27 Zář 19 08 Led 20

Kolumbie: Ženy a dívky nemají přístup k bezpečným interrupcím

Nebezpečné potraty patří mezi pět hlavních příčin mateřské úmrtnosti na světě. Lze jim přitom předejít. I když jsou interrupce v Kolumbii povolené už více než 10 let, ženy a dívky, které chtějí ukončit těhotenství, stále čelí mnoho překážkám. Často uvnitř samotného systému zdravotnictví.

Pokud se žena nebo dívka rozhodne ukončit své těhotenství, obvykle se o to pokusí bez ohledu na bezpečnost či legalitu takového kroku. Bez přístupu k bezpečným potratům musí ženy dávat všanc své zdraví a někdy i život. Nejčastěji kontaktují člověka, který potraty provádí bez jakékoliv kvalifikace. Někdy se dokonce pokouší ukončit těhotenství samy. Spousta obyčejových metod je ale neefektivních a mohou navíc způsobit trvalé negativní následky.  

V Kolumbii poskytujeme zdravotní péči včetně ukončení těhotenství ve všech našich projektech v Buenaventura, Nariñu, Arauca a Norte de Santander. Celkem 88 % ze 428 pacientek Lékařů bez hranic v letech 2017-2018 čelilo nejméně jedné z těchto překážek:

 • Nedostatek informací

  47 % žen nevědělo, že mohou podstoupit bezpečnou a bezplatnou interrupci. Mnohé věřily, že potrat je nezákonný.
   

 • Odmítnutí společnosti

  5 % žen zavrhla nebo odsuzovala jejich rodina i blízcí přátelé.
   

 • Socio-ekonomické překážky

  Ženy a dívky z venkovských oblastí musí kvůli provedení bezpečné interrupce cestovat do velkých měst, což si mnohé z nich nemohou dovolit. Ze 143 žen, které k nám poslaly jiné zdravotnické instituce, jich 103 (70 %) muselo ze svých domovů cestovat do měst jako Cali, Medellin, Pasto a Villavicencio.
   

 • Odmítnutí, stigma nebo neinformovanost

  27% žen, které za námi přišly, odmítla jiná zdravotnická zařízení provést bezpečnou interrupci. Mnohé ženy zažily slovní napadání, čelily předsudkům, porušení lékařského tajemství, dezinterpretacím práva, neznalosti postupů a protokolů. Kvůli nedostatku odborného personálu nebo léků docházelo ke zpožděním a selháním.

To vše ukazují svědectví, která jsme shromáždili ve zprávě Unsafe abortion, women at risk (Nebezpečné interrupce, riziko pro ženy). Vydáváme ji u příležitosti Mezinárodního dne věnovaného bezpečným potratům, vyhlášeného na 28. září.

Nebezpečným interrupcím je třeba předcházet

Je třeba, aby kolumbijské zdravotnictví předcházelo nechtěným těhotenstvím rozšířením a zjednodušením přístupu k plánovanému rodičovství, s důrazem na nezletilé dívky a ženy žijící v chudobě a na venkově. Důležité je hlavně zabránit úmrtím a dalším následkům nebezpečných potratů zajištěním dostupnosti komplexních služeb v oblasti bezpečných interrupcí a posílením osvěty i prevence. 

{{{ labels.morehistories }}}