© MSF
14 Pro 20 02 Čvn 21

Průzkum Lékařů bez hranic: návštěv v domovech seniorů se obává většina zařízení. Pro klienty jsou ale důležité a stačí dodržovat jednoduchá pravidla

Klienti pobytových zařízení sociálních služeb v České republice se od 5. prosince mohou opět setkávat se svými blízkými. Celkem 8 z 10 zařízení se návštěv obává, což potvrzují zkušenosti z terénu i průzkum Lékařů bez hranic. Tři čtvrtiny zařízení mají zkušenost s návštěvami, které nedodržely hygienická opatření. Vedení zařízení i Lékaři bez hranic se zároveň shodují na tom, že návštěvy jsou pro psychiku klientů důležité. Musí se ale dodržovat jednoduchá hygienická opatření, jako je nošení respirátorů a pravidelná dezinfekce rukou.

 „Máme strach, protože ty zkušenosti s příbuznými máme různé. Na jedné straně jsou ti, kteří chápou závažnost situace a dodržují, co je potřeba. Na té druhé jsou ale třeba tací, kteří si – jakmile se otočíte – sundávají roušku,“ zdůvodnila své obavy a zkušenosti s návštěvami Lenka Raadová, ředitelka z Domova seniorů Kadaň. Dodává, že před časem se pravděpodobně kvůli jedné návštěvě nakazilo 29 klientů a zaměstnanců, přičemž 9 z nich zemřelo. Tým Lékařů bez hranic v tomto zařízení byl na začátku prosince.

Výsledky průzkumu

Průzkum organizace ukázal, že toto není výjimka. Až 8 z 10 zařízení se v nějaké míře obává návštěv v období adventu. Tři čtvrtiny dotazovaných totiž mají zkušenost s návštěvami, které nedodržely hygienická opatření. V každém třetím zařízení se s takovým chováním setkávají často anebo pokaždé. Jiná vyjádřila během návštěv našich terénních týmů obavu například i z nedostatku personálních kapacit, které by na bezpečný průběh návštěv dohlížely.

Lékaři bez hranic v období od 2. do 7. prosince provedli průzkum formou dotazníku. Ten byl rozeslán do 1167 zařízení, ze kterých se ho zúčastnilo více než 300. Data byla následně vyvážena dle informací o rozložení zařízení v krajích a typu zřizovatelů. Jedná se tedy o reprezentativní vzorek pro celkovou situaci. Cílem bylo prozkoumat, do jaké míry je pro pobytová zařízení sociálních služeb zvýšený počet návštěv problematický. Pro organizaci ho provedla společnost PAQ Research sociologa Daniela Prokopa.

Průzkum se věnoval také tematice testování. Přes 80 % zařízení považuje testování každých pět dní za účinný nástroj pro boj s epidemií. Po skončení státní podpory, jak zařízení uvádějí, budou schopna testovat vlastními silami průměrně jen 42 % klientů a zaměstnanců. Přes 60 % uvádí jako hlavní příčinu nedostatek financí. Testování je však pro zabránění šíření infekce COVID-19 klíčové.

Podobně to vnímá i Věra Veselá, ředitelka domova důchodců Černá hora, který navštívil tým Lékařů bez hranic. „Nákazu je možné uhlídat jedině pravidelným testováním, což každých 5 dní provádíme. Od 3. prosince se ale přestalo plošně testovat, nicméně testování u zaměstnanců stále trvá. Myslíme si tedy, že návštěvy zvladatelné jsou. Je to ale výzva. Musíme prověřit to, aby byl chod zařízení bezpečný a abychom ochránili seniory i jejich blízké,“ říká Veselá a dodává, že návštěvy za daných podmínek vítá. „Snažíme se, ale nahradit blízké, jejich pohledy a úsměvy skutečně nedokážeme.“

Doporučení Lékařů bez hranic

Lékaři bez hranic jsou si vědomi pozitiv návštěv a za určitých podmínek je doporučují. Apelují však na dodržování pravidel, jako je: nošení respirátorů FFP2 nebo KN95, dbaní na hygienu a dezinfekci rukou, a dodržování pokynů personálu, jelikož pravidla se mohou v jednotlivých zařízeních lišit. Lidé by měli návštěvu odložit, pakliže by pociťovali jakékoli symptomy infekčních onemocnění. Dodržovat rozestupy není vždy možné. Příkladem může být návštěva klienta trpícího demencí, kdy je fyzický kontakt důležitý. Klient by jinak při návštěvě nemusel rozeznat blízkou osobu. „Zdraví psychické je stejně důležité jako to fyzické. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla. Díky tomu ochráníte své blízké i ty, kteří o ně pečují,“ dodává Pavel Gruber, krizový koordinátor zásahu Lékařů bez hranic v Česku.

Lékaři bez hranic zahájili své aktivity v České republice 2. listopadu 2020. Cílem projektu je ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) soustředit se na prevenci a kontrolu šíření infekce onemocnění COVID-19 v pobytových zařízeních sociálních služeb. Organizace poskytla pomoc v 10 krajích a její týmy navštívily již více než 70 zařízení po celé republice. Jedná se o první misi Lékařů bez hranic v Česku.

Na to, jaké následky může mít nedodržování hygienických opatření, Lékaři bez hranic upozorňují v krátkém videu.
O zásahu v ČR chystají také debatu pro veřejnost, kterou bude možné sledovat živě 17. 12. v 18:00 na
facebookové stránce Lékařů bez hranic.

{{{ labels.morehistories }}}