© Giuseppe La Rosa/MSF
01 Úno 19 01 Úno 19

Jak zajistit lepší zdravotní péči po epidemii eboly?

Co je advokační činnost a jak může pomoci našim pacientům? James, lékař z Velké Británie, vysvětluje, co dělá advokační tým Lékařů bez hranic v Sieře Leone po epidemii eboly.

Advokační činnost patří mezi základní aktivity Lékařů bez hranic po celém světě. V naší práci se vždy odrážela potřeba mluvit nahlas o problémech a výzvách spjatých s veřejným zdravím.

Naše zdravotnická činnost může okamžitě ovlivnit životy pacientů. Naproti tomu advokační činnost obnáší spolupráci s vládami, mezinárodními organizacemi, místními skupinami a dotčenými subjekty a její dopady jsou spíše dlouhodobého charakteru.

Často například musíme vyjednávat bezpečný přístup pro naše týmy, aby mohly pracovat v konfliktních a nestabilních oblastech. Advokační tým může také usilovat o zavedení nové nebo lepší léčby, která by mohla usnadnit záchranu životů a zmírnit utrpení. Případně se snaží předejít zavádění opatření, která ztěžují přístup ke zdravotní péči.

Advokační činnost v Sierra Leone

Co tedy znamená být součástí advokačního týmu Lékařů bez hranic?

Mým úkolem v Sieře Leone je vypracovat strategii prosazování zájmů. Ta ovlivňuje, jakým způsobem budeme v zemi působit a přinášet zdravotní péči v následujících letech.

Je potřeba se seznámit se všemi  organizacemi, které tady pracují ve zdravotnickém sektoru (a že jich je opravdu hodně!) a různými opatřeními, programy a politickými prioritami ovlivňujícími zdravotní systém. Tyto znalosti nám mohou pomoci najít způsob, jak v dlouhodobém měřítku maximalizovat přínos pro pacienty.

Lékaři bez hranic v Sieře Leone působí už hodně dlouho. Poprvé jsme zasahovali v reakci na šíření cholery, následovala komplexní zdravotní intervence během desetileté občanské války. Poté jsme se začali soustředit na vysokou mateřskou a dětskou úmrtnost, která je nadále jednou z nejvyšších na světě.

A pak propukla ebola….

Důsledky epidemie

Epidemie eboly v západní Africe v letech 2014 až 2016 těžce zasáhla Sierru Leone stejně jako sousední Guineu a Libérii. Šlo o největší epidemii nemoci v historii. Zásadně ovlivnila zdravotní péči v zemi: hodně zdravotníků zemřelo, strach bránil lidem vyhledat pomoc a krizová reakce na šíření eboly zcela nahradila běžné zdravotní aktivity.

 © Anna Surinyach. Prosinec 2014: Tým zdravotníků Lékařů bez hranic přenáší pacienta s ebolou v Sieře Leone.

A jak se často v takových situacích stává, jakmile epidemie skončí, najednou se vytratí i speciální podpora (např. mezinárodní finanční pomoc a partnerství), která do té doby fungovala. A přitom to je ta pravá chvíle pro posílení zdravotního systému.

Epidemie eboly negativně ovlivnila kapacitu zdravotního systému. Stejně jako dřív ale bylo nutné poskytovat běžnou lékařskou péči, jako je očkování, prohlídky těhotných žen, pohotovost nebo jiné formy nemocniční péče.   

Dlouhodobá vize

Lékaři bez hranic po celou tu dobu zůstávají v Sieře Leone nejenom proto, aby mohli zasáhnout v případě budoucích krizových situací (v srpnu 2017 jsme tak po katastrofálním sesuvu půdy blízko hlavního města Freetown na místě zajistili vodu a hygienická zařízení), ale také aby se mohli zabývat dalšími problémy. Zejména se jedná o velké množství matek, které onemocní nebo zemřou během těhotenství nebo porodu, a mnoho dětí, které onemocní nebo zemřou během prvních let života.

Nyní podporujeme řadu vládních zdravotnických zařízení. Zajišťujeme dohled nad jejich zaměstnanci, pomáháme jim s budováním infrastruktury, dodávkou základních léků a dalšího potřebného zboží a předáváním pacientů ve špatném stavu ke specializované péči.

Také plánujeme otevřít nemocnici, která by v budoucnu poskytovala doplňkové zdravotní služby dětem, těhotným ženám a ostatním potřebným.

 © Xaume Olleros. Osvětová pracovnice hovoří s matkami na novorozeneckém oddělení v Kabale v Sieře Leone.

Usilujeme o to, aby nemocnice jednou fungovala jako centrum špičkového vzdělávání. Zdravotníci by tam mohli projít školením pod odborným dohledem v souladu s vládní strategií týkající se lidských zdrojů a veřejného zdraví.

Leží před námi celá řada výzev. Dokud bude při naší práci na prvním místě pacient, máme naději, že časem bude zdravotní systém v Sieře Leone schopen efektivně reagovat na zdravotní potřeby lidí po celé zemi.

{{{ labels.morehistories }}}