© Gabriele François Casini/MSF
13 Zář 18 14 Zář 18

Lovem komárů v Etiopii bojujeme proti malárii

Rozhovor s entomoložkou Jeanine Loonen, která v Etiopii zjišťuje, jak lépe ochránit obyvatele uprchlických táborů před komáry, kteří jsou přenašeči malárie.

Malárie je endemická ve více regionech Etiopie, nicméně v oblasti Gambella na hranici s Jižním Súdánem je míra výskytu onemocnění mimořádně vysoká. Z více než 81 tisíc lidí, které v roce 2017 Lékaři bez hranic léčili v Etiopii na malárii, bylo přes 72 tisíc právě z Gambelly. Naši spolupraocvníci tam poskytovali zdravotní péči více než 800 tisícům lidí, z nichž polovinu tvořili jihosúdánští uprchlíci žijící v oblasti v různých uprchlických táborech.

Jeanine Loonen, proto ve spolupráci s etiopským institutem veřejného zdraví provedla v obalasti výzkum věnovaný komárům.

Co bylo cílem výzkumu?

Mým současným úkolem v Etiopii je rychlé vyhodnocení situace v uprchlických táborech Kule, Tierkidi a Nguenyyiel, v nichž mají Lékaři bez hranic své projekty. Hlavním cílem je identifikovat různé druhy komárů, kteří žijí v této oblasti – zvlášť komáry, kteří jsou přenašeči malárie – a zjistit, zda jsou stále citliví na insekticidy, které Lékaři bez hranic používají pro vektorovou kontrolu. 

Jakmile bude studie hotová, budeme schopni upravit protokoly vektorové kontroly a určit vhodný druh insekticidu, neboť různé druhy komárů reagují na různé insekticidy. Také platí, že některé druhy komárů kousají především uvnitř domů, zatímco jiné žijí a kousají venku. To znamená, že musíte přizpůsobit metodu vektorového řízení specifickým druhům komárů přítomným v oblasti, na kterou se zaměřujete.

 Vzorky různých druh komárů lapených v uprchlických táborech. © Gabriele François Casini / Lékaři bez hranic

Jak určujete různé druhy komárů?

Abychom zjistili, jaké druhy zde žijí, rozmísťujeme světelné pasti na komáry (CDC-LT) v několika náhodně vybraných obydlích kolem tábora. Pasti se instalují u postelí, takže komáry, které přiláká spící člověk, nasaje naše past opatřená světlem a ventilátorem. Následující ráno pasti sbíráme a vezmeme do laboratoře, kde pod mikroskopem zjistíme, jaké druhy komárů jsme lapili.

Entomoložka Jeanine Loonen vysvětluje, jak funguje a jak se seřizuje past na komáry. © Gabriele François Casini / Lékaři bez hranic

Doposud jsme v gambellské oblasti identifikovali tři různé druhy komárů: komáry rodu culex – kteří mohou být vektorem japonské encefalitidy, komáry rodu anopheles – kteří přenášejí malárii, a rodu aedes – kteří jsou nositeli virů dengue, chikungunya a Zika. Nicméně to, že je některý z druhů přítomný, nemusí ještě znamenat, že v sobě obsahuje konkrétní parazity nebo viry. To určíme  v další fázi pomocí molekulární analýzy, kterou provedeme v Evropě. 

Skupiny pomocníků si přebírají pasti, které budou roznášet do domácností uprchlíků.  © Gabriele François Casini / Lékaři bez hranic

Jak určujete, který z insekticidů je účinný?

Za tímto účelem sbíráme larvy komárů na nejrůznějších místech v táborech. Larvy pěstujeme do dospělosti tak, že je v laboratoři udržujeme v nádobách naplněných vodou. Krmíme je krmivem pro rybičky, dokud se nezakuklí. Potom je přeneseme do malých nádobek, které jsou umístěné ve speciálních klecích.

Po přibližně dvou dnech dozraje kukla v dospělého jedince, kterého používáme k různým experimentům. Prvním z nich je biologický test „WHO-Tube“ neboli biologický test citlivosti, který spočívá v tom, že se komáři vloží do tuby s papírem impregnovaným insekticidem a po hodině se přenesou do čisté tuby.  Účinnost konkrétního insekticidu se posuzuje podle toho, kolik komárů uhynulo, a kolik přežilo.

