© MSF
14 Čvn 18 17 Bře 21

Andrej Bebjak

Andrej Bebjak je lékař, infektolog. S pomocí v rozvojových zemích má velkou zkušenost. Hned po studiích pomáhal jako lékař v Keni, Jižním Súdánu a Ugandě.

Na svou první misi s Lékaři bez hranic odjel do Myanmaru, kde pracoval v projektu zaměřeném na HIV a tuberkulózu. Druhá mise ho zavedla do Ugandy, do týmu, jehož cílem bylo ve spolupráci s místními zdravotnickými autoritami zamezit šíření krvácivé horečky Marburg (onemocnění podobné ebole), která se zde v roce 2017 objevila. Zatím poslední mise ho zavedla do Indie.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Pracuje na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny ve Fakultní nemocnici Plzeň. Na Lékařské fakultě v Plzni také vyučuje.  

Přehled misí s Lékaři bez hranic

Andrej Bebjak v médiích


Diskuze s kolegy po ranní kontrole oddělení, Kaproron, Uganda.