24 Led 15 15 Zář 17

Lékaři bez hranic odsuzují nárůst násilí vůči subsaharským migrantům v Maroku

Nová zpráva humanitární zdravotnické organizace Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) poukazuje na rozpor mezi migrační politikou a respektem k základním lidským právům v Maroku.

Zpráva Lékařů bez hranic popisuje dopad svízelných životních podmínek a kriminálního a institucionálního násilí na zdraví nelegálních subsaharských migrantů, kteří při cestě do Evropy uvízli v Maroku. Zpráva uvádí, že Maroko se kvůli zesíleným pohraničním kontrolám změnilo z transitní země na nucenou cílovou stanici, a to zvyšuje zranitelnost migrantů. Zavádění migrační politiky, která podrývá respekt vůči lidským právům, dopadá na zdravotní stav migrující populace. Nejzranitelnějším skupinám - obětem sexuálního násilí nebo obchodování s lidmi se ze strany úřadů nedostává žádné podpory ani potřebné zvláštní ochrany.

„Obnovená spolupráce mezi Marokem a Španělskem, která má být podle těchto zemí zaměřena na boj s pohraniční kriminalitou, ilegální migrací a obchodem s drogami, těžce dopadá na fyzické i psychické zdraví subsaharských migrantů,“ vysvětluje David Cantero, vedoucí mise Lékařů bez hranic v Maroku. „Migrační politika upřednostňuje vnitřní bezpečnostní kritéria před respektem k základním lidským právům.“

Zpráva Trapped at the Gates of Europe (Uvězněni před branami Evropy) odsuzuje násilí, kterému jsou migranti denně vystavováni. Od prosince 2011 byly týmy Lékařů bez hranic svědky nárůstu počtu policejních razií, během kterých jsou ničeny osobní věci migrantů, i většího počtu vyhoštění zadržených do Alžírska. Mezi nimi jsou i těhotné ženy, ranění lidé nebo nezletilí. K policejním raziím a vyhošťování je nutno přidat ještě opakované násilí, které uplatňují marocké a španělské bezpečnostní síly, aby odradily migranty od přelézání bariér kolem španělského území v Melille. Jen v roce 2012 ošetřily týmy Lékařů bez hranic v regionu Oriental, kde se nachází město Nador sousedící s Melillou, přes 1 100 raněných.

„Od dubna loňského roku, jsme zaznamenali mimo jiné případy vyražených zubů, zlomenin rukou, nohou a čelistí i otřesy mozku. Tato zranění odpovídají svědectví migrantů o tom, jak byli napadeni bezpečnostními silami,“ řekl Cantero.

Jedním z nejakutnějších a nejvýznamnějších problémů, na který zpráva upozorňuje, je sexuální násilí, jehož jsou obvykle obětí ženy a dívky z řad migrantů. Rozsah toho násilí není možné přesně určit, zdravotní záznamy Lékařů bez hranic ale odhalují alarmující situaci. V letech 2010-2012 léčili téměř 700 obětí sexuálního násilí. Tyto ženy a dívky potřebují specializovanou péči, které se jim od místních úřadů nedostává.

Zpráva také kromě nárůstu násilí v loňském roce poukazuje na obtížné podmínky, ve kterých musejí subsaharští migranti přežívat. Mnoho z nich je přinuceno žít ve velmi choulostivých podmínkách bezdomoveckého života a žebrat, aby přežili. Téměř polovina z 10 500 vyšetření, která týmy Lékařů bez hranic v letech 2010-2010 poskytly, zaznamenala diagnózy způsobené špatnými životními podmínkami. Zasaženo je také duševní zdraví migrantů, obvykle se u nich objevují symptomy úzkosti, deprese a psychosomatických problémů.

Zpráva Trapped at the Gates of Europe zaznamenává zlepšení přístupu migrantů k marockým zdravotním službám. Bylo toho docíleno díky snahám místních občanských organizací a nevládních organizací, které spolupracují se súdánským Ministerstvem zdravotnictví. Díky tomu mohli Lékaři bez hranic v několika posledních letech v zemi výrazně snížit své přímé zdravotnické aktivity. Otazník ale stále visí nad zaváděním nového systému zdravotního pojištění, nad nedostatkem služeb v oblasti duševního zdraví a nad komplexní péčí o oběti sexuálního násilí (pro migranty i Maročany). Marocká vláda také musí překonat problém existence oblastí, v nichž se migranti obávají docházet do zdravotnických středisek ve strachu, že budou vykázáni.

Již dosažené úspěchy ve vývoji situace budou ale omezeny, pokud bude migrační politika pokračovat v kriminalizaci a přehlížení subsaharských migrantů a pokud se bude upřednostňovat vnitřní bezpečnost před respektem k lidským právům. Ochrana migrantů a jejich základních práv je mimo rámec činností zdravotnické a humanitární organizace, kterou Lékaři bez hranic jsou. Z toho důvodu se Lékaři bez hranic rozhodli, že svoje aktivity v Maroku tento rok předají místním úřadům.

Lékaři bez hranic vyzývají vlády Maroka a Španělska, aby zastavily špatné zacházení, kterého se dopouštějí jejich bezpečnostní složky. Žádají dodržování mezinárodních i národních smluv o lidských právech a garanci, že bude se subsaharskými migranty humánně zacházeno, nehledě na jejich právní status.

Lékaři bez hranic pracují v Maroku od roku 1997. Od roku 2003 zaměřili své aktivity na zajišťování přístupu migrantů ke zdravotní péči. V roce 2012 předali své aktivity ve městě Rabat, v současné době předávají chod zbylých aktivit ve městech Oujda a Nador.

{{{ labels.morehistories }}}