© Iveta Polochová
31 Čvc 20 31 Čvc 20

Jeden pacient žil 20 let s pocitem viny. Díky psychoterapii se jeho stav zlepšil

Vitalij Plochych je psychiatr a psychoterapeut. Pro Lékaře bez hranic pracuje v projektu zaměřeném na léčbu tuberkulózy (TBC) v ukrajinském Žitomiru. Ve svém svědectví přibližuje, v jak složité situaci se často pacienti s TBC ocitají a proč potřebují při své léčbě i psychologickou podporu.

Pro Lékaře bez hranic pracuji více než rok jako psychiatr/psychoterapeut. Náš tým poskytuje pacientům s tuberkulózou psychologickou podporu, snažíme se jim pomoci snížit míru stresu, poradit si s problémy, které je potkávají. Zároveň poskytujeme pomoc pacientům, kteří mají psychické poruchy.  

Nejčastější poruchy u našich pacientů s TBC jsou depresivní poruchy, úzkostné poruchy, někteří mají také poruchy osobnosti a často se objevují poruchy způsobené užíváním alkoholu. Pacienti s tuberkulózou obvykle měli nějaké problémy už před hospitalizací. Když se dozvědí o diagnóze, je to pro ně velký stres a často začnou pít. 

Naše psychologická podpora jim pomáha vytrvat u léčby tuberkulózy. Léčba je dlouhá, 12 a více měsíců. Berou velké množství antibiotik. Mají velmi složité životní okolností, socioekonomickou situaci, nemají například práci. Jejich léčení komplikuje také stigmatizace kvůli onemocnění tuberkulózou. My se snažíme vytvořit pro ně komfortnější podmínky, aby se zotavili.

Pamatuji si jednoho pacienta s TBC, který zažil v životě tragédii. S bratrem šli plavat a na tom mistě byli muži, kteří si před tím vzali nějaké drogy. Bratra zabili. A tento pacient žil 20 let s pocitem viny – že byl jeho nápad jít plavat, vybral také to konkrétní místo. Byl opravdu ve špatném stavu. Když jsme mu poskytli psychoterapii, pocit viny se snížil. Bylo to spojené s konzumací alkoholu. Když přestal cítit vinu, konzumace alkoholu u něj klesla. A z tuberkulózy se vyléčil. 

Někdy pacientům nemůžeme pomoci. Ze včerejší návštěvy sanatoria pro pacienty s tuberkulózou mám ale pozitivní pocit. Byla to velmi produktivní návštěva. Měl jsem šest pacientů, výrazná část z nich byla v dobrém stavu, měli dobrou náladu, usmívali se. To je pro psychiatra důležitá zpráva. Zjistil jsem také, že u některých klesla spotřeba alkoholu. To je další dobrá zpráva. Mohl jsem vidět efektivitu své práce. 

Před příchodem k Lékařům bez hranic jsem působil jako psychiatr a psychoterapeut v privátní praxi. Poskytoval jsem také poradenská sezení v rehabilitačních centrech pro lidi závislé na návykových látkách. Přišlo mi dobré, abych poskytl své zkušenosti a znalosti také pacientům s tuberkulózou. Jsem rád součástí mezinárodní organizace, rád bych jel jednou na misi do zahraničí. Věřím, že by mohl nejen pomáhat pacientům, ale i předat své zkušenosti dalším kolegům v jiných zemích. Teď je však pro mne priorita, abychom dokončili tento projekt (na léčbu tuberkulózy), a dokončili ho s dobrými výsledky.   

Vitalij Plochych, psychiatr/psychoterapeut, Žitomir 

   

Lékaři bez hranic pracují v Žitomiru společně s ministerstvem zdravotnictví a regionálními úřady na zavedení léčby rezistentních forem tuberkulózy. Lékaři bez hranic zároveň budují v Žitomirské regionální nemocnici pro léčbu tuberkulózy novou laboratoř, která bude mít úroveň biologické bezpečnosti 3 (nejvyšší stupeň ochrany je 4). 

{{{ labels.morehistories }}}