a poskytují informace o viru a dostupných zdravotních službách.

Aktivní vyhledávání nemocných se stalo od roku 2019 hlavní součástí naší strategie. Zaměřili jsme se přitom hlavně na továrny pro zpracovávání ryb. Kolonie Machar se totiž rozprostírá v blízkosti přístavu a do rybářského průmyslu je tady zapojeno velké množství obyvatel.

Jdeme tam, kde jsou lidé

Naše týmy vycházely z přesvědčení, že kvůli rizikům, která vyplývají z jejich práce, jsou zaměstnanci továren hodně náchylní k nákaze hepatitidou. Ještě než jsme však pilotní program a navštěvování továren spustili, osvětoví pracovníci se dobře připravili a zvážili nejrůznější postupy. Nebylo totiž úplně jednoduché přesvědčit vedoucí továren, aby souhlasili s testováním svých podřízených.

Nejprve se proto naši lidé obrátili na lídry komunity a vysvětlil jim, co plánujeme. Ti náš návrh zvážili a uznali, že otestování lidí v továrnách dává smysl.

Testovací den 

Během testování jsme předávali informace o nemoci, čím se přenáší a jak jí předcházet. Důležité bylo vypořádat se s jazykovou bariérou. Zrovna v kolonii Machar žijí různé komunity včetně těch bengálských a barmských. Lékaři bez hranic proto přijali do týmu tlumočníky, kteří mluví jejich jazyky.

Testovaným lidem poskytujeme poradenství před a po testu. Když jsou testy negativní, klademe důraz na informace o prevenci. Pokud je výsledek pozitivní, domlouváme schůzky pro detailnější testování přímo na naší klinice a další postup.

Mluvíme také s vedoucími v továrnách  ať už o prevenci v pracovním prostředí, jak se obecně vyvarovat infekci nebo o tom, jak nepřenášet dál virus od pracovníků, kteří se budou léčit u nás na klinice.

Poučení ze zkušeností

Velice úspěšný pilotní projekt motivoval mnoho lidí, aby se zúčastnili dalších testování v továrnách. Druhou vlnu testování jsme naplánovali už na konci ledna 2019.

Tentokrát jsme se ještě trochu více poučili z minulých zkušeností. Den před testováním provedl osvětový tým v továrně informační setkání o hepatitidě C a ukázal, jak bude celý proces vypadat. Hodně to pracovníky továrny motivovalo, aby na testování přišli. Zároveň to podpořilo vzájemnou důvěru.

V kolonii Machar existují dvě kategorie továren – formální a neformální. Poté, co jsme uspěli v těch více formálních, zůstáváme optimističtí i ohledně těch neformálních, kde pracují spíše místní, včetně žen z bengálské a barmské komunity. Jejich přístup ke zdravotní péči je velice omezený. Mnoho z nich má stále status migrantů.

Náš sen

Naším přáním je dostat se do každé domácnosti, abychom hepatitidu v této oblasti vymýtili. Osvětový tým propojuje pozitivně otestované pacienty s klinikou Lékařů bez hranic. A jeho hlavním úkolem je na nikoho nezapomenout.

Ve dvou formálních továrnách na zpracovávání ryb mělo 13 % testovaných pozitivní výsledek, zatímco v neformální továrně bylo pozitivních 30 % testovaných. Každému s pozitivním výsledkem jsme pomohli dostat se na kliniku, nechat si provést další vyšetření a získat léky proti hepatitidě C.

Na základě našich výsledků můžeme říci, že pracující v továrnách na zpracovávání ryb jsou vystaveni poměrně vysokému riziku přenosu hepatitidy.

Budování důvěry prostřednictvím komunikace s lidmi je pro osvětový tým velmi důležité. Jen tak může být naše úsilí zaměřené na snížení míry výskytu hepatitidy C v zemi úspěšné.

{{{ labels.morehistories }}}