© Brendan Bannon
14 Čvn 17 19 Zář 17

Sebehodnocení

Když se řekne Lékaři bez hranic, mnozí si představí fotografie lékařů riskujících život při nebezpečných chirurgických operacích ve válečných podmínkách. Poskytování primární péče obyvatelstvu v krizových situacích je nepochybně náročné a musíme se přitom potýkat s řadou problémů, na druhou stranu se nejedná vždy o tak velkolepý a hrdinský zážitek, jak se lidé domnívají.

Než vyplníte přihlášku, doporučujeme vám pečlivě zvážit důvody, které vás k tomuto důležitému rozhodnutí vedou.

 • Nemáte příliš romantické představy o tom, co tato práce obnáší?
 • Je vaše volba založena na dostatečném množství informací?
 • Odpovídá vaše motivace a hodnoty povaze mise a mandátu Lékařů bez hranic?
 • Jste připraveni na to, že se vaše očekávání a představy nemusí naplnit?

Dopředu je zapotřebí vědět o některých problémech, jimž Lékaři bez hranic musí čelit při práci a pobytu v neznámém prostředí a v nesmírně náročných a stresujících podmínkách, a je nutné se zamyslet nad vlastní motivací, profesionálními aspiracemi a emoční vyrovnaností.

Před přihlášením

Než odešlete přihlášku, pečlivě si prostudujte následující informace a zamyslete se nad nimi. Měli byste si být vědomi, že se snažíme zajistit přístup ke zdravotní péči mimořádně ohroženým skupinám obyvatelstva v zemích, v nichž nastávají či hrozí následující situace:

 • Může docházet k brutálnímu porušování lidských práv
 • Homosexualita může být dle zákona trestným činem
 • Ženy, děti i muži (v závislosti na sociálním, etnickém či kmenovém původu) nemají práva běžná a uznávaná v západních zemích
 • Znásilnění se používá jako válečná zbraň
 • Běžně dochází k výskytu infekčních chorob a epidemií
 • Lidé nemají přístup k základním lékům

Lékaři bez hranic hledají terénní pracovníky s osobními, technickými i profesionálními vlastnostmi, které jim umožní snadnou adaptaci na jiné kulturní prostředí, náročné životní podmínky i stresové situace.

Dvě základní vlastnosti, bez nichž se při terénní práci pro Lékaře bez hranic nikdo neobejde, jsou flexibilita a adaptabilita. Potřebujeme pracovníky, kterým nevadí proměnlivé prostředí.

Bezpečnost

Bezpečí pracovníků je pro Lékaře bez hranic prvořadou prioritou – naši lidé často pracují v nestabilních oblastech, kde se jejich životy mohou ocitnout v ohrožení. Ke snižování rizika slouží bezpečnostní školení, plány, směrnice a protokoly, které jsou přizpůsobené bezpečnostním rizikům v každém projektu.

Při práci v projektu budete reprezentovat Lékaře bez hranic čtyřiadvacet hodin denně sedm dnů v týdnu, i pokud budete momentálně mimo službu nebo na dovolené. S ostatními členy týmu ponesete zodpovědnost za vlastní bezpečí i za bezpečí celého týmu.

Bezpečnostní předpisy Lékařů bez hranic mohou omezit vaši svobodu pohybu či vaše možnosti kontaktu s místními obyvateli mimo pracovní dobu. Naši pracovníci musí dodržovat případné zákazy vycházení, případně se jejich pobyt mimo pracovní dobu může omezit na prostory naší základny.

Tyto okolnosti je nutno zvážit zejména v případě, že vám na svobodě pohybu záleží a neradi zůstáváte delší dobu na stejném místě.

Podrobnosti najdete na stránce věnované bezpečnosti v terénu.

Životní podmínky

Na zahraničních misích Lékařů bez hranic se naši spolupracovníci musí přizpůsobit nezvyklému jídlu, způsobu ubytování, životnímu tempu, formám zábavy, jazykům i společníkům. Zkrátka jde o odlišný životní styl, který může znamenat méně soukromí a odpočinku, než na jaký jste zvyklí.

Nebudete mít k dispozici soukromou koupelnu a pravděpodobně nebudete moci ani po dobu mise provozovat oblíbené sporty.

Projekty Lékařů bez hranic se někdy nacházejí v oblastech s obtížnými klimatickými podmínkami (extrémní horko či zima, vysoká vlhkost vzduchu a silné deště nebo naopak suchá poušť atd.).

