25 Čvc 17 21 Květen 18

Promítejte s námi

Pro vzdělávací a osvětové akce a veřejné projekce vám nabízíme dokumentární filmy, které vznikly ve spolupráci s Lékaři bez hranic.

Máte-li zájem o projekci některého z následujících snímků, kontaktujte prosím Anetu Najmanovou na emailové adrese: aneta.najmanova@prague.msf.org.

Nákaza (Affliction, 2015)

70 minut; režie: Peter Casaer a Lékaři bez hranic

Jak vypadala epidemie viru ebola v západní Africe? Podívejte se sami – očima místních obyvatel, zástupců tamní samosprávy, humanitárních pracovníků, pacientů i přeživších. Svět se z dosud nejvážnější epidemie tohoto onemocnění v západní Africe vzpamatoval teprve velmi nedávno. Při boji s jeho šířením sehráli Lékaři bez hranic významnou úlohu. Jak vypadal projekt v postiženém regionu? To představuje film Nákaza, který dává divákům nahlédnout do míst, kam se kvůli nejpřísnější karanténě téměř nikdo nedostal.

Profil filmu na ČSFD.cz

Směr: Válečná zóna (Access to the Danger Zone, 2012)

70 minut; režie: Peter Casaer a Eddie Gregoor

Film otevřeně vypráví o překážkách, které brání poskytování humanitární pomoci válečným obětem. Prostřednictvím rozhovorů s pacienty a hlavními humanitárními aktéry film nejen odhaluje rizika, která při pomoci lidem ve válečných zónách humanitární organizace podstupují, a nutná bezpečnostní opatření, ale sleduje také prolínání pozic humanitárních s vojenskými a politickými. Získat přístup do válečných zón často znamená učinit mnoho kompromisů. Natočeno v Afghánistánu, Demokratické republice Kongo, Keni a Somálsku v letech 2011–2012.

Profil filmu na ČSFD.cz

Living in Emergency: Příběhy lékařů bez hranic (2008)

93 minut; režie: Martin Hopkins

Vůbec poprvé ve své historii nechali Lékaři bez hranic filmovému štábu zcela volný přístup do svých projektů v terénu. Film „Living in Emergency: Příběhy Lékařů bez hranic“ sleduje příběhy čtyř lékařů ve válkou zmítaném Kongu a poválečné Libérii a způsob, jakým se vypořádávají s každodenními nástrahami práce v extrémních podmínkách. Dokument sleduje proměňující se zkušenost lékařů na misi od začátečníků až po ostřílené veterány – sleduje cestu, která formuje a přetváří jejich ideály, motivy i pohled na samotnou medicínu a svět humanitární pomoci.

Profil filmu na ČSFD.cz