02 Srp 18 02 Srp 18

Aquarius se vrací do centrálního Středozemního moře: humanitární pomoc je nezbytně nutná

Záchranná loď Aquarius, kterou Lékaři bez hranic provozují ve spolupráci s organizací SOS MEDITERRANEE, včera po prodlouženém zakotvení v přístavu vyrazila z  Marseille. Vyplula zpět do centrálního Středozemního moře, aby poskytovala pomoc ohroženým lidem.      

„Cesta přes centrální Středozemní moře je nejsmrtelnější uprchlickou trasou na světě,“ říká projektový koordinátor Lékařů bez hranic na palubě Aquaria Aloys Vimard. „Nejsou tam už téměř žádné záchranné lodě a neexistují tam ani žádné záchranné operace koordinované evropskými státy. Humanitární pomoc je přitom potřeba víc než kdy jindy. Jenom za posledních pár týdnů ve Středozemním moři utonulo přes 700 lidí. Jedná se o strašné mrhání lidským životem. Záchrana lidí na moři je naší právní i morální povinností,“ dodává Vimard.    

Za více než dva roky nepřerušených operací v centrálním Středozemním moři toto bylo poprvé, kdy Aquarius zůstal v přístavu déle než jeden měsíc. Prodloužená doba zakotvení byla důsledkem politických změn v regionu, které zásadním způsobem ovlivnily záchranné aktivity v oblasti. Roztržky ohledně vyloďování v bezpečných přístavech způsobily, že humanitární plavidla uzvízly na moři i několik týdnů. Humanitární organizace, které na moři zachraňovaly životy, byly kriminalizovány a byl jim odepřen přístup do italských a maltských přístavů.

Evropské státy si jsou plně vědomy alarmující úrovně násilí a zneužívání, které musí uprchlíci, migranti a žadatelé o azyl v Libyi čelit. Koordinační zodpovědnost za záchranné operace ale přesto stále více přenášejí na jimi podporovanou libyjskou pobřežní stráž. Výsledkem je nové společné libyjské Zachránné koordinační centrum (JRCC), které na konci června uznala Mezinárodní námořní organizace (IMO). Uprchlíci, žadatelé o azyl a migranti v Libyi jsou přitom svévolně zadržováni v přelidněných detenčních centrech s nelidskými podmínkami, ve kterých už humanitární asistence ani zdaleka nestačí pokrývat základní lidské potřeby.              

„Přestože je situace v centrálním Středozemním moři stále komplikovanější, náš cíl zůstává stejný jako na začátku. To znamená zachraňovat životy, zabraňovat tonutí mužů, žen i dětí a zajistit jejich převoz do bezpečí, kde budou jejich práva garantována a chráněna,“ uvedl Vimard.


Foto z červnové záchranné operace lodi Aquarius.

V návaznosti na cestu Aquaria zpět do centrálního Středozemního moře týmy Lékařů bez hranic a SOS MEDITERRANEE znovu potvrzují, že: 

  • Aquarius bude nadále zachraňovat ohrožené lidi způsobem, který je v souladu s námořním právem.
  • Aquarius bude dle zavedených mezinárodních konvencí svou činnost koordinovat se všemi relevantními námořními autoritami. 
  • Aquarius se nemůže podřídit instrukcím, aby loď neposkytovala pomoc lidem v nouzi, pokud neexistuje jistota, že jsou vyčerpány veškeré další kapacity na záchranu těchto lidí a jejich odvezení do bezpečí.
  • Aquarius nebude vyloďovat lidi zachráněné na moři v Libyi. Nejedná se o bezpečnou zem  pro uprchlíky, žadatele o azyl ani migranty. Nelze jim zde zajistit základní potřeby nebo adekvátní ochranu.
  • Uprchlíky, žadatele o azyl a migranty zachycené na moři by do Libye neměl vracet nikdo. Proto musí Aquarius odmítnout jakékoliv instrukce od námořních úřadů, které by vedly k tomu, že by loď měla zachráněné lidi vylodit v Libyi, nebo je přeložit na jakékoliv plavidlo, které by je následně do Libye odvezlo.  


Fotografie z prozatím poslední záchranné operace lodi Aquarius.

Za více než dva roky působení v centrálním Středozemním moři provedl Aquarius přes 200 záchranných operací a pomohl 29 tisícům lidí - vše v koordinaci s příslušnými námořními úřady. Loď byla často mobilizována přímo těmito úřady, aby převzala osoby zachráněné jinými plavidly - ať už obchodními, vojenskými nebo pobřežní stráží. Aquarius má tři rychlé záchranné čluny s nouzovým plovoucím vybavením pro hromadné záchranné operace, speciální posádku složenou z profesionálních námořníků, záchranářů a zdravotnického týmu Lékařů bez hranic vyškoleného k poskytování pomoci osobám v nouzi. Celkem je loď vybavena tak, aby mohla pomoci více než 500 lidem najednou a samostatně fungovat po dobu několika dní.

V Marseille byl Aquarius vybaven novým záchranným člunem, který umožňuje efektivnější záchranné operace. Se zvýšenou pravděpodobností, že lidé zachránění na moři budou muset strávit více dní na palubě, než je bude možné vylodit na bezpečné místo, se na loď dopravily další potraviny a zdravotnické potřeby. Instalováván byl také chladicí box pro uložení těl lidí, kteří se utopili.

{{{ labels.morehistories }}}