© Sara Creta/MSF
14 Čvn 17 09 Říj 19

Psychologická pomoc

Lékaři bez hranic nabízejí pomoc v posttraumatických stavech ve více než 40 oblastech na světě, například v Ruské federaci, Venezuele, Súdánu, Iráku, Kongu či Kašmíru.

V roce 2018 poskytli psychologičtí pracovníci Lékařů bez hranic 404 700 terapeutických konzultací.

Lékaři bez hranic poskytují krizovou lékařskou pomoc při katastrofách po celém světě – pomáháme v případě ozbrojených konfliktů, přírodních katastrof, hladomorů i epidemií. Naši lékaři i zdravotní sestry jsou známí především péčí o fyzické zdraví – na snímcích v médiích obvazují válečná zranění, pomáhají dehydrovaným pacientům s cholerou, v polních podmínkách provádějí císařské řezy. Už přes dvacet let se ale staráme i o psychické zdraví svých pacientů.

V roce 1998 formálně zařadili Lékaři bez hranic péči o psychické zdraví a psychosociální intervenci do svého pracovního portfolia. Lidé, kteří prošli děsivými událostmi, totiž často trápí vážné psychické následky.

Poslechněte si

Česká spolupracovnice Lékařů bez hranic, zdravotní sestra Jitka Kosíková, popisuje fungování psychosociální péče o pacienty.

Deprese a úzkost

Deprese a úzkost jim brání v činnosti v době, kdy by se potřebovali aktivně starat o sebe i své rodiny. Psychologická pomoc je také součástí péče o pacienty trpící HIV/AIDS, tuberkulózou, podvýživou či sexuálním násilím, případně o oběti epidemií a přírodních katastrof.

Primárním cílem naší péče o duševní zdraví je zmírnit nežádoucí příznaky a zvýšit akceschopnost pacientů. Často se o to starají místní terapeuti se speciálním výcvikem Lékařů bez hranic. Naši psychologové či psychiatři jim v takovém případě poskytují technickou podporu a klinickou supervizi.

V případě potřeby může terapeutická péče Lékařů bez hranic posílit či doplnit stávající systém péče o duševní zdraví, který v dané oblasti funguje.

Kromě toho máme v týmu i klinické specialisty, kteří dokážou léčit i závažnější duševní choroby. Ty se mezi našimi případy příliš často nevyskytují.

 

Rostoucí kapacity

Lidé hledají pomoc z mnoha důvodů – někteří přišli o dítě při zemětřesení, jiní si nesou trauma ze sexuálního násilí nebo se stali obětí násilného konfliktu. Terapeutičtí pracovníci Lékařů bez hranic vyslechnou jejich příběhy a pomohou jim nalézt způsob, jak se se situací vyrovnat a žít dál svůj život.

Pomoc klientům s vážnější psychickou poruchou je pro týmy Lékařů bez hranic stále velmi obtížná, psychiatrická péče (včetně vhodné medikace) patří k mimořádně složitým oborům.

Proto je jednou z našich priorit do budoucna náš záběr rozšířit, abychom mohli tuto péči poskytovat častěji.

Tvorba programů péče o duševní zdraví v krizových situacích není jednoduchá, zejména když násilí a traumatické situace pokračují a tudíž není možná žádná „léčba“.

Někdy je rovněž obtížné zajistit kontinuitu takové péče, zejména v nestabilních a nebezpečných podmínkách.