© Charlotte Nouette-Delorme/MSF
14 Čvn 17 22 Čvn 22

Tiskové a komunikační oddělení

Úkolem komunikačního oddělení je informovat veřejnost o situaci v krizových oblastech a o práci Lékařů bez hranic v terénu. Spolupracujeme s médii, staráme se o komunikaci na sociálních sítích a organizujeme akce pro veřejnost. Vydáváme rovněž různé publikace jako například výroční zprávu nebo dárcovský časopis Bez hranic. Organizujeme také projekt Missing maps v Česku a na Slovensku.

Tomáš Bendl, vedoucí komunikace

  • závažné dotazy týkající se externí komunikace Lékařů bez hranic 
  • E-mail: tomas.bendl@prague.msf.org
  • Mob: +420 739 422 835

Tereza Wyn Haniaková, tisková koordinátorka & tvůrce digitálního obsahu

Nikola Kaňovská Tenevová, tisková koordinátorka

Štěpánka Pecháčková, koordinátorka digitální komunikace

Jana Bauerová, koordinátorka komunikace Missing Maps 

Pokud nevíte, na koho přesně se máte obrátit, napište nám prosím na e-mail: komunikace@lekari-bez-hranic.cz.