© Nichole Sobecki
25 Čvc 17 05 Zář 18

Proč nás podpořit?

 1. Díky vašim darům pomáháme lidem po celém světě

Lékaři bez hranic již přes 45 let poskytují rychlou a profesionální humanitární a zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče. Přes 40 tisíc našich spolupracovníků působí ve více než 70 zemích světa. Každý rok ošetříme přes 10 milionů lidí.

 2. Jen díky vaší podpoře můžeme být nestranní a nezávislí a působit tam, kde jsme nejvíce potřeba

Lidé často přicházejí o přístup ke zdravotní péči v důsledku ozbrojených konfliktů, nebo proto, že patří k přehlížené skupině obyvatel, která je ze zdravotní péče vyřazena. Právě proto je tak důležitá práce organizace, která poskytuje zdravotní péči nestranně a neutrálně všem lidem jen na základě jejich zdravotních potřeb. Nestranní můžeme být proto, že jsme finančně nezávislí na příspěvcích z veřejných zdrojů. Dlouhodobě se proto soustředíme na podporu od soukromých dárců, díky které si můžeme zachovat finanční a operační nezávislost, jakož i nezávislost na politických a jiných zájmech a vlivech. V České republice jsme od začátku roku 2016 nepřijali ze státního rozpočtu žádnou finanční podporu.

3. S vaším darem naložíme efektivně a transparentně

Lékaři bez hranic na celosvětové úrovni dodržují závazek, že minimálně 80 % z přijatých darů slouží k naplňování poslání organizace – tedy na humanitární a zdravotnickou pomoc v terénu a na přinášení svědectví o situaci v krizových oblastech (tzv. „social mission“). Ze zbylých peněz investujeme většinu do rozšiřování získávání nových dárců a péči o ty stávající. Jak nakládáme s vašimi dary, si můžete snadno zjistit ve výroční zprávě, kterou vydáváme každý rok.

4.  Vaše pomoc má dlouhodobý dopad

Snažíme se předcházet tomu, aby se místní nebo státní systém zdravotnictví stal trvale závislým na práci Lékařů bez hranic. I proto tvoří většinu našich spolupracovníků místní – na jednoho zahraničního spolupracovníka připadá kolem deseti místních. Práce s místními komunitami má dlouhodobý dopad – nejenže zvyšuje povědomí o zdravotních rizicích, ale navyšuje také kapacitu místního zdravotnického systému samostatně poskytovat potřebnou péči.

5. Díky vám je náš hlas slyšet

Posláním Lékařů bez hranic je vedle poskytování zdravotní péče také přinášení svědectví o situaci lidí v nouzi, o příčinách krizí, které je ohrožují, překážkách, jež brání jejich zmírnění či odstranění, a o porušování mezinárodních dohod a lidských práv. Tyto situace jsou mnohdy přehlížené a nevyvolávají zájem veřejnosti. Jen díky vám je náš hlas slyšet a díky vaší podpoře můžeme věci měnit.  V roce 2016 se nám například podařilo zásadně posunout léčbu zápalu plic, který je jednou z hlavních příčin dětských úmrtí na světě a každý rok si vyžádá milion životů. Jediní dva výrobci pneumokokové vakcíny po dlouhodobém nátlaku snížili její cenu na úroveň, která je dostupná i pro chudší státy.

Sami to ale nedokážeme. Potřebujeme vás, abychom mohli nadále poskytovat humanitární a zdravotnickou pomoc po celém světě. Každý dar a každý jednotlivec jsou pro nás důležití a velmi si jich vážíme. Podpořte nás a staňte se součástí rodiny přátel Lékařů bez hranic.