© Alessandro Penso/MAPS
24 Bře 18 17 Dub 18

Léčba rezistentní tuberkulózy: „Někteří naši pacienti prostě nemohou čekat na klinické testy”

Rezistentní tuberkulóza stále představuje jednu z hlavních hrozeb pro veřejné zdraví. Odhaduje se, že z deseti milionů lidí, kteří v roce 2016 onemocněli tuberkulózou, je více než půl milionu z nich rezistentních vůči nejúčinnějším lékům (rifampicinu a isoniazidu) používaných k léčbě nemoci. Pro ty, kteří trpí vysoce rezistentními formami, existuje velmi málo možností léčby.

Toxická léčba rezistentních forem

Pro lékařku  Gabriellu Ferlazzo, která pracuje jako poradkyně Lékařů bez hranic pro léčbu tuberkulózy, představuje rezistentní tuberkulóza velmi vážnou výzvu: nástroje pro diagnostiku a léčbu pacientů s vysoce rezistentními formami jsou omezené a často neúčinné. Donedávna byla léčba úspěšná jen u jednoho z pěti pacientů s nejrozsáhlejší rezistencí, a to často po letech velmi bolestivé a toxické léčby zahrnující až sedm různých léků.

Lékař se cítí velmi frustrovaně, když má před sebou pacienta s omezenými možnostmi léčby

Gabriella Ferlazzo,poradkyně lékařů bez hranic pro léčbu tuberkulózy

V letech 2013 a 2014 prokázaly výsledky raných fází klinických studií, že dva nové léky – delamanid a bedaquilin jsou při léčbě rezistentních forem tuberkulózy efektivní. Odborníci bojující proti tuberkulóze, včetně pracovníků Lékařů bez hranic, získali naději a optimismus.

„Lékař se cítí velmi frustrovaně, když má před sebou pacienta s omezenými možnostmi léčby. Když ví, že jeho cesta bude velmi dlouhá, náročná a často i marná. A najednou jsme získali dva nové nadějné léky, které jsou potenciálně více účinné a mají méně vedlejších účinků,“ říká Gabriella Ferlazzo.

Lékaři bez hranic hledali hned od počátku způsob, jak tyto nové léky – delamanid a bedaquilin poskytnout pacientům, kteří neměli jinou možnost léčby. V roce 2013, ještě před tím, než bylo používání léků podmínečně schváleno, léčili s jejich pomocí pacienty s rezistentní tuberkulózou v rámci soucitné péče. Jakmile regulační orgány schválily používání léků, organizace je zahrnula do třinácti projektů v jedenácti zemích světa. Lékaři bez hranic také začali podporovat lékaře, kteří čelili náročnému rozhodování o léčbě, a vytvořili systém pro sledování bezpečného používání nových léků.

Slibné výsledky klinických testů

Zatím existovalo jen málo důkazů a doporučení týkajících se kombinování delamanidu a bedaquilinu při léčbě pacientů s vysokou mírou rezistence. Lékaři bez hranic proto v roce 2016 shromáždili data o bezpečnosti a účinnosti kombinace léků u pacientů v Arménii, Indii a Jihoafrické republice. Výsledky byly slibné: u 17 z 23 pacientů s vysokou rezistencí vůči lékům (tedy u 74 %) byly po šesti měsících léčby výsledky na tuberkulózu negativní, což ukazuje, že léčba může být úspěšná. Kromě toho nebyly pozorovány žádné významné vedlejší účinky. To zmírnilo dřívější obavy ohledně vlivu léků na srdeční aktivitu.

„Takové příznivé výsledky ve skutečných podmínkách v terénu nás velmi potěšily. Ještě více nás uklidnilo, že se nepotvrdily obavy, že oba léky budou mít negativní vliv na srdeční aktivitu. Nezaznamenali jsme žádný případ srdeční arytmie ani nevysvětlitelného úmrtí,“ vysvětluje lékař Petros Isaakidis, koordinátor výzkumu Lékařů bez hranic. „Díky údajům ze tří oblastí s epidemickým výskytem tuberkulózy nabízí studie konkrétní a praktické poznatky o působení kombinace těchto léků,“ dodal.

Počátkem února vydala společnost The Lancet Infectious Diseases závěry studie, která žádá o širší užívání kombinace delamanidu a bedaquilinu v programech zaměřených na léčbu tuberkulózy u pacientů, kteří je potřebují. Přestože byly zahájeny dvě klinické studie, jejich výsledky budou dostupné nejdřív za tři až pět let.

„Naši pacienti prostě nemohou čekat na výsledky klinických studií,“ říká Gabriella Ferlazzo. „Malé, ale velice povzbudivé výsledky z terénních podmínek naznačují, že tyto léky užívané v kombinaci jsou pro pacienty s tuberkulózou s vysokou mírou rezistence bezpečné a efektivní. Věříme, že je zodpovědností veřejného zdravotnictví a zdravotnických klinik poskytovat pacientům nejlepší dostupnou léčbu. V současnosti právě tyto dva léky představují tu nejlepší alternativu, kterou máme.“

Léčbě rezistentní tuberkulózy se věnujeme přes 30 let

Lékaři bez hranic se věnují léčbě rezistentní tuberkulózy více než 30 let a v současnosti patří mezi největší nevládní poskytovatele péče v oblasti léčby rezistentní tuberkulózy na celém světě. Momentálně pečujeme o pacienty s touto nemocí ve 24 zemích včetně Indie, Středoafrické republiky, Jihoafrické republiky a Uzbekistánu. Rovněž spolupracujeme s ministerstvy zdravotnictví v 11 zemích světa, kde poskytujeme školení o léčbě využívající delamanid a bedaquilin. Do července 2017 používalo nové léky 1 554 pacientů v 13 projektech v 11 zemích světa. Z nich 1 110 pacientů dostává bedaquilin, 444 pacientů se léčí pomocí delamanidu a 117 z nich dostává kombinaci obou léků. Lékaři bez hranic se také účastní dvou klinických studií, EndTB a PRACTECAL, které hledají nové postupy pro léčbu tuberkulózy. Lékaři bez hranic podporují inciativu The Life Prize s cílem nalézt lepší způsob, jak v budoucnu vyvíjet nové molekuly pro efektivní léčbu i rezistentní tuberkulózy.

{{{ labels.morehistories }}}