© Benedicte Kurzen/Noor
14 Čvn 17 09 Říj 19

Sexuálně motivované násilí

Podle Lékařů bez hranic je sexuálně motivované násilí vážným a naléhavým zdravotnickým problémem. Ve všech svých projektech se snažíme obětem sexuálního násilí poskytovat veškerou možnou lékařskou péči, ať se již jedná o ženy, děti či muže.

Sexuálně motivované násilí brutálním způsobem zasahuje do života milionů lidí po celém světě. Může k němu dojít kdykoli a v jakékoli společnosti, kulminuje ovšem v nestabilním prostředí, např. během ozbrojených konfliktů. Coby naléhavý zdravotnický problém vyžaduje přímý přístup ke kvalitním zdravotním službám.

V roce 2018 Lékaři bez hranic ošetřili na 24 900 obětí sexuálního násilí.

Najeďte na obrázek dole a prohlédněte si interaktivního průvodce tématem:

Co je sexuální násilí?

Jedná se o souhrnný termín označující celou řadu násilných činů od znásilnění po zmrzačení pohlavních orgánů. Obětí mohou být ženy, děti i muži.

Při ozbrojených konfliktech se znásilnění často využívá jako zbraň nebo odměna pro vojáky. Znásilnění a další formy sexuálního zneužití patří rovněž mezi časté metody při mučení, případně slouží i jako nástroj pro umělé šíření HIV/AIDS v určité komunitě.

Zdravotní následky

Sexuálně motivované násilí způsobuje celou řadu následků ovlivňujících fyzické a reprodukční zdraví. Mezi fyzická zranění patří řezné a bodné rány, zlomeniny a krvácení z vaginální píštěle.

Sexuálně zneužití jedinci jsou rovněž náchylnější k přenosným pohlavním chorobám typu HIV. Nuceným sexem se tyto choroby přenášejí častěji než při běžném styku, protože při násilných aktech dochází k poranění vagíny či konečníku a tím se zvyšuje i pravděpodobnost nákazy.

Mezi další následky patří nechtěná těhotenství. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) dochází mezi oběťmi sexuálního násilí dvakrát častěji k potratům než u normálních žen. Interrupce prováděné v nebezpečných a nehygienických podmínkách často vedou k dalším následkům pro reprodukční zdraví.

Psychické následky

Oběti sexuálního násilí často trpí vážnými psychickými následky nejrůznějšího typu.

Běžně se stává, že se oběť cítí provinile a domnívá se, že se incidentu dalo předejít. Dochází ke ztrátě sebekontroly a důvěry, což ovlivňuje schopnost oběti navazovat vztahy s ostatními. Tyto pocity často provázejí i klinické následky, například deprese, posttraumatická stresová porucha či úzkost.

Duševní zdraví člověka, který má zkušenost se sexuálním násilím, se navíc může ještě zhoršovat vinou stigmatizace. V některých kulturách dochází k ostrakizaci obětí jejich partnery a rodinami, v určitých komunitách je znásilnění dokonce důvodem k ponižování.

Jak Lékaři bez hranic reagují

Lékařská péče

K sexuálnímu násilí může dojít kdekoli a kdykoli, proto Lékaři bez hranic dbají na to, aby na ně byli připraveni pracovníci ve všech projektech po celém světě. V některých zemích (např. na Papui-Nové Guineji, v Kolumbii, Keni či Demokratické republice Kongo) máme nicméně projekty přímo zaměřené na péči o oběti násilí, včetně sexuálního. V těchto případech poskytujeme následující péči:

  • Poskytujeme prevenci proti infekčním chorobám (HIV, pohlavní choroby, žloutenka typu B, tetanus)
  • Provádíme těhotenské testy
  • Nabízíme nouzovou antikoncepci
  • Pomáháme při nechtěném těhotenství
  • Poskytujeme pomoc při psychických obtížích

Naši lékaři lidem vysvětlují, že oběti musí vyhledat lékařskou pomoc do tří dnů od útoku, kdy je nejen zapotřebí ošetřit bezprostřední zranění, ale je také možné zabránit propuknutí přenosných chorob.

Obětem znásilnění podáváme post-expoziční profylaxi, abychom se pokusili zabránit infekční nákaze (např. HIV). Čím dříve se léky aplikují, tím efektivnější jsou. Přesáhne-li doba od útoku do podání léků tři dny, ztrácejí účinnost úplně.

Kromě toho podáváme obětem antibiotika, díky nimž lze zabránit pohlavně přenosným chorobám, jako je syfilis či kapavka, a také je očkujeme proti tetanu a žloutence typu B.

V některých případech lze rovněž podat nouzovou antikoncepci pro zabránění nechtěnému těhotenství.

Psychologická péče

Lékaři bez hranic pečují i o duševní zdraví obětí. Poskytujeme prvotní poradenství, které pacientům pomáhá zvládat šok, a také následnou péči zabraňující vzniku posttraumatické stresové poruchy.

Osvěta a přístup k léčbě

Lékaři bez hranic se také aktivně zapojují do osvětové činnosti týkající se zdravotních následků sexuálního násilí.

V mnoha případech se oběti bojí útok oznámit - může za tím stát strach ze stigmatizace nebo třeba skutečnost, že útočníkem byl příbuzný.

Působíme v zemích jako Honduras, kde je důležité zdůrazňovat význam rychlého vyhledání lékařské pomoci.

V některých oblastech, třeba v určitých částech Keni, není lékařská péče snadno dostupná. V takových případech jsme zřídili rychlou záchrannou službu, která oběti sexuálního násilí přepraví na kliniku.

Obětem sexuálního násilí vydáváme též lékařská potvrzení pro právní účely.