© Sara Creta/MSF
14 Čvn 17 24 Čvn 21

Psychologická pomoc

Poskytujeme zdravotnickou a humanitární pomoc při krizových situacích po celém světě. Lidé, kteří přežijí ozbrojené konflikty, přírodní katastrofy či epidemie potřebují vyléčit nejen fyzická zranění, ale i ta psychická.

Už přes 20 let se staráme o psychické zdraví našich pacientů. Jen v roce 2019 jsme poskytli 400 200 individuálních psychologických konzultací. Podle Světové zdravotnické organizace každý čtvrtý člověk na světě trpí nějakým psychickým onemocněním, ale 60 % z nemocných nevyhledá pomoc. Podíl neléčených pacientů pravděpodobně dramaticky narůstá v případech násilí, vysídlení nebo nedostatku základní zdravotní péče. Profesionálové z našich řad zasaženým lidem naslouchají, podporují je a poskytují jim psychologickou péči.

Poslechněte si

V našem podcastu Mlčení zabíjí vypráví psycholožka Katka Šrahůlková o pomoci dětem, které zažily válku, trápí je noční můry, mají panické záchvaty nebo mluví o sebevraždě. Kateřina pracovala v roce 2020 šest měsíců v uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos. 

Česká spolupracovnice Lékařů bez hranic, zdravotní sestra Jitka Kosíková, popisuje fungování psychosociální péče o pacienty.

Krizová pomoc

Přírodní katastrofy jako zemětřesení a katastrofy způsobené člověkem, jako jsou ozbrojené konflikty, za sebou nechávají zničené domy i zdraví lidí. Psychologická pomoc v takových situacích spočívá nejprve v rozeznání těch, kteří potřebují pomoc. Nasloucháme jim, nabízíme útěchu, povzbuzujeme je a propojujeme s poskytovateli další potřebné péče. Učíme je, jak zvládnout své reakce při traumatické události.

Psychologická podpora

Pokud se u lidí vyvinou psychická onemocnění, jako je nervozita, deprese nebo posttraumatická stresová porucha, která nedokážou sami zvládnout, potřebují specializovanou péči. Našim pacientům poskytují individuální nebo skupinové konzultace poradci, psychologové i psychiatři. Často je jich potřeba především na místech s nedostatečným zdravotnictvím, které nemá kapacitu zabývat se psychickým zdravím.

Život s nemocí

Pacienti žijící se závažnými chorobami, jako je HIV/AIDS nebo tuberkulóza, prožívají šok a stres ze samotné diagnózy i fyzických a psychických symptomů. Některá chronická onemocnění a léčba nemocí jako tuberkulóza mohou způsobovat depresi a další psychické potíže. Takovým pacientům proto zajišťujeme poradenství a monitorujeme jejich psychický stav během léčby.

Závažná psychická onemocnění

Lidé se závažnými psychickými nemocemi potřebují zvláštní pozornost a péči. Často čelí stigmatizaci a vyloučení, obzvlášť tam, kde se hroutí zdravotnictví. Naše psychiatrická péče je většinou zahrnutá ve všeobecné lékařské péči. Někde se o tyto pacienty stará specializovaný klinický lékař. Jinde chybí odborníci, proto školíme praktické lékaře v diagnostice a léčbě vážných psychických poruch.

Překážky v psychologické pomoci

Existuje mnoho překážek, které lidem brání dostat se k psychologické péči. Jednou z nich je nízké povědomí o tom, co taková péče je, jak může pomoci nebo že je vůbec třeba. Další překážky představují jazykové a kulturní bariéry, nedostatek času na konzultaci mezi profesionálem a pacientem a stigmata, která se s psychickými onemocněními často pojí.

Péče o vlastní zaměstnance a spolupracovníky

Aby naši zdravotníci a další profesionálové mohli poskytovat psychologickou pomoc, nesmí zapomínat na své vlastní zdraví. Ať už jsou to mezinárodní spolupracovníci vyjíždějící na zahraniční mise, nebo místní zaměstnanci, často pracují daleko od domova, pod velkým tlakem a jsou svědky strašného utrpení. Prevence a zvládnutí jejich psychických obtíží spočívá v důkladné přípravě na misi, odborných školeních, správném personálním managementu, psychosociální a psychologické podpoře.