© MSF
02 Zář 20 02 Zář 20

Al-Hol. Největší uprchlický tábor na severovýchodě Sýrie uprostřed pandemie

Koordinátor krizové pomoci Lékařů bez hranic v Sýrii, Will Turner, popisuje situaci v uprchlickém táboře Al-Hol. Téměř dva roky tam přežívá více než 65 000 lidí, většinou žen a dětí. Pandemie COVID-19 situaci ještě více komplikuje.

Jak vypadá tábor Al-Hol?

Al-Hol v provincii Hassakeh poblíž hranic s Irákem je největším táborem na severovýchodě Sýrie. Dnes tam drží asi 65 400 lidí — většinu z nich od posledních bitev mezi skupinou Islámského státu a Syrskými demokratickými silami na začátku roku 2019. Více než 90 % obyvatel tábora jsou ženy a děti, dvě třetiny jsou mladší 18 let.

Al Hol je tzv. uzavřený tábor, což znamená, že lidé nemohou svobodně chodit dovnitř a ven. Obklopují ho ploty z ostnatého drátu, je těžce zabezpečený a vchody střeží spousta příslušníků bezpečnostních sil. Tábor je strašně přeplněný. Průměrně se ve stanu skromné velikosti mačká sedm lidí. Na některých místech se několik rodin tísní ve společných prostorech.

Kvůli pandemii došlo k dalšímu omezení pohybu lidí, který byl přísně limitovaný už před COVID-19. Hodně lidí nemůže opustit tábor, i jen na krátkou dobu.

Většina obyvatel tábora, ti, kteří pocházejí ze Sýrie nebo Iráku, žije v hlavním táboře. Pak je tu „Annex“. V této oddělené, a ještě více zabezpečené oblasti chřadne téměř 10 000 státních příslušníků „třetích zemí“, na které svět téměř zapomněl. Některé vlády a humanitární organizace se zdráhají poskytovat služby v části Annex kvůli různým napojením, které tam zadržování údajně mají.

Jak je to v táboře Al-Hol se zdravotní péčí?

V tuhle chvíli není dostupná téměř žádná zdravotní péče, protože mnoho zdravotnických zařízení přestalo fungovat kvůli COVID-19. Následky jsou ničivé. Za pouhý jeden týden v srpnu zemřelo sedm dětí, všechny mladší pěti let. Slyšeli jsme děsivé zprávy o tom, že jejich matky chodily z kliniky na kliniku a zoufale hledaly nějakou otevřenou.

V květnu bylo v táboře 24 klinik primární zdravotní péče, začátkem srpna jich bylo jen 15. V současné době je v provozu pouze pět z těchto klinik, včetně kliniky Lékařů bez hranic v části Annex. Od konce července, kdy jsme ji mohli znovu otevřít, jsme ošetřili více než 1 000 pacientů.

Po celém táboře se také staráme ve stanech o lidi, kteří se se svými ranami nemohou dostat na kliniky. Existují tu tři polní nemocnice, ale žádná z nich teď není plně funkční.

Až do minulého týdne nebyla v hlavním táboře žádná pohotovost. Naštěstí se některé služby podařilo částečně obnovit. Nevíme ale, jak dlouho se podaří udržet, kvůli vysoké míře nákazy mezi zdravotníky.

Převoz závažnějších případů do nemocnic se dá uskutečnit, ale může to být komplikované a náročné na čas. Jak COVID-19 dopadá na zdravotní péči v celém regionu, možnosti převozu se pravděpodobně sníží.

Stále se tu šíří průjmy, hlavně mezi malými dětmi. Mnoho z nich proto trpí podvýživou. V našich terapeutických výživových centrech má téměř 80 % pacientů mladších pěti let akutní vodnatý průjem. V červenci se počet hospitalizací v našem lůžkovém centru zvýšil o 71 %. Navíc jsme ambulantně ošetřili 157 dětí trpících podvýživou. Čistá voda a hygiena mají absolutní prioritu, tím spíše ve spalujícím letním horku. V červenci jsme dodali 15,2 milionu litrů chlorované vody a vyčistili 69,3 milionu litrů pro další distribuci.

Existuje riziko propuknutí COVID-19 v Al-Hol?

Právě jsme slyšeli o prvním potvrzeném případu COVID-19 mezi obyvateli Al-Hol. Bojíme se toho, co bude následovat.

Tábor Al-Hol není dobře připravený na šíření COVID-19. Izolační zařízení stojí, ale není připravené k použití. Nemá dostatek vyškoleného personálu, nemá zavedenou vodu, základní sanitační zařízení ani odpovídající opatření k prevenci a kontrole šíření nákazy. Má také problémy s léky a zdravotnickým vybavením, včetně kyslíkových přístrojů. Není se čemu divit, že když první lidé v táboře zjistili, že je u nich podezření na COVID-19, zdráhali se tam jít.

Napříč táborem jsme našli 1 900 lidí, které nadmíru ohrožuje COVID-19. Mnozí z nich mají chronické nemoci jako cukrovku, vysoký krevní tlak, astma nebo onemocnění srdce. Děláme vše, co je v našich silách, abychom jim dodali léky, které potřebují, stejně jako mýdlo a další nezbytné věci. To je hodně důležité, protože si nemohou jít koupit sami.

Lékaři bez hranic pracují na to, aby dostali ke správným lidem informace o tom, jak zabránit šíření COVID 19, ale je těžké žádat lidi, kteří se tísní jeden na druhém, aby dělali nemožné,  například se fyzicky distancovali.

Pokud můžete, pomozte prosím lidem zasaženým konflikty

DARUJTE

{{{ labels.morehistories }}}