© MSF/Caroline Frechard
04 Úno 19 04 Úno 19

Burkina Faso: Tisíce lidí prchajících před násilím potřebují pomoc

Od začátku roku zemřelo kvůli eskalujícímu násilí v Burkině Faso desítky lidí a tisíce obyvatel je vnitřně vysídlených. Potřebují okamžitou pomoc.

Vypálili naše domovy

Mačety, střelné zbraně, zápach hořících domů. To jsou poslední vzpomínky, které má na svůj domov většina vysídlených obyvatel, kteří museli opustit své vesnice v regionu Centre-Nord v Burkině Faso. „Chytili mě v buši,“ vypráví sedmnáctiletý Dicko, který má poraněné ucho a hlavu. „Chtěli vědět, kde se schovávají mí kamarádi. Ale já jsem tam byl sám! Uhodili mě mačetou a pak mě srazili na zem. Jakmile zmizeli, rozběhl jsem se do vesnice najít rodiče. Náš dům byl vypálený! Naštěstí jsme ale s rodinou zase spolu. Šli jsme tak dlouho, dokud jsme nedorazili do tohoto tábora v Barsalogho.“

Po propuknutí násilí v regionu musely tisíce lidí urychleně opustit své domovy, aniž si mohly cokoli vzít s sebou. Lidé se vydali se do sousedních vesnic Foubé, Barsalogho nebo Arbinda, Kelbo a Déou. Tábor v Barsalogho určený pro vysídlené obyvatele vznikl narychlo, aby poskytl přístřeší více než devíti stovkám potřebných. Mnozí z nich, jako například Dicko, žili v malých osadách společně se svými rodinami. Po celou dobu, co byli na útěku, ošetřovala Dickova matka jeho rány vlažnou vodou. Když rodina dorazila do tábora, zdravotnické týmy ošetřily rány dezinfekčními prostředky, aby zabránily infekci.

 Dicko se svojí matkou. © Caroline Frechard

Potřeby jsou značné

Rodiny v táboře Barsalogho žijí ve stanech zbudovaných vládou a vaří si na několika pánvích a hrncích vybraných díky tamním úřadům a solidaritě místních. Uprostřed tábora se vrší pytle s kukuřicí a další potraviny. Problém však představuje voda, protože v okolí se nenachází žádný pramen. Cisterny denně dojíždí do nejbližšího města Kaya, které je od tábora vzdálené víc než hodinu, a vrací se se zásobou vody. Ta se rozděluje mezi obyvatele tábora. Na dalších místech, kam dorazili uprchlíci, trvala stavba táborů déle. Například ve Foubé stále ještě nestojí všechny stany. Více než 8 000 lidí tu žije namačkaných na malém prostoru, čímž se zvyšuje riziko nákazy spalničkami.

Lékaři bez hranic podporují místní zdravotnické týmy při snižování rizik epidemie: během prvního dne kampaně bylo ve Foubé naočkováno proti spalničkám více než 2 100 dětí z cílové skupiny čítající 7 000 dětských pacientů. V Barsalogho bylo naočkováno dalších 600. Nicméně podle Idrissy Compaoré, zdravotnické koordinátorky v Burkině Faso, jsou potřeby uprchlíků nadále značné. „Všichni, kdo jsou zapojení do humanitární pomoci, by se měli ujistit, že vysídlení lidé mají přístup k pitné vodě a že se v táborech dodržují určitá hygienická pravidla. Základní léky by měly být všude v dostatečném množství a skladovány tak, aby byly chráněny před horkem a prachem.“ Každý týden ošetří zdravotnické týmy více než 300 pacientů ve Foubé a 200 v Barsalongho. Většina lidí přichází s infekcemi dýchacích cest, malárií nebo parazity.

{{{ labels.morehistories }}}