14 Čvn 17 24 Srp 17

Základní požadavky

Dali jsme dohromady seznam schopností, dovedností a dalších podmínek, které musíte splňovat, abyste mohli úspěšně pracovat v projektech Lékařů bez hranic. Požadavky se mohou měnit podle aktuálních potřeb a situace v terénu, ale některé platí univerzálně.

Délka mise

Většina prvních misí trvá 6-9 měsíců.

Angažmá na tak dlouhou dobu patří k základním požadavkům vzhledem ke stupni zodpovědnosti, kterou terénní pracovníci Lékařů bez hranic na našich misích mají. Pobyt v cizím prostředí vyžaduje určitou aklimatizaci a přivykání, kromě toho se v zájmu místních pracovníků i pacientů musíme bránit přílišné fluktuaci terénního personálu.

Výjimkou z tohoto pravidla je délka trvání mise u chirurgů, anesteziologů, operačních sester, specialistů na motorová vozidla, stavebních inženýrů, epidemiologů a gynekologů/porodníků – ti se účastní misí zpravidla na kratší dobu v rozsahu několika týdnů až měsíců. Naproti tomu administrátory, HR a finanční koordinátory žádáme o možnost výjezdu až na 12 měsíců.

Některé projekty Lékařů bez hranic vznikají v reakci na náhlé a nečekané krizové situace, ať už je jejich původcem přírodní katastrofa nebo člověk. V takových případech potřebujeme terénní pracovníky schopné nastoupit okamžitě po vyzvání.

Schopnost pracovat a žít v týmu

Terénní pracovníci Lékařů bez hranic žijí i pracují spolu. Pracovní doba je dlouhá, životní podmínky často bývají prosté a chybí soukromí. Mezi základní předpoklady tedy patří tolerance, flexibilita a schopnost udržovat dobré mezilidské vztahy.

Nezbytnou podmínkou je schopnost a ochota vyjít s lidmi všech národností a kultur.

Zkušenosti z rozvojových zemí

Lékaři bez hranic působí většinou v rozvojových zemích, proto k základním požadavkům patří i předchozí zkušenost s prací, dobrovolnickou činností nebo individuální turistikou v Africe, Asii nebo Střední či Jižní Americe.

Schopnost zvládat stres

Mnohé projekty Lékařů bez hranic probíhají v konfliktních oblastech či v jejich blízkosti. Prostředí je často chaotické a nestálé, místní obyvatelstvo žije v neustálých existenčních problémech.

Stres ovšem patří k práci i ve stabilnějších oblastech vzhledem k náročné pracovní náplni. Uchazeči se proto musí umět vyrovnat s obtížným a nepředvídatelným prostředím.

Lékaři bez hranic nabízejí svým terénním pracovníkům podporu při zvládání stresu před misí, během ní i po ní.

Flexibilita

Důležitou podmínkou úspěšné práce pro Lékaře bez hranic je flexibilita a adaptabilita. Situace i naše práce v terénu se občas rychle mění, snažíme se reagovat co nejlépe na změny v potřebách pacientů a to přirozeně ovlivňuje všechny aspekty naší práce. Během mise se může změnit složení týmu a pracovní prostředí nebo můžete být požádáni o prodloužení vašeho pobytu. 

Stejně tak je důležitá flexibilita spojená s termínem výjezdu na misi. Při hledání vhodné mise pro čekající spolupracovníky můžeme dát přednost těm, kteří jsou schopni vyjet v kratším časovém horizontu. 

Jazyková výbava

Velmi podstatnou výhodou je jazyková vybavenost. Kromě nutné angličtiny výrazně rozšiřuje příležitost k uplatnění zvládnutí francouzštiny, ruštiny, arabštiny či portugalštiny.

V současné době máme velký zájem především o terénní pracovníky ve frankofonních oblastech, přednost tedy budou mít kandidáti plynule ovládající francouzštinu.

Práce v nestabilních oblastech

Ochota k práci v nestabilních oblastech a schopnost vyrovnat se s obtížným a nepředvídatelným prostředím je nezbytná pro spolupráci s Lékaři bez hranic. Naše týmy často poskytují zdravotní péči v oblastech zasažených násilnými konflikty a pracují s uprchlíky nebo vysídlenci v jejich vlastní zemi.

Vedení týmu

K úspěchu při práci v našich terénních projektech jsou zapotřebí i schopnost školit ostatní, samostatnost v jednání a organizační schopnosti. Školení místních spolupracovníků je základem naší práce, abychom byli schopni zajistit rozvoj komunit, jejich angažovanost a předání projektu do rukou místních organizací.

Práce s omezenými zdroji

Zejména zdravotníci musí akceptovat omezené technické zázemí a naučit se pracovat s omezenými zdroji. Lékaři bez hranic mají propracované logistické procesy, které zajišťují pravidelné zásobování léky a vybavením potřebným v daném kontextu a oblasti, ale většinou se bude jednat o základní výbavu a jednoduché nástroje. Pro zvládnutí svých úkolů tedy budete muset projevit jistou míry kreativity a flexibility.

Kurz tropické medicíny

Pro některé ze zdravotnických profesí, u nichž je to uvedeno, je potřebné absolvování kurzu tropické medicíny. Kurz vám Lékaři bez hranic neplatí, ale můžete jej absolvovat až po úspěšném dokončení výběrového řízení a přijetí do registru spolupracovníků pro mise.