© Iveta Polochova / Lékaři bez hranic
10 Srp 20 26 Úno 22

Co děláme, je důležité nejen pro místní lidi. Je to důležité i globálně

Lékařka Olena Truš pracuje v projektu Lékařů bez hranic zaměřeném na léčbu tuberkulózy v Žitomiru. Ve svém svědectví upozorňuje například na to, že výsledky projektu přispějí k rozhodnutím a doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) ohledně léčby tuberkulózy nejen na Ukrajině, ale i v dalších částech světa. 

V roce 1979 jsem dokončila studium medicíny a skoro 20 let pracovala jako lékařka na Ukrajině. Poté jsem studovala mezinárodní veřejné zdraví v americké Atlantě. A následně jsem 10 let působila v různých mezinárodních organizacích, které se věnují problémům veřejného zdraví na Ukrajině.  

Veřejný zdravotnický systém je na Ukrajině vyvinutý, ale sociální a občanská společnost se stále rozvíjí. Je třeba, aby se staly silným hráčem v řešení zdravotnických problémů. Pro mě je zajímavé být součástí těchto snah a motivuje mě to. Přináší to (práce v různých mezinárodních organizacích) jiné myšlení, vnímání, hodnoty, jiný přístup k řešení problémů.  

S Lékaři bez hranic jsem začala pracovat v únoru 2018. Projekt v Žitomiru tehdy plánoval operační výzkum nových léků proti rezistentním formám tuberkulózy.  

Pracuji v něm jako manažerka zdravotnických aktivit, podílím se mimo jiné na konziliích, kde lékaři rozhodují o léčbě pacientů. Kolegové se na mě obracejí, pokud se například objeví u pacienta komplikace, a hledáme společně řešení. V létě 2019 jsme také měli malý projekt s cílem snížit stigma vůči pacientům mezi zdravotníky, kteří poskytují základní zdravotní péči.  

Práce s Lékaři bez hranic mě velmi naplňuje a baví. Co děláme, je skutečně cenné – přinášíme reálnou šanci na léčbu ukrajinských pacientů s rezistentními formami tuberkulózy, kteří by ji jinak neměli. Lékaři bez hranic poskytují nové léky, sociální podporu pacientům, lidské zdroje, sbíráme data a máme skutečně propracovanou databázi. 

Výsledky našeho projektu společně s dalšími podobnými projekty v ostatních zemích totiž budou základem pro WHO a její rozhodnutí i doporučení, která budou moci být implementována na Ukrajině obecně, ale i v dalších částech světa. Takže tento projekt je důležitý nejen pro místní lidi, ale i globálně. Což mě činí velmi hrdou na to, že mohu být jeho součástí. 

Olena Truš, lékařka, projekt Lékařů bez hranic na léčbu tuberkulózy v Žitomiru   

Lékaři bez hranic pracují v Žitomiru společně s ministerstvem zdravotnictví a regionálními úřady na zavedení léčby rezistentních forem tuberkulózy. Lékaři bez hranic zároveň budují v Žitomirské regionální nemocnici pro léčbu tuberkulózy novou laboratoř, která bude mít úroveň biologické bezpečnosti 3 (nejvyšší stupeň ochrany je 4). 

{{{ labels.morehistories }}}