Není vyloučeno, že vás ubytujeme v hliněné chatrči nebo ve stanu bez klimatizace či ventilátoru, budete muset vydržet přítomnost otravného hmyzu a vyrovnávat se s výpadky elektřiny či chudým výběrem jídla, a to vše po dlouhé měsíce.

Na druhou stranu se může stát, že budete bydlet v prostorném domě s dobrou výbavou, možná dokonce i se zajištěným úklidem, a přitom budete pomáhat lidem, kteří se v nejnuznějších podmínkách starají o holé přežití. Pro někoho je život v takovém kontrastu velmi obtížný.

Proto je dobré položit si ještě před odesláním přihlášky otázku, nakolik je pro vás materiální pohodlí důležité a potřebné.

Stres

Humanitární práce v krizových podmínkách s sebou nese spoustu stresových situací, které navíc mohou výrazně narušit vaši motivaci. Může jít o napjaté vztahy s ostatními členy týmu, zdravotní problémy, odloučení od přátel a blízkých doma, nedostatek bezpečnosti, časté změny v projektu, nedobré vztahy s místními úřady, špatné životní podmínky či stravu apod.

Zvažte, jakým způsobem zvládáte stres v běžném životě. Buďte k sobě upřímní. Pokud se za normálních situací problémů spíše obáváte a snažíte se jim za každou cenu vyhnout, pak pro vás práce pro Lékaře bez hranic rozhodně není dobrou volbou. Jako členové terénního týmu se budete s problémy potýkat v podstatě neustále.

Položte si následující otázky:

 • Už jste někdy delší dobu žili a pracovali v týmu složeném ze tří až deseti lidí?
 • Disponujete dobrými komunikačními a facilitačními dovednostmi?
 • Dokážete odsunout osobní problémy stranou, abyste dokončili práci?
 • Co vám působí stres a jak se s těmito podněty v týmovém prostředí vyrovnáváte?
 • Dokážete se vyrovnat s obtížnými situacemi a okolnostmi? Jakou s tím máte zkušenost?
 • Dokážete reflektovat vlastní chování a případně ho změnit, abyste situaci zvládli?

Osobní a rodinný život

Práce ve vzdáleném zahraničí většinou znamená, že musíte na dlouhou dobu, někdy až na 12 měsíců, opustit své blízké.

Pro některé lidi je humanitární práce formou terapie, případně úniku z obtížné osobní situace. To ale rozhodně není dobré řešení. Zamyslete se nad tím, jak váš běžný život ovlivní rozhodnutí na rok opustit domov.

Také zvažte, co udělá práce v náročném prostředí s vaší psychikou. Odjezd na misi může vypadat jako vzrušující dobrodružství, úplně jinak se ale můžete cítit při návratu z terénu, kde jste zažili nejrůznější traumatizující události. To může mít vliv jak na vás, tak i na vaše blízké.

Střet kultur

Práce v neznámém kulturním prostředí s sebou nese riziko komunikačních problémů a nedorozumění. Můžete například působit v zemi, jejíž obyvatelé mají úplně jiný přístup k přesnosti v práci, zodpovědnému chování či osobnímu prostoru.

Předchozí zkušenost s pobytem a prací v rozvojových zemích je samozřejmě vždy výhodou.

Naprostou nutností je tolerance k lidem, kteří se chovají či přemýšlejí jinak, než vy. Zkuste si poctivě odpovědět na otázku, zda opravdu dokážete respektovat osoby s odlišnými názory a kulturou a zda s nimi dokážete sdílet životní prostor.

Závěr

Ke všem problémům, které jsme na této stránce vyjmenovali, při práci v cizím prostředí skutečně občas dochází. Proto doufáme, že jste se nad nimi vážně zamysleli.

Za dobu, co Lékaři bez hranic fungují, již naše terénní mise absolvovaly tisíce pracovníků a většina z nich svou zkušenost považovala navzdory náročným podmínkám za velmi cennou. Mnohým z nich mise doslova změnila život.

Práce pro naši organizaci je spíše gestem než dobrodružstvím či lukrativním kariérním stupněm. Kdo se pro ni rozhodne, měl by tak učinit ze solidarity s potřebnými.

Vaše přítomnost po boku trpících mužů, žen a dětí je pro ně jednoznačným a velmi významným vzkazem: „Svět na vás nezapomněl.“