Dalším testem je biologický „WHO-Cone“, který se používá k testování účinnosti impregnovaných moskytiér i jiných povrchů, které jsou insekticidem ošetřeny.  Komáry umístíme na moskytiéru nebo například zeď a sledujeme, zda použité chemikálie jsou účinné při jejich hubení. Studie zkoumá 14 různých insekticidů.

Entomoložka Jeanine Loonen nabírá v terénu larvy komárů poblíž uprchlického tábora Nguenyyiel. © Gabriele François Casini / Lékaři bez hranic

Larvy se sbírají na poích a uchovávají v nádobách s vodou. Krmí se krmivem pro ryby, dokud se nezakuklí. Poté se přemísťují do klecí a krmí se cukrovou vodou dokud nedorostou v dospělého jedince. © Gabriele François Casini / Lékaři bez hranic

Jeanine odděluje kukly komárů od larev, aby je přemístila do speciálně připravených klecí, kde dorostou v dospělé jedince. © Gabriele François Casini / Lékaři bez hranic

Tyto klece na míru vyrobil můj táta a moje sestra. Obvykle potřebuji pro tento druh studie dva kufry plné pomůcek, takže jsem hledala vybavení, které je lehké a vhodné i do polních podmínek. Probírala jsem to s mojí sestrou a otcem a oni mi pomohli vyrobit lehké a odolné klece. Můj otec vytvořil rám z plastových trubek a sestra navrhla a utkala síť, která komáry účinně zadržuje. Nejsou entomologové, ale jsou velice vynalézaví. Moje klece jsou velmi unikátní.

Klece pro komáry, které Jeanine používá, na míru vyrobili její sestra a otec. Navrhli je tak, aby byly lehké a odolné, aby je Jeanine mohla jednoduše převážet a používat i v komplikovaných podmínkách. © Gabriele François Casini / Lékaři bez hranic

Jaký je další postup?

Po části studie, která probíhá v terénu, převezeme vzorky do Nizozemí, kde provádíme molekulární analýzu, abychom rozeznali různé poddruhy, které jsme shromáždili a určili, zda jsou nositeli parazitů nebo virů. Můžeme pak vytvořit mapy s nejčastějšími výskyty přenosu malárie a používat nejvhodnější insekticidy a moskytiéry k jejich zneškodnění. Nyní používáme moskytiéry nové generace, které jsou naimpregnovány insekticidy a účinnými látkami, které u komárů snižují míru odolnosti vůči insekticidům.

Jaké je to pracovat jako entomoložka pro Lékaře bez hranic?

Moje práce pro Lékaře bez hranic mě hrozně baví. Je to fascinující, pracujeme ve velice zajímavém kontextu. Líbí se mi, když přijedu do projektu a lidé se mě ptají: „Entomoložka? Co mají Lékaři bez hranic společného s entomology?“ Když jim začnu vypravovat, čím se zabývám, lidi to většinou dost zajímá.

Po Etiopii povedu obdobnou studii v Bentiu v Jižním Súdánu. Jsem ze své práce opravdu nadšená, zvlášť kvůli novému návrhu vyhodnocování, díky kterému můžeme úkol zvládnout během jednoho měsíce. Bude to výzva, ale pro mě je skvělé vidět, co můžeme udělat za krátký čas a jak můžeme Lékařům bez hranic pomoci vyvinout lepší metody vektorové kontroly.

Rozhodla jsem se zabývat se entomologií a komáry hlavně proto, že moje maminka onemocněla horečkou dengue. Byla jsem odhodlaná, a stále jsem, napomoci k vymýcení nemocí přenášených vektorem. To byl můj sen. Ale ani mě nenapadlo, že bych mohla pracovat v terénu s organizací, jako jsou Lékaři bez hranic, a pomáhat tím tak mnoha lidem. Jsem skutečně šťastná.

Jen  v roce 2016 malárie usmrtila 445 tisíc lidí, 216 milionu lidí se jí nakazilo (podle Světové zdravotnické organizace - WHO). Malárii šíří paraziti, které přenášejí komáři. Jakmile se člověk nakazí, má příznaky podobné jako u chřipky – horečku, bolesti svalů a hlavy. Ale na rozdíl od chřipky se však bez léčby může rychle rozvinout do závažné podoby, která často končí smrtí.

{{{ labels.morehistories }}}