13 Zář 17 21 Zář 17

Kolumbie: I přes mírový proces lidé čelí značnému násilí

Lékaři bez hranic ve své zprávě zdůrazňují vysokou míru násilí, kterého byly svědkem jejich týmy ve městech Buenaventura a Tumaco, a vyzývají ke zlepšení péče o duševní zdraví a zajištění dostupnosti komplexní zdravotní péče pro oběti sexuálního násilí.

Dle zprávy mezinárodní zdravotnické organizace Médecins Sans Frontières / Lékaři bez hranic zůstává násilí hlavním problémem pro velkou část obyvatel Kolumbie. A to navzdory ukončení konfliktu s FARC-EP. Zvýšená přítomnost zločineckých organizací a dalších ozbrojených skupin a jejich vliv má za následek vysoký počet výhružek, cílených vražd, únosů, mizení, obtěžování, vydírání a omezování pohybu lidí, což významně ovlivňuje fyzické a dušení zdraví obyvatel.

„Tyto druhy násilí mají zřetelný dopad na fyzické a duševní zdraví lidí žijících ve městech Buenaventura a Tumaco,“ říká Juan Matias Gil, vedoucí mise Lékařů bez hranic v Kolumbii. „Přestože se z míry násilí a potřeb pacientů, se kterými se Lékaři bez hranic setkávají v těchto městech, nedá vyvodit situace ve zbytku země, lze je považovat za věrohodnou reflexi reality v městských i venkovských oblastech v mnoha provinciích Kolumbie.“

Zpráva nazvaná Ve stínu mírového procesu zkoumá lékařská data shromážděná týmy Lékařů bez hranic během dvouleté práce ve městech Buenaventura a Tumaco. Data z lékařských a psychologických vyšetření šesti tisíc pacientů provedených Lékaři bez hranic v letech 2015 a 2016 ukazují, že vystavení násilným událostem nebo riziku násilí vedlo k intenzivnímu duševnímu utrpení obyvatel, s příznaky zahrnujícími depresi (u 25 % pacientů), úzkost (13 %), duševní poruchy (11 %) a posttraumatickou stresovou poruchu (8 %).  

Péče o duševní zdraví obyvatel je dle Lékařů bez hranic z velké části nedostatečná. „V poskytování služeb týkajících se duševního zdraví na primární úrovni existuje deficit. A to i přes významné potřeby obyvatel a existenci právního rámce pro péči a pomoc obětem vnitrostátního ozbrojeného konfliktu,“ podotýká Gil.

Poskytování komplexní péče o duševní zdraví pouze ve velkých městech, a nikoli v místních zdravotnických střediscích, lidem odpírá přístup k péči, kterou potřebují. „Ve městě Buenaventura není žádný psychiatr, upozorňuje Brillith Martínez, psycholožka Lékařů bez hranic, která v místě působí. „Pokud člověk potřebuje psychiatrickou péči, musí cestovat do Cali vzdáleného dvě a půl hodiny jízdy. Většina lidí, kteří zde žijí, si takovou cestu nemohou dovolit, takže zůstávají bez komplexní péče.“

Data ze zprávy ukazují, že pouze 9 % obětí znásilnění ošetřených Lékaři bez hranic dostalo ošetření do 72 hodin po incidentu. Překročení této doby snižuje účinnost lékařského ošetření a zvyšuje riziko nechtěného těhotenství a nákazy pohlavně přenosnými chorobami.

Na základě svědectví svých týmů Lékaři bez hranic vyzývají kolumbijský stát, aby vytrval v úsilí o dodržování legislativy pro oběti násilí, a aby posílil poskytování psychologické péče a péče o oběti sexuálního násilí.

Lékaři bez hranic poprvé zasahovali v Kolumbii v roce 1985 po erupci sopky Nevado del Ruiz v regionu Tolima. V posledních 15 letech se zaměřují na poskytování primární zdravotní péče, péče o duševní zdraví a sexuální a reprodukční péče pro osoby zasažené ozbrojených konfliktem ve více než 20 provinciích. V Kolumbii Lékaři bez hranic také školí osvětové pracovníky a vůdce komunit, podporují několik nemocnicí a poskytují péči pacientům s Chagasovou chorobou, žlutou zimnicí, malárií a horečkou chikungunya.

Zobrazit větší mapu

{{{ labels.morehistories }}}