© Gabrielle Klein/MSF
24 Led 19 27 Úno 24

Pomáhejte Lékařům bez hranic díky závěti

Svět můžete udělat lepším i v budoucnu. Věci, které teď dělají radost vám, mohou po vaší smrti zachraňovat životy – stačí zahrnout do vaší závěti odkaz pro Lékaře bez hranic. Zanechání odkazu v závěti je pokračováním podpory od našich dárců, kterého si nesmírně vážíme. Nezáleží na částce, jakýkoliv dar přispívá k zachování naší nezávislosti a schopnosti zasahovat tam, kde je nejvíce potřeba. 

Jak při sepsání závěti postupovat? 

1. Zamyslete se nad tím, co byste chtěli Lékařům bez hranic odkázat

Také malý dar může mít velký dopad na životy lidí v nouzi, o které pečujeme. S ohledem na vaše možnosti můžete Lékařům bez hranic odkázat konkrétní část svého majetku, nebo nás ustanovit svým dědicem, nebo spoludědicem. Pokud byste k tomu měli dotazy, podívejte se do naší sekce často kladených otázek, a také se neváhejte obrátit na notáře.  

2. Zajdětě k notáři, nebo využijte služeb společností, které spisují závěti

Závěť můžete sepsat i sami, ale právě konzultace s notářem, právníky nebo profesionály zaručí, že se v závěti neobjeví chyby nebo záminky pro její napadení či zneplatnění. Závěť je sice zcela osobním dokumentem, ale nároky na jeho formu a jiné náležitosti, jak káže zákon, jsou dosti spletité. Část odpovědí najdete v sekci často kladených dotazů. Nebo se neváhejte obrátit na Michaelu Ledererovou, která vám poradí nebo pro vás zjistí požadované informace. Její kontaktní údaje naleznete níže.  

3. Dejte vědět

Svým blízkým, abyste je po smrti nezaskočili a svým přátelům, možná je inspirujete přispět na činnost Lékařů bez hranic. A dejte vědět i nám, prosím. Tak se připravíme na co nejlepší naplnění Vaší poslední vůle. Je také důležité si uvědomit, že pokud se rozhodnete závěť změnit nebo zcela zrušit, můžete tak kdykoliv učinit. 

Jaké informace potřebujete, pokud chcete do své závěti zahrnout Lékaře bez hranic? 

Pokud se rozhodnete zahrnout Lékaře bez hranic do své poslední vůle, musíte uvést kromě odkazu také náš přesný název a identifikační údaje, aby váš záměr mohl notář nebo notářka po vaši smrti jednoznačně naplnit: 

Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s. Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8  
IČ: 28476654, DIČ: CZ 28476654, ID charity: 28476654. 

Vaše gesto solidarity, které učiníte v závěti dnes, nám umožní v budoucnu poskytovat zdravotnickou péči těm, kteří ji potřebují. Jménem všech, kterým tak pomůžete, vám děkujeme.  

Jak nás kontaktovat? 

Vždy respektujeme soukromí našich dárců. Je jen na vás, zda se rozhodnete informovat nás o svém záměru odkázat dar Lékařům bez hranic ve své závěti. Pokud však uvažujete o sepsání závěti ve prospěch Lékařů bez hranic a rádi byste si o této možnosti s námi promluvili, kontaktujte Michaelu Ledererovou na michaela.ledererova@prague.msf.org nebo +420 775 011 900.  

 

Skvělým zdrojem informací o tom, jak závěť pomáhá je stejnojmenná stránka, kterou naleznete zde

Jak najdu svého notáře nebo notářku? 

Všichni notáři a notářky jsou členy Notářské komory, která na svých stránkách umožňuje vyhledávat jak pomocí mapy, tak i textovým vyhledáváním, nebo podle Vašeho bydliště. Informace na této stránce by měli být aktuální. 

Komu můžu odkázat svůj majetek? 

Majetek můžete odkázat pouze konkrétní fyzické, nebo právnické osobě. Ty musejí být uvedeny natolik konkrétně, aby byli ze závěti jasně identifikovatelné.  

Můžu v dědictví svůj odkaz pro Lékaře bez hranic navázat na konkrétní pomoc? 

Stručně: ano. Je pro nás lepší, když můžeme s dary disponovat tak, abychom poskytli co nejlepší pomoc tam, kde je nejvíce potřebná, no Vaše přání rádi vyplníme. Abychom se nedostali do situace, že budete požadovat plnění, které je v rozporu s našimi principy, moc Vás prosíme, abyste se nám ozvali. Rádi s Vámi Váš záměr konkrétně probereme. 

Zaplatí Lékaři bez hranic z mého odkazu daň? 

V České republice je dědictví osvobozené od daně. Lékaři bez hranic zaplatí notářský poplatek podle výše svého podílu na Vašem dědictví a případné závazky. V případě velkých závazků, nebo dluhů, jsme povinni jako obecně prospěšná společnost se takového dědictví zřeknout.  

Jaké formální náležitosti musí závěť splňovat? 

Měla by jasně uvést kdo jí pořizuje a také přesně identifikovat dědice a konkrétní položky, které odkazujete a komu. Pro identifikaci kromě jména a příjmení nejlépe slouží datum narození a pokud je Vám známo, tak i trvalé bydliště.  

Musím na závěť uvést datum? 

Povinnost to není, ale doporučuje se to. Předejde se tak komplikacím a sporům, nebo i zneplatnění závěti, pokud se jich objeví více a nebude zřejmé, která z nich je nejnovější. Platí totiž, že novější závěť ruší ty předešlé.